XII. konference neurogenní poruchy komunikace u dospělých


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(5): 619
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 11.–12. května 2017 se v hotelu Santon v Brně konala již XII. konference neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Konference je organizována tradičně v Bratislavě a v Brně a účastní se jí specialisté především z Čech i Slovenska. Původně se jednalo o malou skupinku klinických logopedů, kteří se zajímali o afaziologii. Později v programech figurovala zvučná jména jako prof. Andrew Kertesz, prof. Anna Basso, prof. Steven Rapcsak a také vzrůstal zájem o účast na těchto odborných akcích. Postupně došlo k rozšíření tematických okruhů jednání, které při letošním setkání zahrnuly širší spektrum poruch komunikace vznikajících na neurogenní bázi u dospělých osob. Odborného setkání se tentokrát účastnili kliničtí logopedové a také specialisté z různých příbuzných oborů, především kliničtí psychologové, neurologové, neurochirurgové, neuroradiologové, neurolingvisté. To ilustruje postavení mladého oboru klinické logopedie a její roli v multidisciplinární komplexní péči.

Úvodní blok letošního odborného programu byl věnován narušené komunikační schopnosti při Parkinsonově nemoci (Parkinson‘s disease; PD). Úvodní přednášku měl specialista z oblasti biomedicínského inženýrství a přiblížil plénu problematiku akustické analýzy hypokinetické dysartrie u PD. Navazující sdělení informovalo přítomné o prvních výsledcích rozsáhlejšího výzkumného projektu na Slovensku v oblasti narušení řečových a jazykových funkcí u parkinsoniků. Následující blok svým obsahem volně navazoval a zabýval se dysfonií, novými možnostmi diagnostiky pomocí Testu srozumitelnosti na Slovensku a zkušenostmi v České republice s Testem 3F Dysartrický profil u pacientů s dysartrií u PD. Další příspěvky se dotýkaly témat sebereflexe poruch a tématem řečové apraxie.

Oblasti organizace následné péče o pacienty v České republice s narušenou komunikační schopností po cévních mozkových příhodách byla věnována celá řada sdělení. Diskuze v kuloárech velmi pozitivně hodnotila příspěvky klinických psychologů vč. workshopu.

Program druhého dne zahájilo interdisciplinární téma awake operace mozku a také možnosti zobrazování struktur řečového a jazykového systému. Blok diagnostika a terapie afázie, alexie a agrafie uvedla teoretická přednáška, která následně představila koncept neurokognitivní rehabilitace. Byly prezentovány pilotní studie doktorandů a diplomantů, které se zabývaly např. korpusem českého jazyka ve vztahu k narušení afázií, zkoumáním schopnosti psaní nedominantní končetinou u dospělé populace nebo afázií u bilingvních osob. Také byl prezentován ucelený přehled materiálů a pomůcek, které jsou v současné době dostupné v České republice. Jejich seznam již je zveřejněn na www.klinickalogopedie.cz. Zmíněné webové stránky odborné společnosti obsahují řadu zajímavých informací (pro odbornou i laickou veřejnost vč. seznamu všech pracovišť v České republice), které je možno doporučit ke zhlédnutí.

Závěrečný blok byl věnován neméně významné problematice, která spadá do spektra zájmu klinických logopedů, a to kognitivně komunikační poruchy u pacientů s demencí. Úvodní přehledová přednáška Neurodegenerativní demence přinesla nejnovější pohled neurologů na tuto problematiku. Prezentace dále informovaly o výzkumu jazykových deficitů u nemocných s Alzheimerovou demencí na Slovensku, o možnostech diagnostiky primární progresivní afázie. Účastníci se seznámili s podílem klinických logopedů na diagnostice v rámci komplexní péče a v závěru byla představena orientační normativní data Adenbrookského kognitivního testu pro českou populaci.

Program a sborník abstrakt viz.

http://www.ta-service.cz/afaziologie2017/

PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a FN Brno


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se