Hladiny neurotrofického faktoru odvozeného od gliových buněk a nervového růstového faktoru v séru u pacientů s onemocněním COVID-19


Authors: O. N. Turkeri 1;  F. B. Ozgeris 2;  Ö. F. Kocak 3;  N. Kurt 4;  N. Yuce 5;  N. Bakan 6;  E. Parlak 7
Authors‘ workplace: Department of Pharmacy Services, Çanakkale Health Services Vocational School, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey 1;  Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Atatürk University, Erzurum, Turkey 2;  Department of Chemistry and Chemical Process Technologies, Erzurum Vocational College, Atatürk University, Erzurum, Turkey 3;  Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turkey 4;  Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey 5;  Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey 6;  Department of Infection Diseases, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey 7
Published in: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(2): 128-133
Category: Original Paper
doi: 10.48095/cccsnn2022128

Overview

Úvod a cíl: Nový typ koronaviru (COVID-19) způsobuje vysokou horečku, únavu, kašel, dechové potíže, průjmy, u některých pacientů bolesti hlavy, cerebrovaskulární onemocnění, bezvědomí, encefalopatii, encefalitidu, poškození periferního nervového systému atd. Jedná se o virové respirační onemocnění, které se projevuje neurologickými nálezy. V naší studii byly zkoumány hladiny neurotrofického faktoru odvozeného od glií (glial-derived neurotrophic factor; GDNF) a nervového růstového faktoru (nerve growth factor; NGF) neurotrofických faktorů (NF), které zajišťují přežití, růst, zrání a diferenciaci neuronů u pacientů s COVID-19 a jejich vztah se závažností onemocnění. Materiál a metody: Z celkového počtu 70 účastníků je 20 účastníků ve zdravé kontrolní skupině (CG) a 50 účastníků je ve skupině pacientů s COVID-19 dle PCR testu (nekomplikovaná skupina [NCG], středně těžká skupina [MG], těžká skupina [SG]). Hladiny NGF a GDNF v séru ve všech skupinách byly hodnoceny spektrofotometricky pomocí metody ELISA. Výsledky byly porovnány jak mezi skupinami pacientů, tak mezi pacienty a kontrolní (zdravou) skupinou. Výsledky: Koncentrace NGF v séru byla signifikantně vyšší ve skupině MG než ve skupinách NCG a SG (p = 0,042). U sérových hladin GDNF u pacientů s COVID-19 a CG nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Závěr: Nebyl zjištěn žádný rozdíl v sérových hladinách NGF a sérových hladinách GDNF u pacientů s onemocněním COVID-19 ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou.

Klíčová slova:

COVID-19 – koronavirus – neurotrofický faktor odvozený od gliových buněk – nervový růstový faktor


Sources

1. Baig AM, Khaleeq A, Ali U et al. Evidence of the COVID--19 virus targeting the CNS. tissue distribution, host-virus ınteraction, and proposed neurotropic mechanisms. ACS Chem Neurosci 2020; 11 (7): 995–998. doi: 10.1021/acschemneuro.0c00122.

2. Mao L, Jin H, Wang M et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA 2020; 77 (6): 683–690. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1127.

3. Lofy KH, Wiesman J, Bruce H et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020; 382 (10): 929–936. doi: 10.1056/NEJMoa 2001191.

4. Friess H, Zhu ZW, Dimola FF et al. Nerve growth factor and its high-affinity receptor in chronic pancreatitis. Ann Surg 1999; 230 (5): 615–624. doi: 10.1097/00000658-199911000-00002.

5. Barichello T, Lemos J, Generoso JS et al. Evaluation of the brain-derived neurotrophic factor, nerve growth factor and memory in adult rats survivors of the neonatal meningitis by Streptococcus agalactiae. Brain Res Bull 2013; 92: 56–59. doi: 10.1016/j.brainresbull.2012.05. 014.

6. Di Carlo P, Punzi G, Ursini G. Brain-derived neurotrophic factor and schizophrenia. Psychiatr Genet 2019; 29 (5): 200. doi: 10.1097/YPG.0000000000000237.

7. Zhang F, Zhu ZQ, Liu DX et al. Emulsified isoflurane anesthesia decreases brain-derived neurotrophic factor expression and induces cognitive dysfunction in adult rats. Exp Ther Med 2014; 8 (2): 471–477. doi: 10.3892/etm.2014.1769.

8. Szuhany KL, Otto MW. Assessing BDNF as a mediator of the effects of exercise on depression. J Psychiatr Res 2020; 123: 114–118. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.02.003.

9. Maass A, Düzel S, Brigadski T et al. Relationships of peripheral IGF-1, VEGF and BDNF levels to exercise-related changes in memory, hippocampal perfusion and volumes in order adults. Neuroimage 2016; 131: 142–154. doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.10.084.

10. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl Acad Sci U S A 2011; 108 (7): 3017–3022. doi: 10.1073/pnas.1015950108.

11. Penadés R, López-Vílchez I, Catalán R et al. BDNF as a marker of response to cognitive remediation in patients with schizophrenia: a randomized and controlled trial. Schizophr Res 2018; 197: 458–464. doi: 10.1016/j.schres.2017.12.002.

12. Silva PGC, Domingues DD, Carvalho LA et al. Neurotrophic factors in Parkinson‘s disease are regulated by exercise: evidence-based practice. J Neurol Sci 2016; 363: 5–15. doi: 10.1016/j.jns.2016.02.017.

13. Torcia M, Bracci-Laudiero L, Lucibello M et al. Nerve growth factor is an autocrine survival factor for memory B lymphocytes. Cell 1996; 85 (3): 345–356. doi: 10.1016/s0092-8674 (00) 81113-7.

14. Mathieu VD, Hines DJ, Hines RM et al. Influence of previous COVID-19 and mastitis ınfections on the secretion of brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in human milk. Int J Mol Sci 2021; 22 (8): 3846. doi: 10.3390/ijms22083846.

15. Özgeriş FB, Koçak ÖF, Kurt N et al. High serum progranulin levels in COVID-19 patients: a pilot study. Biochemistry (Mosc) 2022; 87 (3): 207–214. doi: 10.1134/S000 6297922030026.

16. Henderson CE, Phillips HS, Pollock RA et al. GDNF: a potent survival factor for motoneurons present in peripheral nerve and muscle. Science 1994; 266 (5187): 1062–1064. doi: 10.1126/science.7973664.

17. Moriguchi T, Harii N, Goto J et al. A first case of meningitis/encephalitis associated with SARS-coronavirus-2. Int J Infect Dis 2020; 94: 55–58. doi: 10.1016/j.ijid.2020.03.062.

18. Gutiérrez-Ortiz C, Méndez A, Rodrigo-Rey S et al. Miller-Fisher syndrome and polyneuritis cranialis in COVID-19. Neurology 2020; 95 (5): e601–e605. doi: 10.1212/WNL.0000000000009619.

19. Román GC, Spencer PS, Reis J et al. WFN Environmental Neurology Specialty Group. The neurology of COVID--19 revisited: a proposal from the Environmental Neurology Specialty Group of the World Federation of Neurology to implement international neurological registries. J Neurol Sci 2020; 414: 116884. doi: 10.1016/j.jns.2020.116884.

20. Azoulay D, Shehadeh M, Chepa S et al. Recovery from SARS-CoV-2 infection is associated with serum BDNF restoration. J Infect 2020; 81 (3): e79–e81. doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.038.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 2

2023 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account