Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 5/2017

Minimonografie

503
Terapia pokročilých štádií Parkinsonovej choroby invazívnymi postupmi

K. Gmitterová, M. Minár, Z. Košutzká, P. Valkovič


Kontroverze

518
Je nutné diferenciálně diagnosticky odlišovat fenomenologii abnormálních pohybů
519
Není nutné diferenciálně diagnosticky odlišovat fenomenologii abnormálních pohybů

Komentář ke kontroverzím

520
Je nutné diferenciálne diagnosticky odlišovať fenomenológiu abnormálnych pohybov?

Přehledný referát

521
Neurorehabilitace chůze po cévní mozkové příhodě

A. Krobot, B. Kolářová, P. Kolář, B. Schusterová, J. Tomsová

527
Esenciální tremor –  vzniká nový nozologický koncept?

P. Hollý, E. Růžička

534
Leberova hereditární neuropatie optiku

H. Kolářová, T. Honzík, Ľ. Ďuďáková, B. Kousal, J. Kulhánek, P. Diblík, M. Tesařová, P. Havránková, M. Forgáč, J. Zeman, P. Lišková


Původní práce

545
Funkce lícního nervu po mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomu

Z. Fík, M. Chovanec, E. Zvěřina, J. Kluh, O. Profant, J. Kraus, S. Hrubá, Z. Čada, K. Procházková, J. Plzák, J. Betka

552
Teplotní management u pa­cientů podstupujících plánovaný spondylochirurgický výkon v pronační poloze – prospektivní randomizovaná studie

V. Dostálová, J. Schreiberová, M. Bartoš, T. Česák, J. Habalová, V. Dostálová jr., P. Dostál

561
Prevalence kouření u středoevropských pacientů s narkolepsií s kataplexií, narkolepsií bez kataplexie a idiopatickou hypersomnií

P. Peřinová, A. Wierzbicka, E. Feketeová, D. Kemlink, P. Kovalská, J. Nepožitek, V. Ibarburu, E. Králíková, S. Nevšímalová, K. Šonka

564
Zhodnocení dlouhodobého prospívání pacientů po operaci intramedulárního kavernomu

N. Svoboda, O. Bradáč, V. Beneš

569
Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie

T. Horák, S. Voháňka, E. Tvrdíková, M. Horáková, J. Bednařík

578
Elektrostimulace suprahyoidních svalů u pacientů po cévní mozkové příhodě s dysfagií

P. Konečný, M. Elfmark, M. Rosolová, P. Bastlová, I. Lerchová, A. Můčková

584
Aminoguanidin podávaný subchronicky intrahipokampálně zlepšuje u diabetických potkanů plnění úkolů pasivního vyhýbání a expresi genů z rodiny Bcl-2

M. Alipour, A. Aminabadi, M. Arab-Firouzjaei, B. Amini, M. R. Jafari

591
Intraventrikulární meningiomy – retrospektivní studie 19 případů

M. Dedeciusová, D. Netuka, V. Beneš


Komentář k článku

560
Comment of Article
Perioperative Thermal Management –  součást kvalitní perioperační péče

Krátké sdělení

597
Varianta p.Val66Met v genu pro mozkový neurotrofní faktor (BDNF) v české populaci

S. Walczysková, P. Ressner, Š. Hilscherová


Dopis redakci

601
Kazuistika meningitidy dospělých způsobená bakterií Escherichia coli

Ch. Chang-Hua, Y. Hua-Cheng, L. Li-Jhen

605
Dva případy atypického teratoidního rhabdoidního tumoru CNS a přehled literatury

H. Zítek, D. Sumerauer, J. Zámečník, P. Vachata, M. Sameš, A. Puchmajerová

616
Dopis redakci

Okénko statistika

608
Analýza dat v neurologii
LXV. Přínosy a rizika klinických studií s jedním zařazeným pacientem („N of 1 trials“)

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Personalia

612
Odešla doc. MU Dr. Jaroslava Nebudová, CSc. (1927– 2017)
613
Prof. Franz Gerstenbrand –  in memoriam
614
Osobní vzpomínky na prof. Franze Gerstenbranda

Zpráva z akce

619
XII. konference neurogenní poruchy komunikace u dospělých

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se