Editorial


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v úvodu mi dovolte, abych Vám jménem svým i členů užší redakce a celé redakční rady popřál šťastný a úspěšný nový rok 2019.

Pokud se týká právě uplynulého roku 2018, tento byl pro náš časopis velmi úspěšný. V polovině roku byla společností Clarivate Analytics zveřejněna hodnota impakt faktoru (IF) za rok 2017, která v případě našeho časopisu dosáhla dosud historicky nejvyšší úrovně (0,508), což představovalo 38% nárůst oproti hodnotě za rok 2016. Reálně však do budoucna nelze další obdobné růsty hodnoty IF našeho časopisu předpokládat. Úspěchem by bylo její udržení a oscilace kolem úrovně 0,5, přičemž je třeba počítat i s jejím možným poklesem.

V roce 2018 bylo v našem časopise publikováno celkem 100 článků, a to 5 minimonografií, 6 kontroverzí (po třech z oblasti extra­pyramidových a cerebrovaskulárních onemocnění), 23 přehledných referátů, 39 původních prací, 6 krátkých sdělení a 21 kazuistik (publikovaných ve formátu Dopisu redakci). Zastoupení jednotlivých kategorií se oproti roku 2017 významněji nezměnilo. Pokračovalo Okénko statistika a nově byla zahájena publikace Neuropatologického okénka, ve kterém vyšly 3 články. Celkový počet článků otištěných v roce 2018 je obdobný jako v roce 2017 (98).

Redakční práce v roce 2018 probíhala nadále na elektronické platformě Open Journal System (OJS). Celkem 100 nabídnutých článků bylo v tomto roce publikováno, 40 článků (28,6 %) bylo odmítnuto a průměrně 40 článků je stále v recenzním řízení. Počet článků publikovaných v angličtině byl v loňském roce 20, tedy podobný jako v roce 2017, kdy jich bylo 19. Počet článků nabídnutých autory ze zemí mimo ČR a SR byl 33 (13 publikovaných, 20 odmítnutých), tedy vyšší než v roce 2017 (27 článků – 10 publikovaných, 17 odmítnutých). Tento nárůst považujeme na jedné straně za potěšitelný a souvisí zřejmě s výše uvedeným nárůstem IF. Jak je na druhé straně zřejmé z vysokého podílu odmítnutých článků (63 % v roce 2017 a 60,6 % v roce 2018), jejich kvalita je však mnohdy velmi nízká. Je také příznivé, že se do recenzního řízení zapojilo i několik zahraničních (nikoli českých, slovenských) recenzentů. Navzdory pětinovému podílu článků publikovaných v angličtině a téměř polovičnímu podílu originálních vědeckých prací (původních prací a krátkých sdělení) se snažíme zachovat „čtivost“ časopisu i pro české a slovenské čtenáře, kteří dávají před výsledky původních vědeckých prací přednost tomu, že naleznou souhrn informací k určité problematice na jednom místě a ve svém mateřském nebo jim blízkém jazyce. Z publikovaných minimonografií a přehledných referátů přitom mohou čerpat i lékaři v atestační přípravě. Dále máme zpětnou vazbu, že „čtivé“ jsou zvláště kontroverze a kazuistiky (publikované ve zkráceném formátu Dopisu redakci).

Pozitivně také hodnotíme, že výrazný nárůst návštěvnosti webových stránek našeho časopisu pokračoval i v loňském roce, a to na 260 590 přístupů (oproti 172 017 v roce 2017, tedy nárůst o 51,5 %) – viz obr. 1. Tento nárůst byl přitom obdobný i v kategorii nových návštěvníků našich stránek. Drtivá většina návštěv byla opět z ČR a SR (s 50%, resp. 43% meziročním nárůstem), a to celkem 92,8 %, tedy s minimálním poklesem oproti 95 % v roce 2017. Další místa pak zaujali návštěvníci z USA (2 971, meziročně +138 %), Německa (2 078, +65 %), Velké Británie (1 457, +100 %) a Indie (1 136, +126 %). Také v Číně, která se umístila na 21. místě návštěvnického žebříčku, došlo k meziročnímu nárůstu o 59 %, a to na 218 přístupů; tento počet je nadále relativně nízký, ale již 10násobný oproti roku 2016. Nárůst počtu návštěv byl přitom zaznamenán ze všech kontinentů. Pokud se týká zařízení používaných k přístupu na naše stránky, došlo meziročně k cca 10% poklesu počtu přístupů z desktopu a zhruba stejně velkému nárůstu přístupů z mobilního telefonu; v případě přístupů z tabletu pak došlo k mírnému poklesu.

Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2017 a 2018.
Obr. 1. Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2017 a 2018.

Nepříjemným momentem byl v loňském roce naopak pokus o duplicitní publikaci (zřejmě se snahou „zdvojit výstupy“ pro grant a/ nebo postgraduální studium). Autoři nabídli našemu časopisu zkrácenou verzi článku ve svém rodném jazyce a po šesti dnech pak nabídli kompletní verzi v angličtině do časopisu zahraničního, kde byl jejich článek přijat. Tento pokus o duplicitní publikaci byl přitom odhalen zcela náhodně – aniž jsme to tušili, oslovili jsme stejného recenzenta, který recenzoval rozšířenou verzi článku pro zahraniční časopis. V této souvislosti upozorňujeme autory, že pokus o duplicitní publikaci je vysoce neetický a plnou zodpovědnost v tomto případě nese korespondující autor (viz http:/ / www.icmje.org/ recommendations/ browse/ publishing-and-editorial-issues/ overlapping-publications.html#two). Uvedený článek jsme v našem časopise pochopitelně odmítli, články uvedeného korespondujícího autora nebudeme přijímat k recenznímu řízení v našem časopise do konce roku 2021 a také jsme o nastalé situaci uvědomili redakci zmíněného zahraničního časopisu. Obdobným způsobem přitom budeme postupovat i do budoucna, pokud by se podobná politováníhodná událost měla opakovat.

Pro nadcházející rok 2019 zůstává velkou výzvou snaha o udržení hodnoty IF. Dále předpokládáme přechod na novou verzi redakčního systému OJS, která by měla být uživatelsky vstřícnější pro autory, recenzenty i redakci. Tento přechod se nám bohužel nepodařilo uskutečnit v loňském roce.

Závěrem chci poděkovat všem čtenářům, přispěvatelům i recenzentům za jejich podporu.

Váš Roman Herzig

jménem redakční rady


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se