Sexu ální funkce osob s Parkinsonovo u nemocí


Sexu al Functi on of Pati ents with Parkinson’s Dise ase

Parkinson’s dise ase is a seri o us chronic illness with incre asing incidence. The sex life of pati ents suffering from Parkinson’s dise ase is therefore a very significant topic. This problem is multidisciplinary, having a ne urological, psychological as well as sexuological backgro und. Both symptoms and tre atment of this illness can influence sexu ality; the sci entific activiti es are, therefore, primarily focused on factors ca using a deteri orati on of the pati ents’ sexu al functi ons. Conclusi ons of the rese arch that has been carri ed o ut so far are often contradictory, and no summarizing or meta‑analytic studi es have been published, either. The article therefore sums up the most important rese arch into this issue with the emphasis on psychological aspects.

Key words:
Parkinson’s dise ase –  sexu al life –  sexu al dysfuncti ons


Autoři: P. Kotková 1;  P. Weiss 2
Působiště autorů: Psychi atrická léčebna Kosmonosy, 2Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze 1
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(3): 222-226
Kategorie: Přehledný referát

Souhrn

Parkinsonova nemoc je závažné chronické ne urodegenerativní onemocnění s narůstající incidencí. Sexu ální život osob s Parkinsonovo u nemocí je proto velmi významné téma. Jedná se o multidisciplinární problém, který má své ne urologické, psychologické a sexuologické so uvislosti. Parkinsonova nemoc může ovlivňovat sexu ální život svými symptomy i léčbo u, výzkumné aktivity jso u tedy primárně ori entovány na faktory, které způsobují deteri oraci sexu álních funkcí nemocných. Dosud re alizované výzkumy se ve svých závěrech mnohdy rozcházejí a zatím nebyly publikovány přehledové ani metaanalytické studi e. Článek se proto věnuje přehledu nejvýznamnějších výzkumů prezentované problematiky s akcentem na psychologické aspekty.

Klíčová slova:
Parkinsonova nemoc –  sexu ální život –  sexu ální dysfunkce

PhDr. Petra Kotková
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Lípy 15
29306 Kosmonosy
e‑mail: psylogos@centrum.cz

 

Zdroje

1. Bowron A, Porter R, Chander B, Walker R. Let‘s Talk Abo ut Sex: Preliminary Results of a Sexu al Dysfuncti on Study in Pe ople With Parkinson‘s Dise ase. Mov Disord 2004; 19 (Suppl 9): S154.

2. Boller F, Frank E. Sexu al dysfuncti on in ne urological disorders: di agnosis, management and rehabilitati on. New York: Raven Press 1982.

3. Pahwa R, Lyons KE, Koller WC. Therapy of Parkinson’s dise ase. 3rd ed. New York: Marcel Dekker 2004.

4. Basson R. Sexu ality and Parkinson’s dise ase. Parkinsonism Relat Disord 1996; 2(4): 177– 185.

5. Růžička E, Roth J, Kaňovský P. Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. Extrapyramidová onemocnění I. Praha: Galén 2000.

6. Brown RG, Jahanshahi M, Quinn N, Marsden CD. Sexu al functi on in pati ents with Parkinson’s dise ase and their partners. J Ne urol Ne urosurg Psychi atry 1990; 53(6): 480– 486.

7. Burguera JA, García Reboll L, Martínez Agulló E. Disfunci on sexu al en la enfermedad de Parkinson. Ne urologi a 1994; 9(5): 178– 181.

8. Wermuth L, Stenager E. Sexu al problems in yo ung pati ents with Parkinson’s dise ase. Acta Ne urol Scand 1995; 91(6): 453– 455.

9. Welsh M, Hung L, Waters CH. Sexu ality in women with Parkinson’s dise ase. Mov Disord 1997; 12(6): 923– 927.

10. Jacobs H, Vi eregge A, Vi eregge P. Sexu ality in yo ung pati ents with Parkinson’s dise ase: a populati on based comparison with he althy controls. J Ne urol Ne urosurg Psychi atry 2000; 69(4): 550– 552.

11. Basson R. Sexu ality and Parkinson’s dise ase. Parkinsonism Relat Disord 1996; 2(4): 177– 185.

12. Masters WH, Johnsonová WE. Lidská sexu ální aktivita. Praha: Horizont 1970.

13. Nutt JG, Hammerstad JP, Gancher ST. Parkinson’s dise ase: 100 maxims. London: Edward Arnold 1992.

14. Bei er, KM. Sexu alität und Partnerschaft bei Morbus Parkinson. Potsdam: Pairdata Verlag 2000.

15. Lucon M, Pinto AS, Simm RF, Haddad MS, Arap S, Lucon AM et al. Avali acao da disfuncao erétil em paci entes com doenca de parkinson. Arq Ne uropsiqui atr 2001; 59(3– A): 559– 562.

16. Mo ore O, Gurevich T, Korczyn AD, Anca M, Shabtai H,Giladi N. Qu ality of sexu al life in Parkinson’s dise ase. Parkinsonism Relat Disord 2002; 8(4): 243– 246.

17. Bronner G, Royter V, Korczyn AD, Giladi NI. Sexu al dysfuncti on in Parkinson’s dise ase. J Sex Marital Ther 2004; 30(2): 95– 105.

18. Yu M, Ro ane DM, Miner CR, Fleming M, Rogers JD. Dimensi ons of sexu al dysfuncti on in Parkinson dise ase. Am J Geri atr Psychi atry 2004; 12(2): 221– 226.

19. Castelli L, Perozzo P, Genesi a ML, Torre E, Pesare M,Cinquepalmi A et al. Sexu al well being in parkinsoni an pati ents after deep brain stimulati on of the subthalamic nucle us. J Ne urol Ne urosurg Psychi atry 2004; 75(9): 1260– 1264.

20. Uitti RJ, Tanner CM, Rajput AH, Goetz CG, Klawans HL,Thi essen B. Hypersexu ality with antiparkinsoni an therapy. Clin Ne uropharmacol 1989; 12(5): 375– 383.

21. Mendez MF, O’Connor SM, Lim GT. Hypersexu ality after right pallidotomy for Parkinson’s dise ase. J Ne uropsychi atry Clin Ne urosci 2004; 16(1): 37– 40.

22. Klos KJ, Bower JH, Josephs KA, Joseph YH, Matsumoto JY, Ahlskog JE. Pathological hypersexu ality predominantly linked to adjuvant dopamine agonist therapy in Parkinson’s dise ase and multiple system atrophy. Parkinsonism Relat Disord 2005; 11(6): 381– 386.

23. Berger Ch, Mehrhoff FW, Bei er KM, Meinck HM. Sexuelle Delinquenz und Morbus Parkinson. Nervenarzt 2003; 74(4): 370– 375.

24. Cannas A, Solla P, Floris GL, Serra G, Tacconi P, Marrosu MG. Aberrant sexu al behavi o urs in Parkinson’s dise ase during dopaminergic tre atment. J Ne urol 2007; 254(1): 110– 112.

25. Shapiro MA, Chang YL, Munson SK, Okun MS, Fernandez HH. Hypersexu ality and paraphili a induced by selegiline in Parkinson’s dise ase: report of 2 cases. Parkinsonism Relat Disord 2006; 12(6): 392– 395.

26. Pohanka M, Kanovský P, Bares M, Pulkrábek J, Rektor I. Pergolide mesylate can improve sexu al dysfuncti on in pati ents with Parkinson‘s dise ase: the results of an open, prospective, 6– month follow‑up. Eur J Ne urol 2004; 11(7): 483– 488.

27. Pohanka M, Kanovský P, Bares M, Pulkrábek J, Rektor I. The long‑lasting improvement of sexu al dysfuncti on in pati ents with advanced, fluctu ating Parkinson‘s dise ase induced by pergolide: evidence from the results of an open, prospective, one- ye ar tri al. Parkinsonism Rel Disord 2005; 11(8): 509– 512.

28. Rektorova I, Balaz M, Svatova J, Zárubova K, Honig I,Dostal V et al. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of Parkinson dise ase: a prospective multicenter study. Clin Ne uropharmacol 2008; 31(5): 261– 266.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Migréna

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se