Hladiny neurotrofického faktoru odvozeného od gliových buněk a nervového růstového faktoru v séru u pacientů s onemocněním COVID-19


Autoři: O. N. Turkeri 1;  F. B. Ozgeris 2;  Ö. F. Kocak 3;  N. Kurt 4;  N. Yuce 5;  N. Bakan 6;  E. Parlak 7
Působiště autorů: Department of Pharmacy Services, Çanakkale Health Services Vocational School, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey 1;  Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Atatürk University, Erzurum, Turkey 2;  Department of Chemistry and Chemical Process Technologies, Erzurum Vocational College, Atatürk University, Erzurum, Turkey 3;  Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turkey 4;  Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey 5;  Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey 6;  Department of Infection Diseases, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey 7
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(2): 128-133
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.48095/cccsnn2022128

Souhrn

Úvod a cíl: Nový typ koronaviru (COVID-19) způsobuje vysokou horečku, únavu, kašel, dechové potíže, průjmy, u některých pacientů bolesti hlavy, cerebrovaskulární onemocnění, bezvědomí, encefalopatii, encefalitidu, poškození periferního nervového systému atd. Jedná se o virové respirační onemocnění, které se projevuje neurologickými nálezy. V naší studii byly zkoumány hladiny neurotrofického faktoru odvozeného od glií (glial-derived neurotrophic factor; GDNF) a nervového růstového faktoru (nerve growth factor; NGF) neurotrofických faktorů (NF), které zajišťují přežití, růst, zrání a diferenciaci neuronů u pacientů s COVID-19 a jejich vztah se závažností onemocnění. Materiál a metody: Z celkového počtu 70 účastníků je 20 účastníků ve zdravé kontrolní skupině (CG) a 50 účastníků je ve skupině pacientů s COVID-19 dle PCR testu (nekomplikovaná skupina [NCG], středně těžká skupina [MG], těžká skupina [SG]). Hladiny NGF a GDNF v séru ve všech skupinách byly hodnoceny spektrofotometricky pomocí metody ELISA. Výsledky byly porovnány jak mezi skupinami pacientů, tak mezi pacienty a kontrolní (zdravou) skupinou. Výsledky: Koncentrace NGF v séru byla signifikantně vyšší ve skupině MG než ve skupinách NCG a SG (p = 0,042). U sérových hladin GDNF u pacientů s COVID-19 a CG nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Závěr: Nebyl zjištěn žádný rozdíl v sérových hladinách NGF a sérových hladinách GDNF u pacientů s onemocněním COVID-19 ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou.

Klíčová slova:

COVID-19 – koronavirus – neurotrofický faktor odvozený od gliových buněk – nervový růstový faktor


Zdroje

1. Baig AM, Khaleeq A, Ali U et al. Evidence of the COVID--19 virus targeting the CNS. tissue distribution, host-virus ınteraction, and proposed neurotropic mechanisms. ACS Chem Neurosci 2020; 11 (7): 995–998. doi: 10.1021/acschemneuro.0c00122.

2. Mao L, Jin H, Wang M et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA 2020; 77 (6): 683–690. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1127.

3. Lofy KH, Wiesman J, Bruce H et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020; 382 (10): 929–936. doi: 10.1056/NEJMoa 2001191.

4. Friess H, Zhu ZW, Dimola FF et al. Nerve growth factor and its high-affinity receptor in chronic pancreatitis. Ann Surg 1999; 230 (5): 615–624. doi: 10.1097/00000658-199911000-00002.

5. Barichello T, Lemos J, Generoso JS et al. Evaluation of the brain-derived neurotrophic factor, nerve growth factor and memory in adult rats survivors of the neonatal meningitis by Streptococcus agalactiae. Brain Res Bull 2013; 92: 56–59. doi: 10.1016/j.brainresbull.2012.05. 014.

6. Di Carlo P, Punzi G, Ursini G. Brain-derived neurotrophic factor and schizophrenia. Psychiatr Genet 2019; 29 (5): 200. doi: 10.1097/YPG.0000000000000237.

7. Zhang F, Zhu ZQ, Liu DX et al. Emulsified isoflurane anesthesia decreases brain-derived neurotrophic factor expression and induces cognitive dysfunction in adult rats. Exp Ther Med 2014; 8 (2): 471–477. doi: 10.3892/etm.2014.1769.

8. Szuhany KL, Otto MW. Assessing BDNF as a mediator of the effects of exercise on depression. J Psychiatr Res 2020; 123: 114–118. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.02.003.

9. Maass A, Düzel S, Brigadski T et al. Relationships of peripheral IGF-1, VEGF and BDNF levels to exercise-related changes in memory, hippocampal perfusion and volumes in order adults. Neuroimage 2016; 131: 142–154. doi: 10.1016/j.neuroimage.2015.10.084.

10. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl Acad Sci U S A 2011; 108 (7): 3017–3022. doi: 10.1073/pnas.1015950108.

11. Penadés R, López-Vílchez I, Catalán R et al. BDNF as a marker of response to cognitive remediation in patients with schizophrenia: a randomized and controlled trial. Schizophr Res 2018; 197: 458–464. doi: 10.1016/j.schres.2017.12.002.

12. Silva PGC, Domingues DD, Carvalho LA et al. Neurotrophic factors in Parkinson‘s disease are regulated by exercise: evidence-based practice. J Neurol Sci 2016; 363: 5–15. doi: 10.1016/j.jns.2016.02.017.

13. Torcia M, Bracci-Laudiero L, Lucibello M et al. Nerve growth factor is an autocrine survival factor for memory B lymphocytes. Cell 1996; 85 (3): 345–356. doi: 10.1016/s0092-8674 (00) 81113-7.

14. Mathieu VD, Hines DJ, Hines RM et al. Influence of previous COVID-19 and mastitis ınfections on the secretion of brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in human milk. Int J Mol Sci 2021; 22 (8): 3846. doi: 10.3390/ijms22083846.

15. Özgeriş FB, Koçak ÖF, Kurt N et al. High serum progranulin levels in COVID-19 patients: a pilot study. Biochemistry (Mosc) 2022; 87 (3): 207–214. doi: 10.1134/S000 6297922030026.

16. Henderson CE, Phillips HS, Pollock RA et al. GDNF: a potent survival factor for motoneurons present in peripheral nerve and muscle. Science 1994; 266 (5187): 1062–1064. doi: 10.1126/science.7973664.

17. Moriguchi T, Harii N, Goto J et al. A first case of meningitis/encephalitis associated with SARS-coronavirus-2. Int J Infect Dis 2020; 94: 55–58. doi: 10.1016/j.ijid.2020.03.062.

18. Gutiérrez-Ortiz C, Méndez A, Rodrigo-Rey S et al. Miller-Fisher syndrome and polyneuritis cranialis in COVID-19. Neurology 2020; 95 (5): e601–e605. doi: 10.1212/WNL.0000000000009619.

19. Román GC, Spencer PS, Reis J et al. WFN Environmental Neurology Specialty Group. The neurology of COVID--19 revisited: a proposal from the Environmental Neurology Specialty Group of the World Federation of Neurology to implement international neurological registries. J Neurol Sci 2020; 414: 116884. doi: 10.1016/j.jns.2020.116884.

20. Azoulay D, Shehadeh M, Chepa S et al. Recovery from SARS-CoV-2 infection is associated with serum BDNF restoration. J Infect 2020; 81 (3): e79–e81. doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.038.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2023 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se