Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 4/2007

Minimonografie

358
Cervikální dystonie

P. Kaňovský


Přehledný referát

371
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a chronický subjektivní nonvibrační tinnitus

Jana Dvořáková, Martin Anders, Ivo Paclt, Jiří Raboch, Martin Holcát, Lucie Rathová, Berthold Langguth


Původní práce

375
Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovu příhodou

D. Školoudík, M. Bar, O. Zapletalová, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský

382
Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test

D. Školoudík, T. Fadrná, M.sedláková, P. Ressner, M. Bar, O. Zapletalová, D.šaňák, R. Herzig, P. Kaňovský

388
Dekompresní kraniektomie jako léčba pro krysí model „maligního“ infarktu střední mozkové tepny

H. Weiwei, Y. Yu, L. Weiguo

392
Korelace mezi indexem IgG a oligoklonálními pásy při CSF vyšetření u pacientů s roztroušenou sklerózou

J. Mareš, R. Herzig, K. Urbánek, V. Sládková, R. Opavský, P. Hluštík, K. Kollárová, J. Podivínský, J. Sklenářová, V. Bekárek, P. Schneiderka, J. Zapletalová, P. Kaňovský


Komentář

380
Komentář k pilotní studii autorů D. Školoudíka et al. Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination (MMSE) a Clock Drawing Test (CDT)

Krátké sdělení

395
Svalová biopsie u myotonické dystrofie v éře molekulární genetiky

Z. Lukáš, I. Kroupová, J. Bednařík, M. Falk, L. Fajkusová, J. Sedláčková, I. Valášková, S. Voháňka

402
Chirurgická léčba hormonálně aktivních adenomů hypofýzy

V. Masopust, D. Netuka, V. Hána, J. Marek, V. Beneš

407
Analýza 1 775 pacientů léčených pro trigeminální neuralgii perkutánní radiofrekvenční rizotomií

E. Slavik, D. Radulović

413
Ovlivnění exprese mRNA genu SMN2 inhibitory histonových deacetyláz a jejich vliv na fenotyp spinální svalové atrofie I. a II. typu

P. Vondráček, E. Zapletalová, H. Ošlejšková, L. Mlčáková, L. Fajkusová

419
Komentář ke článku Balcer LJ, Galetta SL, Calabresi PA et al. Natalizumab reduces visual loss in patiens with relapsing multiple sclerosis. Neurology 2007; 68: 1299–1304.

Kazuistika

420
Poliomyelitis-like syndrom na podkladě klíšťové meningoencefalitidy

E. Ehler, A. Novotná, M. Mrklovský

424
Trombóza esovitého splavu – současný pohled na diagnostiku a léčbu

Viktor Chrobok, A. Pellant, E. Ehler, K. Pokorný, E. Šimáková, M. Mrklovský, V. Němec

429
Léčba spánkové apnoe malých dětí dvojúrovňovým přetlakem v dýchacích cestách

I. Příhodová, K. Šonka, M. Pretl, P. Klement, M. Jakoubková, D. Kemlink, P. Jiroutek, S. Nevšímalová

435
Polykací obtíže u difuzní idiopatické kostní hyperostózy

I. Štětkářová, J. Chrobok


Zprávy z odborných akcí

423
Satelitní anatomický worhshop Transtemporal approaches
444
Zpráva z 8. sjezdu Evropské společnosti báze lební

Recenze

440
Hennerici MG, Daffertshofer M, Caplan LR, Szabo K (Eds). Case Studies in Stroke. Common and Uncommon Presentations. Cambridge: Cambridge University Press 2007. 272 p. ISBN 0-521-67367-4.

Dopis redakci

441
Lze bez pochybností interpretovat výsledky lumbálního infuzního testu?

Webové okénko

446
Analýza dat v neurologii. IV.
Variabilita měření není vždy „chyba“

Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík, Jana Koptíková

450
Webové okénko

Abstrakta přednášek

453
XVIII. neuromuskulární sympozium

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se