Inspirativní výročí: 60. narozeniny prof. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc., MHA, FEAN


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(2): 158-159
Kategorie: Personalia

věčná mladost

iluzí je slepou

utéci konci

je věcí marnou

 

pro tebe i pro mne

rovnost platí

odpočinek

je až smrtí

 

Ano, milá Ivano, pravdivě sis to napsala ve své básni „Stárnutí pro každého“. Přesto Ti odpočinek nehrozí. Ani bys jej nesnesla! Čarovných zdrojů nápadů a života máš v sobě na rozdávání! Ostatně jejich plody prýští z ostatních básní Tvé sbírky; podobně jako z Tvých neurologických spisů; podobně jako z Tvých obrazů.

K naší gratulaci pro přednostku Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV patří dva druhy obdivu: neurologický a umělecký. Dal by se přidat i třetí: lidsko-přátelský.

Ivana Štětkářová ukončila Lékařskou fakultu hygienickou s vyznamenáním v roce 1987 a nastoupila na Institutu hygieny a epidemiologie k řešení témat neurotoxikologie. Neurologickou atestaci I. a II. absolvovala v letech 1991 a 1995, to již jako sekundářka Neurologické kliniky IPVZ v Krči. Již v období mezi atestacemi dovršila postgraduální studium s obhajobou titulu CSc.

Od svých začátků pedagogické činnosti na Neurologické klinice IPVZ v Krči se jubilantka těšila radosti z výukové a přednáškové činnosti. V roce 2003 se habilitovala a roku 2011 získala funkční odbornost v elektromyografii. Stalo se tak za jejího zaměstnání na Neurologickém oddělení Nemocnice Na Homolce, kam přešla v roce 1995 z Neurologické kliniky IPVZ. V roce 2011 zvítězila v konkurzu na místo přednostky Neurologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a toto místo zastává s plným úspěchem již 12 let. Zde také byla v roce 2016 jmenována profesorkou neurologie a o 2 roky později, po absolvování kurzu, jmenována Master of Healthcare Administration (MHA). Její zahraniční přednášky, zejména pro European Academy of Neurology, vyústily v titul FEAN (Fellow of the European Academy of Neurology).


Své všestranné nadání rozvíjela opakovanými stážemi v zahraničí. V Evropě praktikovala v roce 1995 ve Švýcarsku, se zaměřením na neurofyziologii. Zkušenosti z USA získala během prvního pobytu v Houstonu na Bayler College of Medicine, kde se roku 1992 věnovala „restorative neurology“ a „human neurobiology“. V průběhu druhého pobytu, kdy v roce 2009 strávila 4 měsíce v Methodist Rehabilitation Center v Jacksonu, se již blíže zaměřila na pole své hlavní expertízy – spasticity u míšních lézí. Tento specifický segment medicíny ji přivedl k implantacím baklofenové pumpy nemocným s roztroušenou sklerózou a po míšních zraněních. Výkonnost jejího centra na naší klinice pokrývá prakticky 80 % všech implantací těchto pump v celkem třech centrech naší republiky. Svou znalost prof. Štětkářová konfrontuje se spolupracovníky podobného zaměření z USA, Rakouska a Slovinska.

Smysl pro systematiku přivedl jubilantku k sepsání a editaci monografií v nových, originálních tématech:

   • Štětkářová I, Ehler E, Jech R: Spasticita a její léčba. Praha: Maxdorf 2012

   • Štětkářová I a kol.: Moderní farmakoterapie v neurologii. Praha: Maxdorf 2015

   • Štětkářová I a kol.: Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. roz. vyd. Praha: Maxdorf 2017

   • Štětkářová I a kol. Spinální neurologie. Praha: Maxdorf 2019

   • Ehler E, Ridzoň P, Štětkářová I. Neuromuskulární choroby v kazuistikách. Praha: Maxdorf 2019

   • Widimský P, Štětkářová I a kol. Neurokardiologie. Praha: Maxdorf 2021

   • Štětkářová I a kol. Moderní farmakoterapie v neurologii. 3. vyd. Praha: Maxdorf 2021

   • Štětkářová I a kol. Bolesti hlavy v kazuistikách. Praha: Maxdorf 2022


Tento úctyhodný seznam imponuje nejen svým počtem, ale také kvalitou. Podílí se na nich i množství spoluautorů. Opakovaná ocenění představují Nejlepší monografie roku 2013 a 2016 za „Spasticita a její léčba“ a „Moderní farmakoterapie v neurologii“, udělené ČNS. Předsednictvo ČLS JEP ji v roce 2020 vyznamenalo 3. místem za knihu „Spinální neurologie“. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ji ocenilo cenou jako spoluřešitelku grantu za výzkum a vývoj roku 2016, „Patofyziologické mechanizmy neuromodulační léčby u dystonií“.

Od roku 2000 je členkou oborové rady doktorského studia neurověd na UK v Praze, Plzni i na UP v Olomouci. Prof. Štětkářová vychovala řadu postgraduálních studentů. Mnoho let je aktivní v hodnoticích komisích Studentské vědecké konference 3. LF UK. Více než 10 let je členkou komise pro udílení licencí EMG a evokovaných potenciálů. Od roku 2014 je členkou akreditační komise MZ ČR pro obor neurologie a od roku 2016 je členkou komise AZV ČR pro udílení výzkumných grantů. Od roku 2021 do března 2022 také byla členkou Vědecké rady MZ ČR. Od letošního roku je hodnotitelkou Národního akreditačního úřadu pro všeobecné lékařství a zubní lékařství. Ve svých požadavcích na atestační zkoušky, na habilitační procedury i grantové žádosti je známá svou náročností.

Jubilantku provází v životě štěstí: jak na klinice, kde se v posledních letech sešel vynikající, vysoce oduševnělý a obětavý kolektiv, tak na jejích dobrodružných výpravách, kde ji dosud ani nepokousal medvěd za polárním kruhem, ani při horolezeckých výpravách nespadla ze strmé skály.

Může se proto věnovat také svým zájmům uměleckým. Své olejomalby předvedla na výstavách filozofických názvů: Bytosti a nebytosti, Tajemno, Duše a krajina, Křídla andělů, Krajina mé duše, Obrazy v básních, básně v obrazech. Na jejích obrazech jsou zastoupeny nejrozličnější malířské techniky: olej, uhel, pastel a akvarel.

Básnické sbírky „Fragmenty života a neživota“, „Čáry draka“, „Bez šatů lehčí“ a „Lavina bytí“ jsou prodchnuty lehkostí a nápaditou hravostí. Literární nadání Ivany Štětkářové se uplatňuje i v textech odborných.

Genetické poklady talentu se přenesly i na její dceru, rovněž mladou neuroložku, a zcela určitě i na syna, kterého jsme však ještě neměli šanci poznat.

Nuže, zdar dalším létům v pohodě a harmonii se současným kolektivem kliniky.

Pavel Kalvach a Aleš Bartoš,

3. LF UK a FNKV Praha


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2023 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se