Faktory ovlivňující recidivu dekubitální léze po plastickém chirurgickém výkonu –  retrospektivní analýza


Autoři: N. Antalová 1;  A. Pokorná 1;  A. Hokynková 2;  L. Cetlová 3;  Jakub Turek 4
Působiště autorů: Department of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Burns and Plastic Surgery, University Hospital Brno, Czech Republic 2;  Department of Healthcare Studies, College of Polytechnics, Jihlava, Czech Republic 3;  Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and Traumatology, University Hospital Brno, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(Suplementum 1): 23-28
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2018S23

Souhrn

Cíl:

Cílem studie bylo zhodnotit proces péče u pa­cientů s dekubitem, kteří byli indikováni k plastické operační intervenci a faktorů ovlivňujících recidivu dekubitu.

Metodika:

Retrospektivní analýza uzavřené dokumentace pa­cientů indikovaných k plastické operaci realizované na klinice plastické chirurgie.

Výsledky:

Statisticky významnými faktory, které souvisely s výskytem recidivy dekubity, byly index tělesné hmotnosti (body mass index; BMI) a tělesná lokalizace dekubitů u sledované populace 46 pa­cientů s 55 dekubity.

Závěr:

Ve sledované populaci byly BMI a tělesná lokalizace dekubitu identifikovány jako statisticky významné faktory související s recidivou dekubitů. Vyšší BMI bylo spojeno s častějším výskytem recidivy. Dekubitus v ischiadické oblasti byl spojen s častější recidivou, bez ohledu na průměrnou velikost dekubitu.

Klíčová slova:

dekubitální léze – dekubitus – terapie – hospitalizace – chirurgický rekonstrukční výkon – laloková plastika – retrospektivní analýza

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů


Zdroje

1. Pokorná A, Benešová K, Mužík J et al. Sledování dekubitálních lézí u pa­cientů s neurologickým onemocněním –  analýza Národního registru hospitalizovaných. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112 (Suppl 1): S8– S14. doi: 10.14735/ amcsn­n2016S14.

2. Hokynková A, Šín P, Černoch F et al. Využití lalokových plastik v operační léčbě dekubitů. Cesk Slov Neurol N 2017; 80/ 115 (Suppl 1): S41– S44. doi: 10.14735/ amcsn­n2017S41.

3. Vašíčková L, Sieglová J, Mašek M. Význam tlakové mapy (pres­sure mapp­­ing system) pro pa­cienty s mobilitou na vozíku. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112 (Suppl 1): S15– S19. doi: 10.14735/ amcsn­n2016S15.

4. Taghipoor KD, Arejan RH, Rasouli MR et al. Factors as­sociated with pres­sure ulcers in patients with complete or sensory-only preserved spinal cord injury: is there any dif­ference between traumatic and nontraumatic causes? J Neurosurg Spine 2009; 11(4): 438– 444. doi: 10.3171/ 2009.5.SPINE08896.

5. Hoff JM, Bjerke LW, Gravem PE et al. Pres­sure ulcers after spinal cord injury. Tids­skr Nor Laegeforen 2012; 132(7): 838– 839. doi: 10.4045/ tids­skr.10.0878.

6. Walden CM, Bankard SB, Cayer B et al. Mobilization of the obese patient and prevention of injury. Ann Surg 2013; 258(4): 646– 650. doi: 10.1097/ SLA.0b013e3182a5039f.

7. Mul­len JT, Moorman DW, Davenport DL. The obesity paradox: body mass index and outcomes in patients undergo­­ing nonbariatric general surgery. Ann Surg 2009; 250(1): 166– 172. doi: 10.1097/ SLA.0b013e3181ad8935.

8. Glance LG, Stone PW, Mukamel DB et al. Increases in mortality, length of stay, and cost as­sociated with hospital-acquired infections in trauma patients. Arch Surg 2011; 146(7): 794– 801. doi: 10.1001/ archsurg.2011.41.

9. Milcheski DA, Mendes RRDS, Freitas FR et al. Brief hospitalization protocol for pres­sure ulcer surgical treatment: outpatient care and one-stage reconstruction. Rev Col Bras Cir 2017; 44(6): 574– 581. doi: 10.1590/ 0100-69912017006005.

10. Bansal C, Scott R, Stewart D et al. Decubitus ulcers: a review of the literature. Int J Dermatol 2005; 44(10): 805– 810. doi: 10.1111/ j.1365-4632.2005.02636.x.

11. Eslami V, Saadat S, Habibi Arejan R et al. Factors as­sociated with the development of pres­sure ulcers after spinal cord injury. Spinal Cord 2012; 50(12): 899– 903. doi: 10.1038/ sc.2012.75.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se