CRP stanovený vysoce senzitivní metodou u pa­cientů s ichemickou cévní mozkovou příhodou –  od rizikových faktorů po vývoj


Autoři: M. Peycheva 1;  T. Deneva 2;  Z. Zahariev 1
Působiště autorů: Department of Neurology, Medical, University Plovdiv, Bulgaria 1;  Department of Clinical Laboratory, Medical University Plovdiv, Bulgaria 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(5): 549-555
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019549

Souhrn

Cíl: Bylo prokázáno, že C-reaktivní protein stanovený vysoce senzitivní metodou (high-sensitive C-reactive protein; hs-CRP) má dobrou senzitivitu při dia­gnostice cerebrovaskulárních příhod. Cílem studie bylo vyhodnotit spojitosti mezi hs-CRP a rizikovými faktory CMP, neurologickou poruchou, ischemií mozku a prognózou.

Materiál a metody: Studie zahrnula 153 pa­cientů rozdělených do dvou skupin: pa­cienti s akutní ischemickou CMP a pa­cienti s rizikovými faktory, kteří CMP neprodělali. V odebraných vzorcích krve byla stanovena hladina hs-CRP v séru. Neurologické postižení bylo hodnoceno při přijetí do nemocnice a při propuštění pomocí NIHSS (National Institute of Health Score Scale) škály. Ve stejné skupině pa­cientů bylo v průběhu prvních 24 h po rozvinutí CMP provedeno vyšetření CT a byly zaznamenány známky časných ischemických lézí. Případy CMP byly rozděleny do podskupin pomocí TOAST klasifikace.

Výsledky: Hladiny hs-CRP v séru pa­cientů s CMP byly významně vyšší v porovnání s pa­cienty, kteří CMP neměli. Nejvyšší podíl pa­cientů s hladinami hs-CRP > 3 mg/ l byl pozorován u pa­cientů s CMP nejasné etiologie. U hs-CRP byla ukázána významná dia­gnostická schopnost identifikovat CMP; optimálním kritériem byla hladina 4,29 mg/ l. Poměr šancí u hs-CRP pozitivních pa­cientů ukázal zvýšené riziko CMP a ischemických lézí. Hladina hs-CRP pozitivně korelovala s NIHSS a časem testování a negativně s vývojem CMP.

Závěr: Hs-CRP je spolehlivý marker, který může být nápomocen při dia­gnóze CMP, její etiologické klasifikaci, klinických projevech a prognóze. Naše výsledky přispívají k identifikaci charakteristik CMP v populaci Bulharska.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Klíčová slova:

high-sensitive C-reactive protein – stroke biomarkers – acute ischaemic stroke


Zdroje

1. Boehme AK, Esenwa CE, Elkind M. Stroke risk factors, genetics, and prevention. Circ Res 2017; 120(3): 472– 495. doi: 10.1161/ CIRCRESAHA.116.308398.

2. Anrather J, Iadecola C. Inflam­mation and stroke: an overview. Neurotherapeutics 2016; 13(4): 661– 670. doi: 10.1007/ s13311-016-0483-x.

3. Ridker PM, Glynn RJ, Hen­nekens CH. C-reactive protein adds to the predictive value of total and HDL cholesterol in determin­­ing risk of first myocardial infarction. Circulation 1998; 97(20): 2007– 2011. doi: 10.1161/ 01.cir.97.20.2007.

4. Wakugawa Y, Kiyohara Y, Tanizaki Y et al. C-reactive protein and risk of first-ever ischemic and hemor­rhagic stroke in a general Japanese population: the Hisayama Study. Stroke 2006; 37(1): 27– 32. doi: 10.1161/ 01.STR.0000194958.88216.87.

5. Am­mirati E, Moroni F, Norata G. Markers of inflam­mation as­sociated with plaque progres­sion and instability in patients with carotid atherosclerosis. Mediators Inflamm 2015; 2015: 718329. doi: 10.1155/ 2015/ 718329.

6. Puz P, Lasek-Bal A, Ziaja D et al. Inflam­matory markers in patients with internal carotid artery stenosis. Arch Med Sci 2013; 9(2): 254– 260. doi: 10.5114/ aoms.2013.34533.

7. Deb­­ing E, Peeters E, Demanet C et al. Markers of inflam­mation in patients with symp­tomatic and asymp­tomatic carotid artery stenosis: a case-control study. Vasc Endovascular Surg 2008; 42(2): 122– 127. doi: 10.1177/ 1538574407307406.

8. Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappel­le LJ et al. Clas­sification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke 1993; 24(1): 35– 41. doi: 10.1161/ 01.str.24.1.35.

9. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. [online]. Available from URL: https:/ / www.ibm.com/ cz-en/ analytics/ sps­s-statistics-software.

10. MedCalc Statistical Software version 18.11.3. [online]. Available from URL: https: / / www.medcalc.org.

11. Yu H, Huang Y, Chen X et al. High-sensitivity C-reactive protein in stroke patients –  The importance in consideration of influence of multiple factors in the predictability for dis­ease severity and death. J Clin Neurosci 2017; 36: 12– 19. doi: 10.1016/ j.jocn.2016.10.020.

12. Tan JR, Tan KS, Koo YX et al­. Blood microRNAs in low or no risk ischemic stroke patients. Int J Mol Sci 2013; 14(1): 2072– 2084. doi: 10.3390/ ijms14012072.

13. Jia L, Hao F, Wang W et al. Circulat­­ing miR-145 is as­sociated with plasma high-sensitivity C-reactive protein in acute ischemic stroke patients. Cell Biochem Funct 2015; 33(5): 314– 319. doi: 10.1002/ cbf.3116.

14. Kitagawa K, Hosomi N, Nagai Y et al. Reduction in high-sensitivity C-reactive protein levels in patients with ischemic stroke by statin treatment: Hs-CRP Sub-Study in J-STARS. J Atheroscler Thromb 2017; 24(10): 1039– 1047. doi: 10.5551/ jat.39354.

15. Rost N, Wolf P, Kase C. Plasma concentration of C-reactive protein and risk of ischemic stroke and transient ischemic attack: the Framingham Study. Stroke 2001; 32(11): 2575– 2579. doi: 10.1161/ hs1101.098151.

16. Di Napoli M, Schwaninger M, Cappel­li R et al. Evaluation of C-reactive protein measurement for as­ses­s­­ing the risk and prognosis in ischemic stroke: a statement for health care profes­sionals from the CRP Pool­­ing Project members. Stroke 2005; 36(6): 1316– 1329. doi: 10.1161/ 01.STR.0000165929.78756.ed.

17. Winbeck K, Poppert H, Etgen T et al. Prognostic relevance of early serial C-Reactive rotein mea­surements after first ischaemic stroke. Stroke 2002; 33(10): 2459– 2464. doi: 10.1161/ 01.str.0000029828.51413.82.

18. Di Napoli M, Elkind SV, Wagner AP. Role of C-reactive protein in cerebrovascular stroke. Expert Rev Cardiovasc Ther 2011; 9(12): 1565– 1584. doi: 10.1586/ erc.11.159.

19. Chaudhuri JR, Mridula KR, Umamahesh M et al. High sensitivity C-reactive protein levels in acute ischemic stroke and subtypes: a study from a tertiary care center. Iran J Neurol 2013; 12(3): 92– 97.

20. Di Napoli M, Papa F, Bocola V. C-reactive protein in ischemic stroke: an independent prognostic factor. Stroke 2001; 32(4): 917– 924. doi: 10.1161/ 01.str.32.4.917.

21. Muir KW, Weir CJ, Alwan W et al. C-reactive protein and outcome after ischemic stroke. Stroke 1999; 30(5): 981– 985. doi: 10.1161/ 01.str.30.5.981.

22. Huang Y, J­­ing J, Zhao XQ et al. High-sensitivity C-reactive protein is a strong risk factor for death after acute ischemic stroke among Chinese. CNS Neurosci Ther 2012; 18(3): 261– 266. doi: 10.1111/ j.1755-5949.2012.00296.x.

23. den Hertog HM, van Ros­sum JA, van der WorpHB et al. C-reactive protein in the very early phase of acute ischemic stroke: as­sociation with poor outcome and death. J Neurol 2009; 256(12): 2003– 2008. doi: 10.1007/ s00415-009-5228-x.

24. Dewan KR, Rana PV. C-reactive protein and early mortality in acute ischemic stroke. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2011; 9(36): 252– 255.

25. Garcia BA, Ruiz C, Chacon P et al. High-sensitivity C-reactive protein in high-grade carotid stenosis: risk marker for unstable carotid plaque. J Vasc Surg 2003; 38(5): 1018– 1024. doi: 10.1016/ S0741.

26. Rajeshwar K, Kaul S, Al-Hazzani A et al. C-reactive protein and nitric oxide levels in ischemic stroke and its subtypes: cor­relation with clinical outcome. Inflam­mation 2012; 35(3): 978– 984. doi: 10.1007/ s10753-011-9401-x.

27. Lal R, Gupta A, Virmani SK et al. High sensitivity C-reactive protein as a prognostic marker in ischaemic and haemor­rhagic stroke. Int J Adv Med 2016; 3(2): 372– 377. doi: 10.18203/ 2349-3933.ijam20161094.

28. Roudbary SA, Saadat F, Forghanparast K et al. Serum C-reactive protein level as a bio­marker for dif­ferentiation of ischemic from haemor­rhagic stroke. Acta Med Iran 2011; 49(3): 149– 152.

29. Gong X, Zou X, Liu L et al. Prognostic value of inflam­matory mediators in 1-year outcome of acute ischemic stroke with middle cerebral artery stenosis. Mediat Inflamm 2013; 2013: 850714. doi: 10.1155/ 2013/ 850714.

30. Luo Y, Wang Z, Li J et al. Serum CRP concentrations and severity of ischemic stroke subtypes. Can J Neurol Sci 2012; 39(1): 69– 73.

31. Idicula TT, Brogger J, Naess H et al. Admis­sion C-reactive protein after acute ischaemic stroke is as­sociated with stroke severity and mortality: the Bergen stroke study. BMC Neurology 2009; 9: 18. doi: 10.1186/ 1471-2377-9-18.

32. Yeh KH, Tsai TH, Chai HT et al. Comparison of acute versus convalescent stage high-sensitivity C-reactive protein level in predict­­ing clinical outcome after acute ischemic stroke and impact of erythropoietin. J Transl Med 2012; 10: 6. doi: 10.1186/ 1479-5876-10-6.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se