Editorial


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(1): 3-5
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zdravím Vás v novém roce 2023!

Pokud se ohlédnu za rokem minulým, na mysli mně vytane epizoda s novým pokusem o podvodné jednání ze strany autorů. Již v minulosti jsme se setkali s pokusem jistého autorského kolektivu o duplicitní publikaci ve slovenštině (zřejmě se snahou „zdvojit výstupy“ pro grant a/nebo postgraduální studium) zkrácené verze článku publikovaného v anglické verzi v jiném časopise. Loňský pokus měl však poněkud jiný charakter. Do Open Journal System (OJS) byl v červenci vložen čínskými autory Ke Li a Yan Cao s afiliací Nanyang First People’s Hospital, Nanyang, Henan Province (česky Nan-jang, provincie Che-nan) článek popisující experimentální práci na zvířatech „Protective effects of butylphthalide on cerebral infarction induced by local ischemic injury and regulation mechanism of the PI3K/Akt/GSK-3b signaling pathway“. Toto téma mně připadlo poněkud povědomé, přestože se uvedené problematice nevěnuji. Zapátral jsem tedy v archívu OJS a ejhle! Brzy jsem objevil článek se zcela stejným názvem, který byl do OJS vložen již v říjnu 2020 a byl tehdy odmítnut. I řekl jsem si, že taková chyba, kdy znovu nabídnou do stejného časopisu již jednou odmítnutý článek, se autorům stát může. Zpozorněl jsem ale v okamžiku, kdy jsem oba články porovnal – ve své anonymizované verzi totiž byly zcela totožné, a to nejen doslova, ale do posledního písmene. Nečekané odlišnosti jsem však objevil na samostatně vkládané titulní straně, podle které jsem zjistil, že článek v roce 2020 nabídli autoři Zhen Liu a Guojun Luo s afiliací Jinshan Branch of Shanghai Sixth People‘s Hospital, Shanghai (Šanhaj), tedy z místa vzdáleného téměř 1 000 km od Nan-jangu. Uvedený článek jsem tedy opět odmítl a autory jeho „nové“ verze jsem zařadil na černou listinu našeho časopisu.

V OJS se opakovaně setkáváme s články čínských autorů (popisující především experimentální práce na zvířatech), které mají jednotné formátování. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného – formální úpravu může zajišťovat nějaká agentura. Jak jsem se ale dozvěděl od odborníka blíže seznámeného s možnostmi využití umělé inteligence, tato je schopna vytvořit („napsat“) vědeckou práci de novo na téma, které bylo již dříve publikované (dokonce i ojediněle), a to takovým způsobem, že je to těžko odhalitelné (zvláště u experimentálních prací). Na základě této zkušenosti jsme začali vyžadovat potvrzení o schválení studie etickou komisí. A od té doby se najednou stává, že někteří autoři na žádost o doplnění tohoto schválení nereagují – tyto práce pak vyřazujeme z recenzního řízení. Ale abychom neházeli všechny čínské autory „do jednoho pytle“ – řada z nich oficiální schválení etickou komisí dokládá a někdy je dosti zábavné kontrolovat překladačem z čínštiny název projektu, autory a instituci (datum schválení bývá srozumitelné).

Ale nyní od prací z výše uvedených důvodů odmítnutých k pracím publikovaným. V loňském roce jsme otiskli celkem 71 článků, což představuje 23% pokles oproti roku 2021 – pro srovnání s předchozími lety včetně zastoupení jednotlivých kategorií článků viz obr. 1. Ve srovnání s předchozím rokem byl nižší počet publikovaných minimonografií (dvě, pokles o 50 %) a k dalšímu výraznému poklesu došlo u dopisů redakci (kazuistik – o 36 %, ale po předchozím výrazném nárůstu v roce 2021; celkově se počet článků v této kategorii vrátil na úroveň běžnou v letech 2018–2020). Nárůst jsme naopak zaznamenali u přehledných referátu (o dva, tedy o stejný počet, o který došlo k poklesu u minimonografií) a u doporučených postupů. V angličtině bylo publikováno 20 (28,2 %) článků, tedy o 11 méně než v roce 2021, a to 10 původních prací a 10 dopisů redakci (obr. 2). Autoři ze zemí mimo ČR a SR publikovali 9 (12,7 %) článků ve srovnání s 19,6% podílem těchto prací v roce 2021 (obr. 3). Tento pokles může být způsoben právě zpřísněním podmínek zmíněným výše.

Publikované články podle kategorií.
Obr. 1. Publikované články podle kategorií.

Publikované články podle jazyka.
Obr. 2. Publikované články podle jazyka.

Publikované články podle teritoria.
Obr. 3. Publikované články podle teritoria.

Odmítnuto bylo celkem 77 článků, čímž jejich podíl dosáhl rekordní úrovně 52 % (obr. 4). Celkem bylo odmítnuto 53 % nevyžádaných článků – 31,2 % u autorů z ČR a SR a 68,8 % u autorů z ostatních zemí.

Články podle akceptace.
Obr. 4. Články podle akceptace.

Hodnota impakt faktoru dle hodnocení společností Clarivate Analytics se pohybuje dlouhodobě na stabilní úrovni – za rok 2021 dosáhla 0,411 a stabilní je také výhled do budoucna.

Po výrazném nárůstu návštěvnosti webových stránek o 46 % v roce 2021 oproti roku 2020 došlo v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 k 18% poklesu (obr. 5). V pořadí zemí dle návštěvnosti webových stránek figurují z logických důvodů dlouhodobě ČR na prvním a SR na druhém místě, na třetí ze čtvrtého místa se posunulo Německo, na čtvrté Rakousko (z 8. místa) a na páté místo se vrátila Velká Británie (posun ze 7. místa). Z pětice zemí s nejvyšším počtem návštěv vypadly v roce 2021 třetí Indonésie (pokles na 8. místo) a v roce 2021 páté Turecko (pokles na 10. místo) (tab. 1). V roce 2022 dále figurovaly na šestém místě Čína (v roce 2021 desátá), na sedmém USA (v roce 2021 šesté) a na devátém Francie (v roce 2021 osmnáctá).

Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2021 a 2022.
Obr. 5. Návštěvnost webových stránek www.csnn.eu v letech 2021 a 2022.

Tab. 1. Pořadí zemí dle návštěvnosti webových stránek www.csnn.eu v letech 2018–2022.
Pořadí zemí dle návštěvnosti webových stránek www.csnn.eu v letech
2018–2022.

Děkuji všem čtenářům, autorům i recenzentům (všech pohlaví) za zachování věrnosti našemu časopisu a přeji úspěšný a šťastný rok 2023, mnoho pohody a pevné zdraví!

Váš Roman Herzig


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2023 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se