17. kongres Evropské asociace neurochirurgických společností –  EANS 2017


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80(6): 735
Kategorie: Zpráva z akce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2017735

Ve dnech 1.– 5. října 2017 proběhl kongres Evropské asociace neurochirurgických společností (EANS) v italských Benátkách. Setkání proběhlo v atraktivním prostředí benátského Lida, kde se pravidelně koná slavný filmový festival. Palazzo del Cinema a Palazzo del Casinò však počátkem října přivítaly na několik dní nikoliv hvězdy stříbrného plátna, ale hvězdy neurochirurgie.

Samotnému kongresu předcházel kadaverový anatomický kurz, který se konal na nedaleké univerzitě v Padově pod vedením předsedy anatomické komise Světové federace neurochirurgických společností (WFNS) Vladimíra Beneše.

Prezidentemy kongresu byli Domenico d‘Avella z Padovy (Itálie) a André Grotenhuis z Nijmegenu (Holandsko). Účastníků bylo více než 1 800. Celkem bylo předneseno 795 přednášek, prezentováno bylo 738 e-posterů.

Čeští neurochirurgové se jistě v mezinárodním prostředí neztratili. Zvané příspěvky přednesli:

  • Vladimír Beneš (ÚVN): Meet the expert: 1. Brain AVMs, 2. How I would have done it differently,
  • Vladimír Beneš III. (Liberec): Do long term follow-up studies question the “endarterectomy first policy” in treatment of carotid occlusive disease? (Surgeons View),
  • David Netuka (ÚVN): How to combine intraop MRI and awake surgery,
  • Martin Sameš (Ústí n. Labem): Microsurgical and endovascular management of PICA aneurysms.

Slovenskou republiku reprezentoval Juraj Šteňo (Bratislava): 1. Meet the expert: What is the safe extent of craniopharyngioma resection, 2. Suprasellar meningiomas. The nuances of the surgical techniques and the outcome.

Výsledky vědecké práce měli možnost představit formou přednášky tito účastníci:

  • Radek Kaiser (ÚVN): Time factor and disc herniation size: are they really predictive for outcome in patients with cauda equina syndrome?
  • Filip Kramář (ÚVN): The impact of intraoperative MRI examination on extent of resection in glioma surgery,
  • Martin Májovský (ÚVN): 1. Conservative and surgical treatment of patients with pineal cysts: a prospective case series of 110 patients, 2. Melatonin and cortisol secretion profile in patients with pineal cyst before and after pineal cyst resection,
  • Jan Mraček (Plzeň): General anesthesia versus local anesthesia during carotid endarterectomy –  our experience,
  • Martin Smrčka (FN Brno): Recurrent ependymomas of the posterior fossa,
  • Anna Štekláčová (ÚVN): E-WIN Project 2016: evaluating the current gender situation in neurosurgery across Europe. An interactive, multiple-level survey.

V sekci e-posterů jsme měli 10 zástupců. Jako zvláštní host mimo neurochirurgickou obec byl pozván prof. Widimský, který hovořil na téma nových antikoagulancií v prevenci mozkové mrtvice. Celkově navštívili kongres v Benátkách více než dvě desítky zástupců ČR.

V tomto textu nelze vyjmenovat desítky excelentních sdělení, která byla na sjezdu přednesena. Proto zde zdůrazňujeme pouze dvě.

Mezi vrcholy kongresu patřila účast Roberta Spetzlera (USA), který je jedním z nejznámějších cévních neurochirurgů na světě. Robert Spetzler letos přešel do funkce emeritního šéfa svého domovské pracoviště –  BNI, Phoenix. Vedení této slavné neurochirurgické instituce se ujal Michael Lawton. Robert Spetzler referoval o 10letých výsledcích randomizované studie na léčbu prasklých intrakraniálních aneuryzmat. Závěr je prostý –  mezi léčebnými metodikami není rozdílu. Nelze však opomenout fakt, že jeho centrum je jasným centrem excelence a zejména se jedná o centrum s velkým počtem jak operovaných, tak endovaskulárně řešených aneuryzmat. I z jejich výsledků je zjevný tzv. volume dependent outcome.

Peter Vajkoczy z Berlína (Německo) přednesl evropskou přednášku na téma: The neurosurgeon as a scientist –  a lost art? Zde zdůraznil nutnost kombinace vědeckých aktivit (včetně základního výzkumu) a klinické praxe.

Věříme, že nejen kvalita budoucích sjezdů, ale i míra aktivní účasti z ČR zůstane minimálně na stejné úrovni jako letos. Proto se můžeme těšit na příští rok na kongres v Bruselu (Belgie). V roce 2019 bude evropský neurochirurgický kongres v Dublinu (Irsko) a v roce 2020 v Bělehradu (Srbsko).

MU Dr. Martin Májovský, Ph.D.

prof. MU Dr. Vladimír Beneš, DrSc.

doc. MU Dr. David Netuka, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika

1. LF UK a ÚVN –  VFN Praha


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se