Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 2/2016

Minimonografie

131
Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí

R. Bartoš, V. Němcová, T. Radovnický, A. Sejkorová, A. Malucelli, M. Orlický, F. Třebický, M. Sameš


Kontroverze

148
Před trombektomií JE třeba provést IVT
149
Před trombektomií NENÍ třeba vždy provést IVT

Komentář

150
Trombektómia „s“, alebo „bez“ systémovej trombolýzy

Přehledný referát

152
Nová éra endovaskulární terapie v léčbě akutních iktů

M. Tinková, P. Malý

160
Nanočástice jako nosiče léků přes hematoencefalickou bariéru –  naděje pro léčbu neurodegenerativních onemocnění v budoucnosti?

M. Filipová, R. Rusina, K. Holada

168
Robotická rehabilitace chůze

I. Vařeka, M. Bednář, R. Vařeková

173
Výsledky studií srovnávajících efekt angioplastik a endarterektomií v léčbě karotických stenóz

D. Krajíčková, A. Krajina

178
Management tranzitorní ischemické ataky a minor stroke

M. Škorňa, J. Neumann, S. Peška, R. Mikulík

188
Autonomní dysfunkce a její diagnostika u roztroušené sklerózy

I. Šrotová, E. Vlčková, J. Bednařík


Původní práce

201
Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou stenózu

J. Fiedler, T. Mrhálek, M. Vavrečka, S. Ostrý, M. Bombic, J. Kubále, V. Přibáň, M. Preiss, I. Stuchlíková


Krátké sdělení

207
Klinická rekognícia spinálneho lipómu a chirurgické riešenie vlastného súboru

J. Chochol, M. Smrek, P. Bartoň, P. Sýkora, M. Kabát, J. Chochol, D. Dúbravová, E. Štefánková, L. Zábojníková, J. Trnka, F. Horn

213
Využití CT perfuze a multifázické CT angiografie v predikci rozvoje maligního mozkového edému u pacientů s akutním mozkovým infarktem

O. Volný, P. Cimflová, C. D. D’esterre


Kazuistika

219
Neobvyklé endovaskulární řešení trombózy mozkových splavů použitím aspiračního systému –  kazuistika

J. Vanicek, M. Bulik

222
Ramsay-Huntov syndróm –  vzácna manifestácia pomerne častého ochorenia

R. Rosoľanka, K. Šimeková

225
Neurosarkoidóza u muže středního věku –  kazuistika

M. Žurková, P. Otruba, V. Lošťáková, Z. Tudos, V. Kolek, E. Kriegová


Guidelines

231
Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu –  verze 2016

D. Šaňák, J. Neumann, A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, R. Mikulík, R. Herzig, D. Václavík, M. Bar, M. Roček, A. Krajina, M. Köcher, F. Charvát, R. Pádr, F. Cihlář


Webové okénko

235
Webové okénko

Okénko statistika

236
Analýza dat v neurologii LVI.
Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií –  III. Preventabilní frakce

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Recenze

239
Recenze knih

Dopisy redakci

242
Přinášejí kontrastní látky s gadoliniovým základem nová rizika?

M. Vaněčková, Z. Seidl


Historie neurologie

244
Vzpomínky neurologa

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se