Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 5/2013

Minimonografie

539
Wilsonova nemoc

P. Dušek, R. Brůha, A. Burgetová, D. Záhoráková, E. Růžička


Přehledný referát

550
Nová antikoagulancia v prevenci kardioembolických iktů u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.

559
Kanabis ve vývoji a homeostáze nervového systému

J. Blahoš Jr

565
Homocysteín a sclerosis multiplex

M. Cingelová, L. Procházková, J. Martinková, P. Kukumberg

570
Kvantifikace postižení u pacientů s lumbální spinální stenózou

B. Mičánková Adamová, S. Voháňka

575
Multiformní glioblastom –  přehled nových poznatků o patogenezi, bio­markerech a perspektivách léčby

J. Polívka, J. Polívka Jr, V. Rohan, O. Topolčan

584
Současné možnosti využití magnetické rezonance v dia­gnostice normotenzního hydrocefalu

T. Radovnický, M. Nováková, M. Derner, P. Vachata, M. Sameš

592
Neurologické komplikace dengue –  možné nebezpečí pro střední Evropu

M. Salavec, V. Boštíková, Z. Blechová, R. Sleha, S. Plíšek, P. Boštík


Původní práce

596
Přesnost farmakogenetických algoritmů pro výpočet denní dávky warfarinu

A. Tomek, T. Kolářová, Z. Lacinová, S. Martinková, M. Šrámek, I. Šarbochová, J. Neumann, L. Táborský, V. Maťoška

603
Interrater variabilita v hodnocení míry atrofie hipokampů pomocí Scheltensovy škály

A. Kadlecová, M. Vyhnálek, J. Laczó, R. Anděl, K. Sheardová, B. Urbanová, Z. Nedělská, D. Hudeček, I. Gažová, J. Lisý, D. Hořínek, J. Hort

608
Porovnání peroperační radiační expozice při otevřené a miniinvazivní transpedikulární fixaci hrudní a bederní páteře

T. Wanek, M. Adamus, V. Novák, M. Homola


613
Erratum

Krátké sdělení

614
Test 3F Dysartrický profil –  normativní hodnoty řeči v češtině

M. Košťálová, M. Mračková, R. Mareček, D. Beránková, I. Eliášová, E. Janoušová, J. Roubíčková, J. Bednařík, I. Rektorová

619
Operační léčba syndromu supinátorového kanálu

R. Kaiser, L. Houšťava, P. Haninec

623
Strategie dia­gnostiky, terapie a dispenzarizace pacientů s hemangioblastomy v CNS z pohledu neurochirurga

O. Kalita, M. Vaverka, L. Hrabálek, M. Zlevorová, A. Šantavá, A. Křepelová, J. Ehrmann Jr, E. Čecháková


Kazuistika

630
Synkopy, hluchota a slepota u karcinomu prsu –  kazuistika

K. Bechyně, I. Schenk

634
Gitelmanův syndrom provázený manifestní tetanií –  kazuistika

Z. Doležel, H. Ošlejšková, J. Papež, P. Hanáková

637
Konzumace marihuany jako rizikový faktor ischemické cévní mozkové příhody –  kazuistika

L. Loudová, L. Martinkovič, J. Mikuláš, J. Kasík

641
Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy –  dvě kazuistiky

I. Okáčová, Y. Benešová, E. Vlčková, M. Keřkovský, P. Praksová, M. Hladíková, J. Kosík, D. Uldrijanová, P. Štourač, J. Bednařík

648
Souběžný výskyt mutace v genu ZNF9 (myotonická dystrofie typu 2) a v genu CLCN1 (myotonia congenita) v jedné rodině –  kazuistika

O. Parmová, S. Voháňka, L. Fajkusová, K. Stehlíková


Webové okénko

653
Webové okénko

Okénko statistika

655
Analýza dat v neurologii
XLI. Simpsonův paradox

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se