Teplotní management u pa­cientů podstupujících plánovaný spondylochirurgický výkon v pronační poloze – prospektivní randomizovaná studie


Autoři: V. Dostálová 1;  J. Schreiberová 1;  M. Bartoš 2;  T. Česák 2;  J. Habalová 2;  V. Dostálová jr. 1;  P. Dostál 1
Působiště autorů: Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Faculty of Medicine Hradec Kralove, Charles University and University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic 1;  Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine Hradec Kralove, Charles University and University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(5): 552-559
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2017552

Souhrn

Cíl:
Perioperační hypotermie je běžnou komplikací celkové anestézie a operačních výkonů. V této studii byla testována hypotéza, že použití nové samozahřívací přikrývky (Barrier® EasyWarm®, Mölnlycke Health Care, Gothenburg, Švédsko) sníží výskyt perioperační hypotermie u spinální chirurgie ve srovnání s pasivními metodami prevence hypotermie.

Soubor a metody:
Do prospektivní randomizované studie bylo zařazeno 100 pacientů klasifikace I-III dle American Society of Anesthesiologists plánovaných ke spondylochirurgickému výkonu s očekávanou délkou operace < 2 h. Pacienti byli randomizováni buď do kontrolní skupiny se standardní perioperační péčí nebo do skupiny využívající předoperačně, peroperačně a pooperačně aktivní samozahřívací přikrývku. Zaznamenávané údaje zahrnovaly předoperační a pooperační axilární teplotu, peroperační jícnovou teplotu, délku operačního výkonu, velikost krevní ztráty, přítomnost oběhové nestability, výskyt pooperačního svalového třesu, tepelný komfort nemocných, výskyt raných komplikací a délku hospitalizace.

Výsledky:
Bazální axilární teploty nebyly odlišné, ale v době odjezdu na operační sál měli nemocní v kontrolní skupině signifikantně nižší teplotu (36,0 ± 0,5 vs. 36,3 ± 0,4; P = 0,0086). Pacienti ve skupině samozahřívací přikrývky měli vyšší jícnové teploty peroperačně, vyšší axilární teploty pooperačně a méně epizod pooperačního svalového třesu (1/ 46 vs. 8/ 46; P = 0,0352). V ostatních sledovaných parametrech nebyly zjištěny signifikantní rozdíly.

Závěr:
Použití aktivní samozahřívací přikrývky zajistilo lepší kontrolu tělesné teploty a snížilo výskyt pooperačního svalového třesu.

Klíčová slova:
hypotermie – předehřátí – samozahřívací přikrývka – spinální chirurgie

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Kurz A. Physiology of thermoregulation. Best PractRes Clin Anaesthesiol 2008;22(4):627– 44. doi: 10.1016/ j.bpa.2008.06.004.

2. Reynolds L, Beckmann J, Kurz A. Perioperative complications of hypothermia. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2008;22(4):645– 57. doi: 10.1016/ j.bpa.2008.07.005.

3. Lenhardt R, Marker E, Goll V, et al. Mild intraoperative hypothermia prolongs postanesthetic recovery. Anes­thesiology 1997;87(6):1318– 23. doi: 10.1097/ 00000542-199712000-00009.

4. Kurz A, Ses­sler D, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. N Engl J Med 1996;334(19):1209– 15. doi: 10.1056/ NEJM1996050933 41901.

5. Mel­l­­ing AC, Ali B, Scott EM, et al. Ef­fects of preoperative warm­­ing on the incidence of wound infection after clean surgery: A randomised control­led trial. Lancet 2001;358(9285):876-80. doi: 10.1016/ S0140-6736(01)06071-8.

6. Frank SM, Fleisher LA, Breslow MJ, et al. Perioperative maintenance of normothermia reduces the incidence of morbid cardiac events: A randomized clinical trial. JAMA 1997;277(14):1127– 34. doi: 10.1001/ jama.1997.03540380041029.

7. ASPAN. Clinical guideline for the prevention of unplan­ned perioperative hypothermia. J Perianesth Nurs 2001;16(5):305-14. doi: 10.1053/ jpan.2001.28060.

8. Hooper VD, Chard R, Clif­ford T, et al. ASPAN’s Evidence-Based Clinial Practice Guideline for the Promotion of Perioperative Normothermia: Second Edition. J PeriAnesthesia Nurs 2010;25(6):346-65. doi: 10.1016/ j.jopan.2010.10.006.

9. National Col­laborat­­ing Centre for Nurs­­ing and Sup­-portive Care (UK). The Management of Inadvertent Perioperative Hypothermia in Adults [acces­sed 24 October 2016]. Available form URL: www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/ NBK53788.

10. Perl T, Peichl LH, Reyntjens K, et al. Ef­ficacy of a novel prewarm­­ing system in the prevention of perioperative hypothermia. A prospective, randomized, multicenter study. Minerva Anestesiol 2014;80(4):436– 43.

11. Kel­lam MD, Dieckmann LS, Austin PN. Forced-air warm­­ing device and the risk of surgical site infections. AORN J 2013; 98(4):354– 66. doi: 10.1016/ j.aorn.2013.08.001.

12. Wood AM, Moss C, Keenan A, et al. Infection control hazards as­sociated with the use of forced-air warm­­ing in operat­­ing theatres. J Hosp Infect 2014;88(3):132– 40. doi: 10.1016/ j.jhin.2014.07.010.

13. McGovern PD, Albrecht M, Belani KG, et al. Forced-air warm­­ing and ultra-clean ventilation do not mix: an investigation of theatre ventilation, patient warm­­ing and joint replacement infection in orthopaedics. J Bone Joint Surg Br 2011;93(11):1537– 44. doi: 10.1302/ 0301-620x.93b11.27124.

14. John M, Ford J, Harper M. Peri-operative warm­­ing devices: performance and clinical application. Anaesthesia 2014;69(6):623– 38. doi:10.1111/ anae.12626.

15. Brandt S, Oguz R, Huttner H, et al. Resistive-polymer versus forced-air warming: comparable ef­ficacy in orthopedic patients. Anesth Analg 2010;110(3):834– 38. doi: 10.1213/ ane.0b013e3181cb3f5f.

16. Molnlycke Healthcare. Bar­rier EasyWarm. [acces­sed 22 November 2016]. Available from URL: www.molnlycke.com/ patient-warming/ bar­rier-easywarm.

17. Yang HL, Lee HF, Chu TL, et al. The comparison of two recovery room warm­­ing methods for hypothermia patients who had undergone spinal surgery. J Nurs Scholarsh 2012;44(1):2– 10. doi: 10.1111/ j.1547-5069.2011.01426.x.

18. Stanhope N. Temperature measurement in the phase I PACU. J Perianesth Nurs 2006; 21 (1): 27– 33. doi: 10.1016/ j.jopan.2005.11.004.

19. Jung KT, Kim SH, So KY, et al. Clinical evaluation of a newly designed fluid warm­­ing kit on fluid warm­­ing and hypothermia dur­­ing spinal surgery. Korean J Anes­thesiol 2015;68(5):462– 8. doi: 10.4097/ kjae.2015.68.5.462.

20. Guest JD, Van­ni S, Silbert L. Mild hypothermia, blood loss and complications in elective spinal surgery. Spine J 2004;4(2):130– 7. doi: 10.1016/ j.spinee.2003.08.027.

21. De Witte JL, Demeyer C, Vandemaele E. Resist­-ive-heat­­ing or forced-air warm­­ing for the prevention of redistribution hypothermia. Anesth Analg 2010;110(3):829– 33. doi: 10.1213/ ane.0b013e3181cb3ebf.

22. Andrzejowski J, Hoyle J, Eapen G, et al. Ef­fect of prewarm­­ing on post-induction core temperature and the incidence of inadvertent perioperative hypothermia in patients undergo­­ing general anaesthesia. Br J Anaesth 2008;101(5):627– 31. doi: 10.1093/ bja/ aen272.

23. Ses­sler DI, Todd M. Perioperative heat balance. Anes­thesiology 2000;92 (2): 578– 96. doi: 10.1097/ 00000542-200002000-00042.

24. Perl T, Rhenius A, Eich C, et al. Conductive warm­­ing and insulation reduces perioperative hypothermia. Cent Eur J Med 2012;7(3):284– 89. doi: 10.2478/ s11536-011-0166-2.

25. Rosenkilde CH, Vamosi M, Lauridsen JT, et al. Ef­ficacy of Prewarm­­ing With a Self-Warm­­ing Blanket for the Prevention of Unintended Perioperative Hypothermia in Patients Undergo­­ing Hip or Knee Arthroplasty. J PeriAnesthesia Nurs 2016;32(4). doi: 10.1016/ j.jopan.2016.02.007.

26. Brandes IF, Mül­ler C, Perl T, et al. Ef­fektivität einer neuen Wärmedecke. Prospektive randomisierte Studie. Anaesthesist 2013;62(2):137– 42. doi: 10.1007/ s00101-013-2140-7.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se