Recenze knih a DVD


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(5): 604-605
Kategorie: Recenze

K. J. Burchiel. Surgical Management of Pain. 2nd ed. New York: Thieme Stuttgart 2015. ISBN 978-1-60406-751-4, eISBN 978-1-60406-752-1, cena 215,90 EUR.

Kompletně revidovaná publikace má 631 stran a mnoho kvalitních fotografií a schémat. Kniha je rozdělena do pěti celků, které jsou poté členěny na jednotlivé kapitoly. První část se zabývá anatomickými a patofyziologickými základy nociceptivní a neuropatické bolesti. V samotných kapitolách čtenář najde kromě podrobného popisu těchto typů bolesti také například úvahu o vlivu CNS na modulaci bolesti. V druhé části je popsán účinek jednotlivých medikamentózních druhů léčby. Najdeme zde různé škály hodnocení bolesti a je tady také stať o přístupu k pacientům s chronickou bolestí. Třetí a čtvrtá část knihy se zabývají diagnostikou jednotlivých typů bolestivých syndromů s ohledem na jejich lokalizaci a také na jejich konzervativní a chirurgickou léčbou. Kapitoly na sebe logicky navazují, jsou velmi komplexní i s návrhem léčby a s recentními literárními odkazy. Nevyhýbají se ani kontroverzním tématům jako např: Postherpetická neuralgie: existují neurochirurgické možnosti léčby? Pátá část knihy pojednává o nových výhledech a směrech v léčbě bolesti. Velmi zajímavým čtením jsou principy funkčního zobrazení bolesti.

Publikace vhodně kryje celé spektrum konzervativní i chirurgické léčby bolesti a je nepostradatelným pomocníkem pro centra bolesti a také pro ta neurochirurgická pracoviště, která se zabývají léčbou bolesti.

S. Russel. Examination of Peripheral Nerve Injuries. 2nd ed. New York: Thieme Stuttgart. ISBN 978- 1- 62623- 038- 5, eISBN 978- 1- 62623- 039- 2, cena 59,99 EUR.

Publikace Examination of Peripheral Nerve Injuries je učební text, který slouží lékařům k přesnému vyšetření určité poruchy periferního nervu. Tato nová edice obsahuje barevné ilustrace a fotografie, které představují přesný návod k jednotlivým vyšetřením nervových poruch. Čtenář v knize najde více než 80 barevných obrázků, které společně s fotografiemi z klinických vyšetření ukazují jednotlivé vyšetřovací postupy. U kaž­dého nervu jsou zdůrazněny anatomické souvislosti.

Kniha je cílená pro všechny odborníky věnujícím se diagnostice a operační léčbě poraněných periferních nervů. To znamená, že je především určena neurochirurgům, neurologům, plastickým chirurgům, ortopedům, ale také rehabilitačním lékařům a fyzioterapeutům. Přináší množství moderních pohledů v oboru. Neměla by chybět v knihovně pracovišť, která se zabývají poraněním periferních nervů.

S. E. Mackinnon. Nerve Surgery. New York: Thieme Stuttgart. ISBN 978- 1- 58890- 513- 0, eISBN 978-1- 60406- 282- 3, cena 199,99 EUR.

Kniha reprezentuje filozofii Susan E. Mackinnonové týkající se problematiky vyšetření a léčby poranění periferních nervů včetně úžinových syndromů a poranění pažní pleteně. Je zdrojem detailních informací k jednotlivým problémům. Zabíhá do absolutní hloubky oboru chirurgie periferních nervů, o čemž svědčí kapitoly typu „Anatomie a fyziologie pro chirurgy“ nebo kapitola „Posouzení pacientů s poraněním či kompresí nervů“.

Kniha má 627 stran a více než 850 barevných fotografií a schémat. Součástí knihy je také online video s chirurgickými postupy autorky. Slouží rovněž jako operační návody k jednotlivým poraněním. V souladu jsou zde vyšetřovací a chirurgické postupy s detailním anatomickým popisem a s moderními elektrofyziologickými postupy při vyšetření a při operaci periferních nervů. Zabývá se také strategií a sekundárními postupy u primárně neúspěšných pacientů. Kniha není určena pouze neurochirurgům, ale také dalším specialistům z různých oborů zabývajícím se poraněním periferních nervů nebo jejich kompresivními syndromy. Jméno autorky je zárukou kvality předložené publikace. Cena zcela odpovídá kvalitě a zpracování knihy.

W. T. O’Brien. Top 3 Differentials in Neuroradiology. New York: Thieme Stuttgart. ISBN 978- 1- 60406- 723- 1, eISBN 978-1- 60406- 724- 8, cena 99,99 EUR.

Kniha obsahuje 300 neuroradiologických kazuistik. U každé kazuistiky autor podává detailní anatomický popis, tři základní diferenciální dia­gnózy a poté správnou diagnostickou jednotku. Popisuje zásadní rozdíly mezi jednotlivými etiopatogenetickými jednotkami a v závěru je seznam recentní literatury. Každá kazuistika je perfektně dokumentována vysoce kvalitním obrazovým materiálem (celkem najdeme v publikaci 700 obrázků).

Kniha není určena pouze neuroradiologům, ale je cenným materiálem pro diferenciální diagnostiku i pro další odborníky z řad neurochirurgie, neurologie, ale také ortopedie a spondylochirurgie.

W. L. Nowinski, B. Choon Chua, S. Hnin Wut Yi. 3D Atlas of Neurologic Disorders. DVD‑ ROM, Edition 2015. New York: Thieme Stuttgart 2015, cena 219,99 EUR.

DVD obsahuje interaktivní atlas neurologických onemocnění, který umožňuje porozumět klinickým příznakům, jež jsou výsledkem poškození určitých konkrétních oblasti mozku. V atlase najdete 100 neurologických deficitů, které jsou zobrazeny v jejich anatomickém kontextu s ohledem na odpovídající příznaky. Anatomická část obsahuje detailní a nádherně ilustrovaný atlas mozku. Část zabývající se jednotlivými nozologickými jednotkami zahrnuje patofyziologické modely, adekvátní a současné informace o jednotlivých onemocněních a frazeologický slovník. Technická úroveň atlasu je dokonalá.

Aplikace je určena všem odborníkům, kteří se zabývají jak konzervativní, tak i operační léčbou mozku. Přináší množství moderních pohledů a umožňuje lépe pochopit klinické příznaky jako výsledek konkrétních poškození mozku u mnoha patofyziologických jednotek. Je užitečnou pomůckou v chápaní souvislostí mezi neurologickým onemocněním a neurologickými příznaky.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se