Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(3): 291-292
Kategorie: Recenze

J. Kraemer. Intervertebral Disk Diseases. 3rd ed. Stuttgart, New York: Thieme 2000. ISBN 978 3 13 582403 1; cena 139,95 EUR.

Kniha má celkem 365 stran a je bohatě dokumentovaná 560 ilustracemi. Nová edice této knihy podává současné informace o diagnostice a léčbě onemocnění meziobratlové ploténky s cílem optimalizovat péči o pacienty. Kniha poskytuje odpovědi na mnoho problémů, se kterými se klinik setkává v průběhu praxe, včetně traumat páteře a nedegenerativních onemocnění. Popisuje množství klinických syndromů krční, hrudní i bederní páteře. Pro každý syndrom poskytuje přesné definice, zabíhá do hloubky anatomických, patofyziologických a klinických detailů, nabízí možnosti jak konzervativní, tak i chirurgické léčby. Již třetí vydání knihy ukazuje nové informace o biomechanice páteře, o léčbě bolesti včetně injekčních technik, mikrochirurgické léčbě výhřezů plotének. Nabízí také zásadní informace o rehabilitaci, ale rovněž prevenci onemocnění páteře. Kniha je určena nejenom specialistům zabývajícím se léčbou pouze páteře (neurologům, neurochirurgům, rehabilitačním pracovníkům, ortopedům), ale vzhledem k jejímu celkovému pohledu na problematiku páteře také praktickým lékařům pro jejich orientaci a definování správných postupů v léčbě.

prof. Pavel Haninec

 

R. J. Jackler. Atlas of Skull Base Surgery and Neurotology. 2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme 2000. ISBN 978 1 58890 653 3; cena 179,95 EUR.

Kniha má celkem 268 stran a je bohatě dokumentovaná 700 ilustracemi. Je rozdělena do 27 kapitol. První kapitola je věnována chirurgické a patologické anatomii nádorů baze lební, další kapitoly postupně ukazují jednotlivé chirurgické přístupy v různých oblastech baze. Například 21. kapitola je věnována lícnímu nervu, včetně jeho anatomie a možností rekonstrukce při poranění nervu. Jde již o druhé významně přepracované vydání knihy a jsou zde uvedeny ty nemodernější techniky týkající se chirurgie baze lební. Najdeme zde jak anatomické, tak i patofyziologické úvahy, ale také možnosti využití endoskopické techniky v obtížné operativě tumorů baze lební. Jednotlivé postupy jsou krok za krokem detailně ilustrovány a podávají velmi dobré operační návody. Obrazová dokumentace je barevná, názorná a velmi kvalitní. Kniha je základním materiálem pro otolaryngology, neurochirurgy, kteří se zabývají operační léčbou v oblasti baze lební.

prof. Pavel Haninec

 

W. W. Orrison jr. Atlas of Brain Function. Stuttgart, New York: Thieme 2000. ISBN 978 1 58890 525 3; cena 69,95 EUR.

Kniha má celkem 304 stran a je bohatě dokumentovaná schématy i barevnými ilustracemi. Je rozdělena do pěti kapitol, které popisují jednotlivé techniky funkčního zobrazení mozku na MR. Pro zobrazení je použita nová 3 Tesla MR. První tři kapitoly ukazují dvoudimenzionální axiální, koronární a sagitální MR zobrazení mozku, která jsou vztažena k přesným schématům. Zásadní struktury jsou zde popsány z hlediska morfologického i funkčního a diskutuje se o nich. Ve čtvrté kapitole jsou zobrazeny výsledky funkčních MR studií se zobrazením jednotlivých drah. Kniha je určena všem odborníkům, kteří se zabývají zobrazením mozku a kteří pro svou práci potřebují navíc také funkční zobrazení. Je tedy určena především radiologům, neurologům, neurochirurgům, psychiatrům, psychologům a neuroanatomům.

prof. Pavel Haninec

 

Léčba pooperační bolesti
Ucelená česká publikace o léčbě akutní bolesti našim odborníkům dosud chyběla. Kniha „Léčba pooperační bolesti“ od Jiřího Málka a Pavla Ševčíka (eds) tento stav mění

Kniha vychází v nakladatelství Mladá fronta v edici Aeskulap a detailně rozpracovává doporučené postupy v léčbě akutní pooperační bolesti, které vydala Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

jp_33116_f_1
jp_33116_f_1

Detaily a aktuálnost

Na úvodní část věnovanou současnému stavu terapie akutní bolesti v České republice navazují kapitoly o patofyziologii, možnostech měření a incidenci pooperační bolesti. Spoluautoři dále rozpracovávají problematiku jednotlivých terapeutických přístupů. Léčebné možnosti jsou rozděleny podle zvolené metody na farmakologické, nefarmakologické a lokoregionální. Konkrétní doporučení jsou členěna podle intenzity bolesti na výkony s malou, střední a velkou pooperační bolestí. V rámci uceleného zpracování nechybí farmakologické profily nejčastěji používaných analgetik, tabulka ekvianalgetických dávek opioidů či aktuální Oxfordská liga analgetik. Závěrečná část se zabývá pooperační analgezií u dětí, seniorů či pacientů s chronickou analgetickou medikací. Poslední kapitola o organizaci léčby akutní bolesti obsahuje rovněž základní doporučení pro vznik Acute Pain Service.

Kvalitní obrázky dovolují čtenáři vytvořit si přesný obraz o technickém postupu, měřicí metodě či anatomických poměrech v popisované oblasti.

ISBN 978-80-204-1981-1, formát B5, 156 × 232mm, 148 stran, vazba pevná, doporučená cena 320Kč

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti
Anestezi
ologickoresuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
marek.hakl@fnusa.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Migréna

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se