Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 5/2007

Minimonografie

473
Léčba epileptických syndromů u dětí

V. Komárek


Přehledný referát

488
Vliv antiepileptik na homeostázu hormonů štítné žlázy

J. Šimko, J. Horáček

495
Léčebný potenciál lamotriginu v terapii epilepsie v dětství a adolescenci

H. Ošlejšková


Původní práce

505
Zmeny v aktivite syntázy oxidu dusnatého v mieche po ligácii koreňov cauda equina v experimente

J. Kafka, N. Lukáčová, D. Čížková, J. Maršala

515
Dynamika vývoje GCS, hladiny NSE a S100B v séru a morfologie expanzní kontuze u pacientů s poraněním hlavy

D. Vajtr, R. Průša, J. Kukačka, L. Houšťava, F. Šámal, J. Pachl, J. Pažout

521
Význam stanovení S100B proteinu u pacientů s izolovaným poraněním hlavy

P. Lavička, R. Pikner, S. Kormunda, O. Topolčan, R. Bosman, I. Chytra, L. Holubec, M. Choc

527
Sledovanie objemových zmien nastávajúcich po stereotaktickej rádiochirurgickej liečbe v nide intrakraniálnych arteriovenóznych malformácií pomocou 3D volumetrickej štúdie na podklade MR-angiografie

I. Vachaľová, A. Ďurkovský, M. Šramka, P. Traubner


Komentář

513
Komentář ke článkům Vajtr D, Průša R, Kukačka J, Houšťava L, Šámal F, Pachl J, Pažout J. Dynamika vývoje GCS, hladiny NSE a S100b v séru a morfologie expanzní kontuze u pacientů s poraněním hlavy a Lavička P, Pikner R, Kormunda S, Topolčan O , Bosman R, Chytra I, Holubec L, Choc M. Význam stanovení S100B proteinu u pacientů s izolovaným poraněním hlavy.

Krátké sdělení

533
Pulzní radiofrekvenční terapie radikulární bolesti

T. Gabrhelík, P. Michálek, E. Berta, M. Adamus, M. Pieran, L. Doleček

538
Hemimegalencefalie: přehled literatury a zkušenosti s chirurgickou léčbou 5 nemocných dětí

H. Homolková, M. Häckel, M. Prchlík, V. Beneš

544
Diagnostikujeme správně infekci virem West Nile?

P. Chalupa

547
Hodnocení edému terče zrakového nervu

N. Jirásková, J. Kadlecová, E. Rencová, J. Studnička, P. Rozsíval

552
Transforaminální lumbo-sakrální mezitělová fúze (TLIF) s instrumentací: prospektivní studie s minimálně 20měsíčním sledováním

P. Vaněk, K. Saur


Kazuistika

562
Měření tkáňového kyslíku v mozku jako součást multimodálního monitorování: kazuistiky

R. Gál, M. Smrčka, P. Štourač, E. Straževská, E. Neumann

567
„Inverzní“ syndrom Fostera-Kennedyho u nitrolebního meningeomu: kazuistika

Z. Dúbravská, S. Řehák, V. Korda, H. Langrová, J. Studnička, J. Řehák, R. Malec

570
Jsou některé kontraindikace lumbální punkce dnes již obsoletní? Kazuistika

M. Kala, M. Vaverka, M. Kolář

574
Neobvyklá oboustranná atrofie endotelu rohovky a zrakového nervu po pravděpodobné intoxikaci insekticidem lambda-cyhalotrinem (Karate 5 CS) u 58letého vinaře: kazuistika

J. Ošmera, D. Dotřelová, J. Mráz

580
Kombinovaná mikrochirurgická a endovaskulární terapie intramedulárního hemangioblastomu: kazuistika

V. Přibáň, J. Fiedler, P. Řehoušek, L. Štěrba, H. Štěpánková, A. Křepelová

584
Epidurální hematom a impresivní fraktura lebky v důsledku bodového uchycení hlavy: zpráva o neobvyklé komplikaci: kazuistika

Chi-Tun Tang, Cheng-Ta Hsieh, Yung-Hsiao Chiang, Yih-Huei Su


Guidelines

589
Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

K. Sheardová, J. Hort, R. Rusina, A. Bartoš, V. Línek, P. Ressner, I. Rektorová

598
DOPORUČENÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY (CZECH MYELOM GROUP - CMG) PRO ZAJIŠTĚNÍ ČASNÉ DIAGNOSTIKY MNOHOČETNÉHO MYELOMU V PODMÍNKÁCH AMBULANTNÍ KLINICKÉ PRAXE

Recenze

596
Černý R, Machala L. Neurologické komplikace HIV/AIDS. Praha: Karolinum 2007. 303 stran. ISBN 978-80-246-1222-5.

Webové okénko

597
Webové okénko

Okénko statistika

600
Analýza dat v neurologii.
V. Přínos a důsledky transformace dat

L. Dušek, T. Pavlík, J. Koptíková


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se