Prof. Mraček oslavil 90 let


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2020; 83(2): 215
Kategorie: Personalia

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček oslavil v plné duševní svěžesti 6. ledna 2020 životní jubileum. Jeho cesta k lékařské profesi byla trnitá. S komunistickým režimem se střetl jak na gymnáziu, kdy byl vězněn za položení věnce u památníku T. G. Masaryka, tak i při studiu medicíny, kdy byl odvelen na 2 roky k pomocným technickým praporům. Po studiu nastoupil na nově vzniklý ordinariát neurochirurgie v Plzni pod vedením MUDr. Quida Ledinského, na něhož oslavenec dodnes s úctou vzpomíná. Ledinský byl žákem prof. Petra z hradecké neurochirurgie. V roce 1964 přestoupil prof. Mraček po pozvání prof. Kunce na Neurochirurgickou kliniku v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a tam později složil atestaci z neurochirurgie. Díky těmto kořenům se považuje za žáka Kuncovy a Petrovy školy.

V září roku 1966 se MUDr. Zdeněk Mraček vrátil zpět do Plzně na uvolněné místo ordináře neurochirurga. Vybaven houževnatostí a nesmírnou pracovitostí zasvětil svůj život neurochirurgii. Mračkův odborný zájem byl široký. Rozpracoval Kuncovu modifikaci Sjöquistovy trigeminální traktotomie u pacientů s neuralgií trigeminu a rozšířil ji o traktotomii glossofaryngeálního traktu a protětí senzitivních krčních kořenů u pacientů s neztišitelnou bolestí při malignitách obličeje a krku. Prioritně zavedl extradurální subtemporální přístup k procesům destruujícím apex pyramidy. Věnoval se též chirurgii páteře a míchy v celém rozsahu. Propagoval a jako první publikoval práci o dekompresivní laminektomii při stenózách bederní páteře. Popsal jako první neurochirurg v ČR klinické příznaky a angiografický obraz nemoci moyamoya. Zájem o řešení diagnostických složitostí projevil publikováním početné sestavy nemocných s abdominální symptomatikou jako klamným projevem mozkového nádoru či páteřní expanze. Neurochirurgické diagnostiky se týkají i práce angiografické, ventrikulografické, ageneze septa pellucida i sdělení o trakčních lézích brachiálního a lumbosakrálního plexu. K léčbě maligních tumorů mozku u řady pacientů použil chirurgickou redukci nádorové tkáně s následným podáváním chemoterapeutik kontinuální přetlakovou infuzí do krkavice.

Významnou oblastí jeho zájmu byla diagnostika a léčba vývojových vad CNS, dětského hydrocefalu, novorozeneckých hygromů. Jako první u nás diagnostikoval a operoval dětské pacienty s Dandy-Walkerovým syndromem, publikoval soubor pacientů s aneuryzmatem vena magna Galeni. Stal se v ČR propagátorem užití rozsáhlé dekompresivní kraniotomie v chirurgickém léčení těžké nitrolebeční hypertenze.

Prof. Mraček publikoval 180 prací (z toho 35 v zahraničí), napsal 2 monografie reflektující obrovskou zkušenost na poli neurotraumatologie. Doma i v zahraničí přednesl 520 odborných přednášek.

Po roce 1989 byly oceněny jak dosavadní rozsáhlá vědecká a klinická práce prim. MUDr. Zdeňka Mračka, tak i jeho morální kvality a bezúhonnost. V roce 1990 byl zvolen primátorem města Plzně na 4leté funkční období. V roce 1990 byl jmenován docentem a 1. června 1992 získal titul profesora Karlovy univerzity pro obor neurochirurgie. Neurochirurgické oddělení plzeňské fakultní nemocnice vedl do roku 1995, tedy plných 29 let.

Prof. Mračka lze bez nadsázky označit za zakladatele plzeňské neurochirurgické školy. Celoživotní dílo a působení prof. Mračka zanechalo hlubokou stopu ve vědomí kolegů napříč obory.

Vážený pane profesore, přejeme Vám mnoho zdraví a těšíme se na další společná setkání na klinice i ve společnosti.

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

Neurochirurgická klinika

FN Plzeň


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se