Recenze knih


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(2): 239-241
Kategorie: Recenze

R. Rokyta a kolektiv. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, a.s. 2015. ISBN 978-80-247-4867-2.

Pod taktovkou prof. MU Dr. R. Rokyty, DrSc., FCMA, shromáždili editoři (dále MU Dr. Klára Bernášková, CSc.) příspěvky od kolektivu dalších 15 autorů pro 31 kapitol výše uvedené monografie. Brožovaný výtisk má 680 stran formátu B4 svázaných v polotuhých deskách. Tato učebnice je určena hlavně pregraduálním studentům medicíny, pro něž je však řada detailů nad rozsahem standardních znalostí požadovaných fakultami. Bohatost informací propojujících přirozenou fyziologii s fyziologií patologickou je přiměřená i pro studenty postgraduální, rekrutující se z oborových rad „Fyziologie a patofyziologie člověka“, z „Neurověd“ a z „Experimentální chirurgie“. Autorský kolektiv se, s výjimkou jedné kolegyně, skládá z pracovníků 3. lékařské fakulty UK. Pojetí, specifické pro 3. lékařskou fakultu, jedinou, kde splývá výuka fyziologie normy s patofyziologií, předurčuje také spojení pohledu na normu a patologii v této učebnici. Vědecká redakce nakladatelství Grada Publish­ing svěřila recenze prof. MU Dr. PhDr. Janě Mačákové, CSc., a prof. MU Dr. Jarmile Siegelové, DrSc. Kniha je vybavena více než 160 obrázky, z nichž je většina barevná. Početné tabulky a grafy dále doplňují srozumitelnost složitých textů. Odkazy na další upřesňující literaturu v textu ani za jednotlivými kapitolami nejsou. V rejstříku na konci knihy je na 27 stranách více než 3 000 hesel.

Čtenář, dlouhodobě odevzdaný klinické praxi, uvítá takto rozsáhlý souhrn moderních fyziologických pohledů na funkce organizmu.

Největšími kapitolami jsou fyziologie a patofyziologie centrálního nervového systému –  65 stran, přičemž somatosenzorický systém a bolest mají dalších svých extra 20 stran; navíc čich, chuť, sluch, vestibulární systém i zrak mají své vlastní kapitoly, podobně, jako je mají i spánek a bio­logické rytmy. Neurolog si dále najde svá profesionální témata i ve „Fyziologii a patofyziologii pohybu“, „Oběhového systému“, „Dráždivých systémů“ nebo „Krve“ s krvácivostí a srážlivostí. Neurovědní prvky tak prostupují vlastně většinu celé této učebnice. Dalším nejobjemnějším tématům jsou věnovány kapitoly o 60 stranách –  oběhový systém nebo endokrin­ní systém na 55 stranách a v kratších kapitolách jsou zahrnuty fyziologie a patofyziologie buňky, imunity, tělesných tekutin, acidobazické rovnováhy, respirace a dalších.

Ač jsou kapitoly psány 15 autory, jejich literární styl je velmi jednotný a sémanticky příjemný. Jakkoli by velký rozsah knihy naznačoval nebezpečí utopit se v nitrobuněčných či intersticiálních doménách nebo propadnout se při četbě do inhibičních mechanizmů, rozhodně tomu tak není. Výklad běží svěžím excitačním krokem a je překvapivě stručný. To je okolnost pro přepracovaného klinika, stejně tak jako pro přesyceného studenta velmi povzbudivá a přitažlivá. Kniha jako celek je vyvážená a pro potřeby klinického studia velmi cen­ná.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

R. Jain, M. Es­sig. Brain Tumor Imaging. New York: Thieme Stuttgart 2013. ISBN 978-1-60406-806-1, eISBN 978-1-60406-830-6, cena 129,99 EUR.

Uvedená publikace představuje moderní a srozumitelný souhrn všech metod k obrazové dia­gnostice mozkových nádorů různých typů a lokalit. Zahrnuje také zásadní a zcela nové technologické informace o pokročilých zobrazovacích metodách a navazuje na klinické možnosti úspěšné léčby jednotlivých nádorů. Kniha je rozdělena do 19 kapitol, má více než 500 velmi kvalitních ilustrací. Nejenom hodnotí předoperační stavy pa­cientů, ale zároveň podává informace o co nejefektivnějším sledování pa­cientů po operacích či jiných léčebných modalitách. Jednotlivé kapitoly jsou logické a informace v nich jsou vyčerpávající. Najdeme zde kapitoly typu: Metabolické zobrazování, MR spektroskopie, Molekulární zobrazování: PET a SPECT, Intraoperativní MR a další. Publikace poskytuje ucelený pohled na současné možnosti zobrazení mozkových nádorů, na jejich léčbu a další sledování. Je vhodná jak pro neurology, tak i pro neurochirurgy zabývající se problematikou mozkových nádorů. Neocenitelným pomocníkem je samozřejmě pro neuroradiology, a to nejenom ve výcviku, ale také pro zkušené a erudované odborníky.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

L. R. Viale. AO Spine Master Series, V. 5 Cervical Spine Trauma. Edition 2015. ISBN 978-1-62623-223-5, eISBN 978-1-62623-224-2, cena 102,80 EUR.

Svazek č. 5 AO Spine Master Series podává detailní analýzu a také návody na léčbu poranění krční páteře. Renomovaní experti na tuto problematiku podrobně vysvětlují anatomii, bio­mechaniku krční páteře v souvislosti s kritickým hodnocením jednotlivých pa­cientů a k zvážení určitých léčebných postupů. Čtenář zde najde kapitoly typu: Anatomie krční páteře, Konzervativní léčba poranění krční páteře, Kompresivní poranění, Poranění kloubů a mas­sa lateralis a mnoho dalších kapitol poskytujících návody k chirurgické i nechirurgické léčbě. Vše je bohatě a přehledně ilustrováno RTG dokumentací a schématy. Kniha představuje současné trendy v posuzování jednotlivých úrazů k operačnímu řešení a podává vcelku jednoznačné návody k jejich řešení. Každá kapitola nastiňuje historický přehled dané problematiky a zároveň také uvádí přehled současné literatury a navrhuje „evidence based“ léčebná schémata. V každé kapitole nalezneme tipy, jak se řídit v jednotlivých situacích, a choulostivé aspekty léčby. Kniha je určena všem odborníků zabývajícím se poraněním krční páteře, a to zejména neurochirurgům, ortopedům, spinálním chirurgům, ale také neurologům a radiologům.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

W. Grand et al. Vasculature of the Brain and Cranial Base. Variation in Clinical Anatomy. New York: Thieme Stuttgart 2013. ISBN 978-1-60406-885-6, eISBN 978-1-60406-886-3, cena 169,99 EUR.

Neuroanatomická publikace, která se především zaměřuje na variace neurovaskulárního zásobení mozku a lební baze. Vše vychází z detailní základní anatomie a poté jsou uvedeny zjištěné odchylky od normálního průběhu. Autoři zde podávají téměř 40leté zkušenosti se sledováním variací mozkových cév, a to jak u cévních operací, tak i na kadaverózním materiálu. Vytvořili knihu, která detailním způsobem ukazuje možné variace cév, s nimiž se může operující neurochirurg ve své den­noden­ní praxi potkat. Kniha je dokonale ilustrována peroperačními i anatomickými obrázky, radiogramy, schématy. Je zde uvedeno množství zajímavých kazuistik. Kniha má 287 stran a několik stovek kvalitní obrazové dokumentace. Hloubkou informací překvapí i zkušené cévní neurochirurgy. Publikace je určena především neurochirurgům, neuroradiologům, ale také neurologům zabývajícím se cévní problematikou mozku.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

T. Krings et al. Neurovascular Anatomy in Interventional Neuroradiology. A Case-based Approach. New York: Thieme Stuttgart 2013. ISBN 978-1-60406-839-9, eISBN 978-1-60406-840-5, cena 99,99 EUR.

Vynikající publikace, která je založena především na klinických prezentacích jednotlivých kazuistik. Detailně popisuje anatomické situace a poté podává možná neurovaskulární řešení. Kniha má 231 stran a množství kvalitních fotografií. Je rozdělena do sedmi logických sekcí. První sekce se zabývá aortálním obloukem a odstupujícími cévami, další sekce pojednává o vnitřní krkavici. Ta podává celkem devět kazuistik s určitými tématy, např.: A. choroidea anterior, nebo: Větve a. ophtalmica. Vše je doplněno detailními anatomickými poznámkami s důrazem na embryonální vývoj jednotlivých struktur a perfektní obrazovou dokumentací (více než 1 000 obrázků). Ve všech kapitolách jsou zvýrazněny zásadní problémy v konkrétních intervenčních postupech a tipy na jejich řešení. Kniha je vhodná nejenom pro neuroradiology, ale také pro neurology a neurochirurgy, kteří indikují pa­cienty s cévním onemocněním mozku k chirurgické nebo intervenční neuroradiologické léčbě.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

N. Yoshioka, A. L. Rhoton jr. Atlas of the Facial Nerve and Related Structures. New York: Thieme Stuttgart 2013. ISBN 978-1-62623-171-9, eISBN 978-1-62623-172-6, cena 79,99 EUR.

Oba autoři vytvořili neuroanatomický atlas lícního nervu a okolí s neuvěřitelnou precizností a výtěžností. Atlas je doplněn 3D verzí, která je přístupná na online centru nakladatelství. Anatomie lícního nervu je dokumentována v celém rozsahu, od intrakraniálního průběhu, průběhu pyramidou až k jeho pokračování do oblasti obličeje. Vše je dokonale zobrazeno na mnoha velmi kvalitních fotografiích. Vše slouží jako dokonalý přehled o lícním nervu pro jeho chirurgické rekonstrukce a preparace. Obrázky jsou vrstva po vrstvě doplněny anatomickým i klinickým popisem. Kniha je vynikající pomůckou pro neurochirurgy a plastické chirurgy, kteří operují v oblasti lícního nervu. Mohou čerpat řadu informací z dokonalých anatomických situací.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se