Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 5/2019

Minimonografie

478
Kompresivní neuropatie jako nemoc z povolání

E. Ehler, P. Ridzoň, Z. Fenclová, P. Urban


Přehledný referát

490
Refrakterní myastenia gravis – klinická charakteristika a možnosti bio­logické léčby

J. Piťha

496
Úloha pohybovej aktivity v liečbe pa­cientov s Parkinsonovou chorobou

M. Schön, I. Straka, M. Sedliak, J. Ukropec, P. Valkovič, B. Ukropcová

505
Změna struktury paraspinálních svalů u pa­cientů s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad

E. Vagaská, T. Andrašina, S. Voháňka, B. Adamová

513
Léčba nespavosti při neuropatické bolesti

D. Kec, J. Bednařík, O. Ludka, V. Hamerníková, E. Vlčková


Původní práce

518
Význam kolaterální cirkulace u akutní okluze arteria basilaris

M. Tinková, P. Malý, H. Parobkova, O. Bradáč

526
Jiný pohled na inhibitor agregace krevních destiček klopidogrel – vhodné antiedematikum v předklinickém modelu poranění mozku?

M. Yalcin Gunal, B. Yulug, B. Caglayan, M. Ozansoy, U. Kilic, I. Keskin, E. Kilic

533
Možnosti stanovení likvorového tripletu tau proteinů a β-amyloidu 42 metodami ELISA a orientační normativní vodítka

A. Bartoš, M. Smětáková, J. Říčný, L. Nosková, L. Fialová

541
Endoskopické operace výhřezu bederních meziobratlových plotének –  první zkušenosti

K. Máca, K. Ďuriš, M. Smrčka

549
CRP stanovený vysoce senzitivní metodou u pa­cientů s ichemickou cévní mozkovou příhodou –  od rizikových faktorů po vývoj

M. Peycheva, T. Deneva, Z. Zahariev

556
Pegylovaný interferon beta 1-a v klinické praxi

E. Němá, J. Libertínová, P. Ročková, M. Petržalka, E. Houžvičková, E. Meluzínová

561
Kongenitální fibróza zevních okohybných svalů u české rodiny a její molekulárně genetická příčina

Ľ. Ďuďáková, E. Vyhnálková, P. Sklenka, P. Kuthan, P. Diblík, P. Lišková


Dopis redakci

567
Rozsáhlý cervikální hematom po minimálním traumatu

J. Jablonský, V. Novák, L. Hrabálek, M. Vaverka, M. Hampl, Š. Trnka, P. Stejskal, M. Halaj

569
Perinatální paréza brachiálního plexu na podkladě avulze, řešená konzervativně

R. Poděbradská, E. Minks-, J. Havelka, M. Janura

571
Plicní arteriovenózní malformace jako vzácná příčina ischemické cévní mozkové příhody

L. Trakal, P. Malý, I. Marušincová, M. Šrámek

574
Akutní amnestický syndrom při bilaterální lézi hipokampů jako raritní projev CMP

P. Mencl, L. Krámská, O. Bezdíček, Z. Vojtěch

577
Perforace jícnu způsobená dislokovanou krční dlahou pět let po operaci krční páteře –  vzácná komplikace

R. Pohnán, P. Vaněk, K. Menclová, J. Kalvach, D. Netuka

580
Závažné vaskulopatie u neurofibromatózy typu 1

L. Smetanová, D. Krajíčková, V. Chovanec

583
Simultán­ní vícečetné intracerebrální hemoragie

S. Halúsková, D. Krajíčková, R. Dvořáková, M. Vališ


Okénko statistika

586
Analýza dat v neurologii LXXVII. Korelační analýza vícerozměrných souborů kvantitativních dat – příklady

Recenze

591
Recenze knih

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se