Borderline concentrations of a cerebrospinal fluid triplet of tau proteins and beta-amyloid 42 in the diagnosis of Alzheimer‘s disease and other neurodegenerative dementias


Authors: A. Bartoš 1;  M. Brůžová 2;  L. Fialová 3
Authors‘ workplace: Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 1;  Centrum pro prionová a neurodegenerativní onemocnění – NRL TSE CJN, Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha 2;  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, LF UK a VFN v Praze 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(6): 511-513
Category: Letter to Editor
doi: 10.48095/cccsnn2022511


Sources

1. Bartoš A, Smětáková M, Říčný J et al. Možnosti stanovení likvorového tripletu tau proteinů a β-amyloidu 42 metodami ELISA a orientační normativní vodítka. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115 (5): 533–540. doi: 10.14735/amcsnn2019533.

2. Bartos A. ALBA and PICNIR tests used for simultaneous examination of two patients with dementia and their adult children. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/ 117 (6): 583–586. doi: 10.48095/cccsnn2021583.

3. Bartoš A, Polanská H. Správná a chybná pojme­nování obrázků pro náročnější test písemného Pojme­nování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV); Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (2): 151–163. doi: 10.48095/cccsnn2021151.

4. Bartoš A, Diondet S. Test Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) – druhá verze a opakovaná vyšetření; Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116 (5): 535–543. doi: 10.14735/amcsnn2020535.

5. Fialová L, Zima T, Bartoš A. Přehled imunoanalytických metod ke stanovení tripletu bio­markerů Alzheimerovy nemoci v mozkomíšním moku a v krvi. Chemické listy 2020; 114 (8): 537–544.

6. Bartoš A, Čechová L, Švarcová J et al. Likvorový triplet (tau proteiny a beta-amyloid) v dia­gnostice Alzheimerovy-Fischerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108 (5): 587–594.

7. Obrocki P, Khatun A, Ness D et al. Perspectives in fluid bio­markers in neurodegeneration from the 2019 bio­markers in neurodegenerative diseases course – a joint PhD student course at University College London and University of Gothenburg. Alzheimer’s Res Ther 2020; 12 (1): 20. doi: 10.1186/s13195-020-00586-6.

8. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H et al. The dia­g­- nosis of dementia due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on dia­gnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2011; 7 (3): 263–269. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.005.

9. Fialová L, Nosková L, Kalousová M et al. Analytické a preanalytické aspekty stanovení lehkých řetězců neurofilament v bio­logických tekutinách. Cesk Slov Neurol N 2022, 85/118 (1): 11–16. doi: 10.48095/cccsnn202211.

10. Bruzova M, Rusina R, Stejskalova Z, Matej R. Autopsy-dia­gnosed neurodegenerative dementia cases support the use of cerebrospinal fluid protein bio­markers in the dia­gnostic work-up. Sci Rep 2021; 11 (1): 10837. doi: 10.1038/s41598-021-90366-5.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2022 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account