Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 3/2009

Minimonografie

207
Migréna

J. Marková


Přehledný referát

217
Valproát –  anti epileptikum s protinádorovými účinky

P. Cahová, H. Ošlejšková

222
Sexu ální funkce osob s Parkinsonovo u nemocí

P. Kotková, P. Weiss

227
Autologní transplantace kmenových krvetvorných buněk a její so učasná role v léčbě roztro ušené sklerózy

E. Krasulová, M. Trněný, T. Kozák, E. Havrdová


Původní práce

235
Model zavřeného poranění hlavy u potkana –  experimentální studi e

M. Bláha, J. Schwab, O. Vajnerová, M. Bednář, R. Pádr, P. Bittner, M. Tichý

242
Hladiny lipidů u gli oblastomu a úloha indexu Ki 67 při určování aktivace proliferace

M. Kaplan, E. Gercek, H. I. Secer, A. Ozer, H. Yildirim, N. Akpolat, M. Koparan

245
Peroperační monitoring tkáňové oxymetri e a peroperační užití hypotermi e v chirurgii mozkových ane uryzmat

M. Smrčka, K. Ďuriš, V. Juráň, E. Neuman, M. Kýr

250
Vyhľadávani e paci entov so syndrómom nepokojných nôh v čakárni klinickej ambulanci e pomoco u dotazníkovej metódy

P. Valkovič, M. Juračičová, G. A. Ramos Rivera, J. Martinková, J. Benetin


Kazuistika

255
Cervikálna radikulitída ako inici álny klinický prejav ne uroboreli ózy –  kazuistiky

L. Gurčík, A. Tomášová, O. Benc, P. Galik, V. Gašparíková, P. Kubaľová, S. Lišková

260
Adultní forma glutarové aciduri e II. typu –  nedostatečně di agnostikovaná příčina proximální myopati e –  kazuistika

H. Jahnová, P. Chrastina, M. Havlová, J. Zámečník

265
Progresívna nekrotizujúca myelopati a –  kazuistika

I. Lisá, V. Belan, D. Podhoranská

270
Aktinomykóza mozku –  kazuistiky

L. Petroušová, L. Rožnovský, T. Hrbáč, J. Jančová


Krátké sdělení

274
Protein S100 a ne uron specifická enoláza v klinické di agnostice mozkového postižení

D. Pícha, L. Moravcová, R. Rusina

279
Transpozice šlachy m. tibi alis posteri or –  efektivní řešení parézy perone álních svalů

J. Pilný, I. Čižmář, E. Ehler, P. Dráč


Webové okénko

284
Webové okénko

S. Voháňka


Okénko statistika

285
Analýza dat v ne urologii

XV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační testy – obecné aplikace

L. Dušek, T. Pavlík, J. Koptíková


Dopis redakci

288
Překlad apendixu Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD- II) zahrnující primární bolesti hlavy

D. Doležil


Recenze

291
Z odborné literatury

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se