Editorial


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(1): 6
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně a kolegové, čtenáři našeho časopisu,

rád bych vás seznámil s některými novinkami, které přináší nový ročník časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.

Přicházíme s novým formátem –  Kontroverzemi, které nabývají stále větší oblibu jak v řadě periodik, tak zejména na sjezdech. Kromě dvou obvyklých odlišných názorů z pera uznávaných odborníků na danou problematiku bude součástí kontroverzí i komentář dalšího experta, který uvede dva „černobílé“ názory do kontextu současných znalostí. V letošním roce vyjdeme z úspěšných kontroverzí, které byly prezentovány na posledním společném slovensko-českém neurologickém kongresu v Košicích, doplněných o neurochirurgická témata. Současně vyzýváme všechny potenciální autory, aby přicházeli se svými návrhy a v kopii je adresovali i prof. Gdovinové a prof. Růžičkovi, kteří se ujali koordinace tohoto formátu.

Aktualizovali jsme Pokyny pro autory, jejichž nová verze je publikována v tomto čísle, a ze změn vyjímám ty nejdůležitější:

Byla lehce změněna citační norma časopisu, která stále vychází z Vancouverského formátu. Cílem bylo zjednodušit práci autorům, kteří využívají citační managery jako EndNote, Reference Manager či Zotero. Nová norma je identická s normou časopisu Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, což umožní citace vyexportovat v tomto formátu.

Změnil se doporučený rozsah abstrakt: u původních prací, krátkých sdělení a kazuistik doporučujeme rozšíření anglického abstraktu na 300 slov a zkrácení českého abstraktu na 200 slov. Cílem je zvýšit pravděpodobnost citování článku zahraničními autory.

Od prvního čísla ročníku 2016 se časopis v souladu s trendem posledních let zařadí mezi „open acces­s“ periodika, tedy ful­l-texty všech článků budou okamžitě po vydání čísla dostupné na webu časopisu www.csnn.eu.

Věřím, že všechny uvedené změny budou ve prospěch čtenářů i autorů.

Jako každoročně vybrala redakční rada ČSNN hlasováním nejlepší práci za rok 2015. Vzhledem k časnějšímu termínu trvání celostátního neurologického sjezdu nebyla tentokrát tato cena tradičně vyhlášena na tomto sjezdu. Na děleném 1. místě se umístily dvě práce:

  • D. Šaňák, M. Hutyra, M. Král a HISTORY Study Group. Poruchy srdečního rytmu u mladých pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/ 111(6): 669– 674.
  • O. Kalita, F. Kramář, E. Neumann, T. Hrbáč, M. Bolcha, R. Brabec, R. Jančálek, D. Štěpánek, M. Bláha, P. Jurek, D. Malúšková, J. Strenková. Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/ 111(3): 306– 316.

Autorům srdečně blahopřejeme.

Věříme, že i v nastávajícím roce si udržíme přízeň a podporu jak čtenářů, tak autorů a zejména recenzentů, kteří zůstávají bezejmenní, ale přispívají podstatným způsobem ke kvalitě časopisu, a kterým bych chtěl zejména poděkovat.

Úspěšný nový rok 2016 přeje

Josef Bednařík


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se