A Set of High Name Agreement Pictures for Evaluation and Therapy of Language and Cognitive Deficits


Authors: A. Bartoš 1,2;  P. Čermáková 2;  H. Orlíková 1;  M. Al-Hajjar 1;  D. Řípová 1
Authors‘ workplace: AD Centrum, Psychiatrické centrum Praha 1;  Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 2
Published in: Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(4): 453-462
Category: Original Paper

Studie byla podpořena grantem MZ ČR IGA NT 13183. Děkujeme všem osobám, které vytvořily a trpělivě překreslovaly mnoho obrázků a řadu různých verzí jednoho objektu a sestavily z nich soubory k testování: Andrea Pekárková, Aleš Bartoš, Alexandra Šinkmajerová a především Hana Hejzlarová, autorka obrázků v závěrečné sadě. Bez jejího umění by se nepodařilo ztvárnit obrázky tak názorně. Velký dík za pomoc se sběrem dat patří paní Mgr. Ing. Haně Horynové a zdravotní sestře Libuši Sluníčkové. Vážíme si také všech osob, které ochotně podstupovaly prověřování kvality obrázků. Ceníme si připomínek k rukopisu od MU Dr. Daniela Klementa, Ph.D., a anonymního recenzenta.

Overview

Objectives:
Pictures are a popular tool for cognitive testing, memory training and speech therapy. However, a picture that can be termed in different ways can result in controversial interpretations. The correct naming of a picture depends on linguistic characteristics of the language (e.g. frequency and length of words), the drawing itself (how well it depicts the object), age, diagnosis and other factors. Therefore, we decided to form a file of pictures, obtain drawings and then select those with high level of name agreement (> 90%) in healthy seniors. Patients with Alzheimer’s disease may vary in their ability to term a picture. Therefore, another aim of this research was to rank the pictures according to the grade of difficulty associated with their naming by patients with Alzheimer’s disease.

Subjects and methods:
Different cohorts of healthy elderly repeatedly named two-dimensional line drawings from 10 categories: animals, tools, clothes, fruits, vegetables, body parts, plants, means of transport, food, musical instruments. The pictures were redrawn, added or eliminated in eight consecutive steps. The final quality screening of 70 pictures from the seventh set was carried out in 76 healthy seniors (age 78 ± 7 years) and 57 patients with Alzheimer’s disease (age 81 ± 5 years, MMSE 22 ± 5 points).

Results:
The final set comprises 66 pictures in various semantic categories and with name agreement more than 90%. The graded naming difficulty was assessed by the difference in naming agreement between healthy elderly and patients with Alzheimer’s disease. The pictures were divided into three groups: difficult (n = 13), moderate (n = 14) and easy (n = 40). Drawings showing hippopotamus, pretzel and walrus were the most difficult to name for AD patients.

Conclusion:
The full final set contains pictures with different degrees of difficulty. Each has its own semantic category and is named by one Czech word with high level of name agreement. They are suitable for multiple purposes.

Key words:
pictures – naming – test – Alzheimer’s disease – dementia – cognitive disorders – mild cognitive impairment – logotherapy – memory training – semantic differential


Sources

1. Bartoš A, Hasalíková M. Poznejte demenci správně a včas –  příručka pro klinickou praxi. Praha: Mladá fronta 2010.

2. Bartoš A, Jirák R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák R (Ed). Gerontopsychiatrie. Praha: Galén 2013: 47– 68.

3. Cséfalvay Z. Súčasný pohľad na dia­gnostiku a terapiu afázie. Cesk Slov Neurol N 2007; 70/ 103(2): 118– 128.

4. Mitášová A, Bednařík J, Košťálová M, Michalčáková R,Ježková M, Kašpárek T et al. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM‑ICUcz). Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(3): 258– 266.

5. Rektorová I. Neurodegenerativní demence. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/ 105(2): 97– 109.

6. Rektorová I. Screeningové škály pro hodnocení demence. Neurol Prax 2011; 12 (Suppl G): 37– 45.

7. Sheardová K, Hort J, Rektorová I, Rusina R, Línek V, Bartoš A. Dementia dia­gnosis and treatment in Czech neurological and psychiatric practices. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/ 108(2): 208– 211.

8. Šteňová V, Cséfalvay Z. Vplyv charakteristík testových položiek na výkon v teste pomenovania obrázkov u slovensky hovoriacich pacientov s rôznou etiológiou mozgovej patológie. Československá psychologie 2011; 55(6): 486– 498.

9. Topinková E, Jirák R, Kožený J. Krátká neurokognitivní baterie pro screening demence v klinické praxi: Sedmiminutový screeningový test. Interní medicína pro praxi 2002; 8: 386– 391.

10. Hummelová‑ Fanfrdlová Z, Rektorová I, Sheardová K, Bartoš A, Línek V, Ressner P et al. Česká adaptace Addenbrookského kognitivního testu (Addenbrooke’s Cognitive Examination). Československá psychologie 2009; 4: 376– 388.

11. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Důvody a průběh novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE‑ CZ). Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 106(6): e1– e5.

12. Bartoš A, Raisová M, Kopeček M. Novelizace české verze Addenbrookského kognitivního testu (ACE‑ CZ). Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(6): 681– 684.

13. Raisová M, Kopeček M, Řípová D, Bartoš A. Addenbrookský kognitivní test a jeho možnosti použití v lékařské praxi. Psychiatrie 2011; 15(3): 145– 150.

14. Cycowicz YM, Friedman D, Rothstein M, Snodgrass JG. Picture naming by young children: norms for name agreement, familiarity, and visual complexity. J Exp Child Psychol 1997; 65(2): 171– 237.

15. Al‑ Hajjar M. Test pojmenování obrázků. Atestační práce. Praha 2009.

16. Čechová L, Bartoš A, Doležil D, Řípová D. Alzheimerova nemoc a mírná kognitivní porucha: dia­gnostika a léčba. Neurol Prax 2011; 12(3): 175– 180.

17. Ressner P, Hort J, Rektorová I, Bartoš A, Rusina R, Línek V et al. Doporučené postupy pro dia­gnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/ 104(4): 494– 501.

18. Grist E, Maxim J. Confrontation naming in the elderly: the Build‑ up Picture Test as an aid to differentiating normals from subjects with dementia. Eur J Disord Commun 1992; 27(3): 197– 207.

19. Lindeboom J, Schmand B, Tulner L, Waltra G, Junker C. Visual association test to detect early dementia of the Alzheimer type. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 73(2): 126– 133.

20. Smith SR, Murdoch BE, Chenery HJ. Semantic abilities in dementia of the Alzheimer type. 1. Lexical semantics. Brain Lang 1989; 36(2): 314– 324.

21. Martinaud O, Opolczynski G, Gaillard MJ, Hannequin D. Relevant category‑ specific effect on naming in Alzheimer‘s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2009; 28(5): 413– 418.

22. Štěňová V, Cséfalvay Z. Faktory ovplyvňujúce lexikálné vyhládavanie v pomenovaní obrázkov. Test pomenovanie obrázkov s normami. Bratislava: MABAG 2011.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 4

2013 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account