Borderline concentrations of a cerebrospinal fluid triplet of tau proteins and beta-amyloid 42 in the diagnosis of Alzheimer‘s disease and other neurodegenerative dementias


Authors: A. Bartoš 1;  M. Brůžová 2;  L. Fialová 3
Authors‘ workplace: Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 1;  Centrum pro prionová a neurodegenerativní onemocnění – NRL TSE CJN, Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha 2;  Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, LF UK a VFN v Praze 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2022; 85(6): 511-513
Category: Letter to Editor
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022511


Sources

1. Bartoš A, Smětáková M, Říčný J et al. Možnosti stanovení likvorového tripletu tau proteinů a β-amyloidu 42 metodami ELISA a orientační normativní vodítka. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115 (5): 533–540. doi: 10.14735/amcsnn2019533.

2. Bartos A. ALBA and PICNIR tests used for simultaneous examination of two patients with dementia and their adult children. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/ 117 (6): 583–586. doi: 10.48095/cccsnn2021583.

3. Bartoš A, Polanská H. Správná a chybná pojme­nování obrázků pro náročnější test písemného Pojme­nování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV); Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117 (2): 151–163. doi: 10.48095/cccsnn2021151.

4. Bartoš A, Diondet S. Test Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) – druhá verze a opakovaná vyšetření; Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116 (5): 535–543. doi: 10.14735/amcsnn2020535.

5. Fialová L, Zima T, Bartoš A. Přehled imunoanalytických metod ke stanovení tripletu bio­markerů Alzheimerovy nemoci v mozkomíšním moku a v krvi. Chemické listy 2020; 114 (8): 537–544.

6. Bartoš A, Čechová L, Švarcová J et al. Likvorový triplet (tau proteiny a beta-amyloid) v dia­gnostice Alzheimerovy-Fischerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108 (5): 587–594.

7. Obrocki P, Khatun A, Ness D et al. Perspectives in fluid bio­markers in neurodegeneration from the 2019 bio­markers in neurodegenerative diseases course – a joint PhD student course at University College London and University of Gothenburg. Alzheimer’s Res Ther 2020; 12 (1): 20. doi: 10.1186/s13195-020-00586-6.

8. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H et al. The dia­g­- nosis of dementia due to Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on dia­gnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2011; 7 (3): 263–269. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.005.

9. Fialová L, Nosková L, Kalousová M et al. Analytické a preanalytické aspekty stanovení lehkých řetězců neurofilament v bio­logických tekutinách. Cesk Slov Neurol N 2022, 85/118 (1): 11–16. doi: 10.48095/cccsnn202211.

10. Bruzova M, Rusina R, Stejskalova Z, Matej R. Autopsy-dia­gnosed neurodegenerative dementia cases support the use of cerebrospinal fluid protein bio­markers in the dia­gnostic work-up. Sci Rep 2021; 11 (1): 10837. doi: 10.1038/s41598-021-90366-5.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2022 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account