Webové okénko


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(2): 235
Kategorie: Webové okénko

Vážení uživatelé internetu,

v dnešním 64. pohledu do nitra medicínského internetu se pokusím prozkoumat heslo „mozkomíšní mok“ resp. anglicky „cerebrospinal fluid“. Google najde téměř 5 mil. odkazů. B­ing jich ukáže prostřednictvím nového prohlížeče Edge asi 1,5 mil. Oba vyhledávače také nabízí vyhledávání podle upřesnění: vyšetření, složení, únik („leak“), bariéra, pleny atd.

Jednoduché animace cirkulace moku najdeme na YouTube https:/ / www.youtube.com/ watch?v=SDMO4vYkqdg nebo https:/ / www.youtube.com/ watch?v=asQo6cmOjd0. Podobné video si můžeme stáhnout na webu http:/ / www.cerebromente.org.br/ n02/ fundamentos/ circulation_i.htm. Videí a videoprezentací (např. http:/ / www.slideshare.net/ promotemedical/ cerebrospinal-fluidcsf), které se nějak týkají mozkomíšního moku je na webu bezmála 25 tisíc.

Pro historiky neurologie („neuroarcheology“) je na internetu k dispozici kapitola o likvoru z učebnice Clinical Methods z roku 1980 (http:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/ NBK398).


Informace o mozkomíšním moku na serveru UpToDate (Wolters Kluwer)

http:/ / www.uptodate.com/ contents/ cerebrospinal-fluid-physiology-and-utility-of-an-examination-in-disease-states#H1 

Rozsáhlé, dobře strukturované, velmi podrobné informace s řadou vnořených stránek. Ke každé kapitole je na konci řada literárních odkazů. V záhlaví každého oddílu jsou uvedeni autoři i s afiliací (v prostředí internetu velmi cen­ná a ne příliš častá informace, která nám může velmi napovědět o relevanci zdroje). Bohužel jde o web s placeným přístupem a velká část obsahu je tak pro neautorizované čtenáře skryta. V přípravě je kromě angličtiny devět jazykových mutací.

Obsah 1, Grafika 1, P/A 

Multimediální učebnice 3. LF UK: Likvor, hematoencefalická a hematolikvorová bariéra//Cerebrospinal Fluid, Blood-Brain Bar­rier and Blood-CSF Bar­rier

http:/ / fblt.cz/ en/ skripta/ regulacni-mechanismy-2-nervova-regulace/ 12-likvor-hematoencefalicka-a-hematolikvorova-bariera

Česky i anglicky psaný text pro pre- i postgraduální vzdělávání je přehledný, obsahuje několik obrázků a jednu jednoduchou animaci. Nemá žádné vnořené stránky či odkazy. Česká verze je na stejné adrese (jen vynecháme en za lomítkem domény).

Obsah 2, Grafika 3, P/A ,Cz

Cerebrospinal Fluid Analysis na stránkách American Family Physician

http:/ / www.aafp.org/ afp/ 2003/ 0915/ p1103.html

Jde vlastně o článek ze stejnojmen­ného časopisu. PDF verze má šest stran vč. literatury. Jde o základní přehled pro všeobecné lékaře. Webová verze není nijak strukturovaná; podobně jako na PubMed lze stáhnout jednotlivé tabulky. Obsahuje 25 citací, které nejsou propojeny s informačními zdroji.

Obsah 2, Grafika 3, P/A

Neuropathology Web (Northeast Ohio Medical University)

http:/ / neuropathology-web.org/ chapter14/ chapter14CSF.html

Jednoduchá neinteraktivní stránka, která je součástí širšího webu zaměřeného na neuropatologii. Obsahuje šest citací s prolinkem na PubMed. Základní postgraduální informace.

Obsah 3, Grafika 3,P/A

Na českém internetu lze najít ně­kte­ré víceméně správné rady pa­cientům, které se týkají lumbální punkce, stránky bio­chemických laboratoří (např. https:/ / www.likvor.cz) a anonce knihkupectví na monografii olomouckých autorů Miroslava Kaly a Jana Mareše Lumbální punkce a mozkomíšní mok, kterou vydal v roce 2009 Galén (http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=ful­ltext&page[book]=3625&page[search]=lumb%E1ln%ED+punkce).

Stránky převážně určené pro veřejnost (V), stránky zaměřené pro zdravotnické profesionály (P), za lomítkem je zkratka primárního jazyka.

prim. MU Dr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Ne urologická klinika LF MU a FN Brno

e-mail: svohanka@fnbrno.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se