Hladiny lipidů u gli oblastomu a úloha indexu Ki 67 při určování aktivace proliferace


Autoři: M. Kaplan 1;  E. Gercek 1;  H. I. Secer 2;  A. Ozer 3;  H. Yildirim 4;  N. Akpolat 5;  M. Koparan 1
Působiště autorů: Firat University, Department of Ne urosurgery, Elazig, Turkiye, 2Gulhane Military Medical Academy, Department of Ne urosurgery, Ankara, Turkiye, 3Beydagi Hospital, Malatya, Turkiye, 4Firat University Department of Radi ology, Elazig, Turkiye, 5Firat Unive 1
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(3): 242-244
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíle:
Cílem této studi e bylo hledat so uvislost mezi hladinami lipidů a indexem Ki 67 a hodnoto u indexu Ki 67 při určování proliferační aktivity multiformního gli oblastomu (GBM).

Materi ál a metodika:

Do studi e bylo zařazeno 16 paci entů s GBM, kteří prodělali operativní léčbu. U všech paci entů byla provedena předoperační magnetická rezonance (MR) a MR spektroskopi e. Hladiny lipidů u všech paci entů byly zaznamenány. Při patologickém vyšetření byl vypočítán procentu ální poměr počtu buněk označených jaderným barvením Ki 67 a počtu všech buněk. So uvislost mezi hladinami lipidů a indexem Ki 67 v uvedených případech byla analyzována.

Výsledky:
V uvedených případech neexistoval žádný významný vztah mezi věkem, pohlavím a indexem Ki 67 a hladinami lipidů. Významné bylo dosažení hodnoty 350 jako nejnižší hodnoty lipidů při multiformním gli oblastomu. Neexistoval žádný významný vztah mezi indexem Ki 67 a hladinami lipidů.

Závěry:
Index Ki 67 nemá žádný význam při určování léčebné strategi e u paci entů s di agnostikovaným GBM. Proto se nedomníváme, že by studi e indexu Ki 67 měla být rutinní so učástí laboratorního vyšetření paci entů s GBM.

Klíčová slova:
multiformní gli oblastom –  index Ki 67 –  hladina lipidů –  MR spektroskopi e


Zdroje

1. Karamitopo ulo u E, Perentes E, Di amantis I, Marazi otis T. Ki- 67 immunore activity in human central nervo us system tumors: a study with MIB 1 on archival materi al. Acta Ne uropathol 1994; 87(1): 47– 54.

2. Ellison DW, Ste art PV, Bateman AC, Pickering RM, Palmer JD, Weller RO. Prognostic indicators in a range of astrocytic tumo urs: an immunohistochemical study with Ki-67 and p53 antibodi es. J Ne urol Ne urosurg Psychi atry 1995; 59(4): 413– 419.

3. Gi annini C, Scheitha uer BW, Burger PC, Christensen MR, Wollan PC, Sebo TJ et al. Cellular proliferati on in pilocytic and diffuse astrocytomas. J Ne uropathol Exp Ne urol 1999; 58(1): 46– 53.

4. Endl E, Gerdes J. The Ki- 67 protein: fascinating and an unknown functi on. Exp Cell Res 2000; 257(2): 231– 237.

5. Wakimoto H, Aoyagi M, Nakayama T, Nagashima G,Yamamoto S, Tamaki M, Hirakawa K et al. Prognostic significance of Ki- 67 labeling indices obtained using MIB- 1 monoclonal antibody in pati ents with supratentori al astrocytomas. Cancer 1996, 77(2): 373– 380.

6. Hilton DA, Love S, Barber R, Ellison D, Sandeman DR. Accumulati on of p53 and Ki- 67 expressi on do not predict survival in pati ents with fibrillary astrocytomas or the response of these tumors to radi otherapy. Ne urosurgery 1998; 42(4): 724– 729.

7. Bo uvi er- Labit C, Chinot O, Ochi C, Gambarelli D, Figarella- Branger D, Dufo ur H et al. Prognostic significance of Ki67 and epidermal growth factor receptor immunostaining in human gli oblastomas. Ne uropathol Appl Ne urobi ol 1998; 24(5): 381– 388.

8. Cunningham M, Kimmel DW, Scheitha uer BW, O‘Fallon JR, Novotny J et al. Analysis of proliferati on markers and p53 expressi on in gli omas of astrocytic origin: relati onships and prognostic value. J Ne urosurg 1997; 86(1): 121– 130.

9. Ricci PE, Pitt A, Keller PJ, Co ons SW, Heiserman EJ. Effect of voxel positi on on single‑voxel MR spectroscopy findings. AJNR Am J Ne uroradi ol 2000; 21(2): 367– 374.

10. Byrd SE, Tomita T, Palka PS, Darling CF, Norfray JP, Fan J. Magnetic resonance spectroscopy (MRS) in the evaluation of pediatric brain tumors. Part II: Clinical analysis. J Natl Med Assoc 1996; 88(11): 717–723.

11. Kuesel AC, Donnelly SM, Halliday W, Sutherland GR, Smith IC. Mobile lipids and metabolic heterogeneity of brain tumors as detectable by ex vivo 1H MR spectroscopy. NMR Biomed 1994; 7(4): 172–180.

12. Negendank WG, Sauter R, Brown TR, Evelhoch JL, Falini A, Gotsis ED et al. Proton magnetic resonance spectroscopy in patients with glial tumors: a multi-center study. J Neurosurg 1996; 84(3): 449–458.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Migréna

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se