Vestibulární rehabilitace u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu


Authors: M. Bonaventurová 1;  Z. Čada 2 ;  V. Koucky 1;  V. Bandurová 1;  V. Svobodová 1;  K. Červený 1;  P. Hermann 2 ;  O. Čakrt 3;  Z. Fík 1;  J. Plzák 1;  Z. Balatková 1
Authors‘ workplace: Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 1st Faculty of Medicine Charles University in Prague and University Hospital Motol, Czech Republic 1;  Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 2nd Faculty of Medicine Charles University in Prague and University Hospital Motol, Czech Republic 2;  Department of Rehabilitation and Sports Medicine, 2nd Medical Faculty, Charles University and University Hospital Motol, Czech Republic 3
Published in: Cesk Slov Neurol N 2023; 86(2): 114-119
Category: Review Article
doi: 10.48095/cccsnn2023114

Overview

Cílem práce je podat přehled o současných možnostech vestibulární rehabilitace u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu. Resekce nádoru vede obvykle ke vzniku jednostranné akutní periferní či kombinované vestibulární léze způsobené přerušením větví vestibulárního nervu a případně i poškozením mozečku. Léze se projevuje u pacientů poruchami stability, závratí, oscilopsií a vegetativním doprovodem. Lidský organizmus na tuto situaci reaguje zahájením mechanizmu centrální kompenzace, v níž hraje zásadní úlohu mozeček. Cílem vestibulární rehabilitace je tyto mechanizmy posílit a rekonvalescenci pacientů nejen zrychlit, ale zároveň dosáhnout i lepších funkčních výsledků, neboť ne všichni pacienti jsou schopni lézi dostatečně zkompenzovat. Vestibulární rehabilitace v sobě v současné době zahrnuje kromě specifických vestibulárních cvičení také možnosti využití prehabituace a virtuální reality. Díky prehabituaci, tedy předoperační chemické labyrintektomii pomocí intratympanálně podaného gentamicinu, dochází k časovému oddělení vzniku vestibulární léze od vlastního chirurgického výkonu a tím možnosti dosažení vestibulární kompenzace ještě před samotnou resekcí vestibulárního schwannomu. V poslední dekádě se nástroje pro využití virtuální reality stávají cenově dostupné, a tím pádem i v širší praxi použitelné. Prostřednictvím virtuální reality mohou být pacienti vystavováni scénám, které posilují 3D optokinetickou stimulaci, čímž se rozšiřují možnosti posilování centrálních kompenzačních mechanizmů a tím dochází ke zlepšení kvality života pacientů.

Klíčová slova:

virtuální realita – vestibulární schwannom – vestibulární kompenzace – vestibulární regabilitace – prehabituace


Sources

1. Roosli C, Linthicum FH, Cureoglu S et al. What is the site of origin of cochleovestibular schwannomas? Audiol Neurootol 2012; 17 (2): 121–125. doi: 10.1159/000 331394.

2. Propp JM, McCarthy BJ, Davis FG et al. Descriptive epidemiology of vestibular schwannomas. Neuro Oncol 2006; 8 (1): 1–11. doi: 10.1215/S1522851704001 097.

3. Matthies C, Samii M. Management of 1000 vestibular schwannomas (acoustic neuromas): clinical presentation. Neurosurgery 1997; 40 (1): 1–10. doi: 10.1097/0006 123-199701000-00001.

4. Torres Maldonado S, Naples JG, Fathy R et al. Recent trends in vestibular schwannoma management: an 11-year analysis of the National Cancer Database. Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 161 (1): 137–143. doi: 10.1177/0194599819835495.

5. Arthurs BJ, Fairbanks RK, Demakas JJ et al. A review of treatment modalities for vestibular schwannoma. Neurosurg Rev 2011; 34 (3): 265–279. doi: 10.1007/s10143-011-0307-8.

6. Nellis JC, Sharon JD, Pross SE et al. Multifactor influences of shared decision-making in acoustic neuroma treatment. Otol Neurotol 2017; 38 (3): 392–399. doi: 10.1097/MAO.0000000000001292.

7. Betka J, Zverina E, Lisy J et al. Vestibular schwannoma. Otorhinolaryngol Foniatr 2008; 57 (4): 221–225.

8. Lui F, Foris LA, Willner K et al. Central vertigo. J Int Comm Radiat Units Meas 2022; 14 (2): 1–160.

9. Deveze A, Bernard-Demanze L, Xavier F et al. Vestibular compensation and vestibular rehabilitation. Current concepts and new trends. Neurophysiol Clin 2014; 44 (1): 49–57. doi: 10.1016/j.neucli.2013.10.138.

10. Vidal PP, De Waele C, Vibert N et al. Vestibular compensation revisited. Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 119 (1): 34–42. doi: 10.1016/S0194-5998 (98) 701 71-8.

11. Cullen KE, Minor LB, Beraneck M et al. Neural substrates underlying vestibular compensation: contribution of peripheral versus central processing. J Vestib Res 2009; 19 (5–6): 171–182. doi: 10.3233/VES- 2009-0357.

12. Balatková Z. Faktory ovlivňující vestibulární kompenzaci u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu. [online]. Available from: https: //dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/109342.

13. Černý R, Balatková Z, Hrubá S et al. Residual vestibular function after vestibular schwannoma surgery. Neurochirurgie 2020; 66 (2): 80–84. doi: 10.1016/j.neuchi.2019.10.008.

14. Cooksey S. Rehabilitation in vestibular injuries. In: Brock S (ed). Injuries of skull, brain and spinal cord. Baltimore: The Williams & Wilkins Co. 1943.

15. Čada Z, Černý R, Čakrt O. Vestibulární rehabilitace. In: Závratě. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2017: 168–171.

16. Schuknecht HF. Ablation therapy in the management of Menière’s disease. Acta Otolaryngol Suppl 1957; 132: 1–42.

17. Salt AN, Gill RM, Plontke SK. Dependence of hearing changes on the dose of intratympanically applied gentamicin: a meta-analysis using mathematical simulations of clinical drug delivery protocols. Laryngoscope 2008; 118 (10): 1793–1800. doi: 10.1097/MLG.0b013e31817d 01cd.

18. Nedzelski JM, Schessel DA, Bryce GE et al. Chemical labyrinthectomy: local application of gentamicin for the treatment of unilateral Menière‘s disease. Am J Otol 1992; 13 (1): 18–22.

19. Ödkvist LM, Bergenius J, Möller C et al. When and how to use gentamicin in the treatment of Meniere’s disease. Acta Otolaryngol 1997; 526: 54–57. doi: 10.3109/000 16489709124023.

20. Čada Z, Balatková Z, Chovanec M et al. Vertigo perception and quality of life in patients after surgical treatment of vestibular schwannoma with pretreatment prehabituation by chemical vestibular ablation. Biomed Res Int 2016; 2016: 6767216. doi: 10.1155/2016/6767216.

21. Tarnutzer AA, Bockisch CJ, Buffone E et al. Pre-habilitation before vestibular schwannoma surgery – impact of intratympanal gentamicin application on the vestibulo-ocular reflex. Front Neurol 2021; 12: 633356. doi: 10.3389/fneur.2021.633356.

22. Magnusson M, Kahlon B, Karlberg M et al. Vestibular “pREHAB.” Ann N Y Acad Sci 2009; 1164: 257–262. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.03778.x.

23. Tjernström F, Fransson PA, Kahlon B et al. PREHAB vs. REHAB – presurgical treatment in vestibular schwannoma surgery enhances recovery of postural control better than postoperative rehabilitation: retrospective case series. J Vestib Res 2018; 27 (5–6): 313–325. doi: 10.3233/VES-170626.

24. Tjernström F, Fransson P-A, Kahlon B et al. Vestibular PREHAB and gentamicin before schwannoma surgery may improve long-term postural function. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80 (11): 1254–1260. doi: 10.1136/JNNP.2008.170878.

25. Van Gompel JJ, Agazzi S, Carlson ML et al. Congress of neurological surgeons systematic review and evidence-based guidelines on emerging therapies for the treatment of patients with vestibular schwannomas. Neurosurgery 2018; 82 (2): E52–E54. doi: 10.1093/neuros/nyx516.

26. Yang J, Jia H, Li G et al. Intratympanic gentamicin for small vestibular schwannomas with intractable vertigo. Otol Neurotol 2018; 39 (8): E699–E703. doi: 10.1097/MAO. 0000000000001899.

27. Balatkova Z, Cada Z, Hruba S et al. Assessment of visual sensation, psychiatric profile and quality of life following vestibular schwannoma surgery in patients prehabituated by chemical vestibular ablation. Biomed Pap 2020; 164 (4): 444–453. doi: 10.5507/bp.2019. 056.

28. Monzani D, Marchioni D, Bonetti S et al. Anxiety affects vestibulospinal function of labyrinthine-defective patients during horizontal optokinetic stimulation. Acta Otorhinolaryngol Ital 2004; 24 (3): 117–124.

29. Huang H, Wolf SL, He J. Recent developments in biofeedback for neuromotor rehabilitation. J Neuroeng Rehabil 2006; 3 (1): 1–12. doi: 10.1186/1743-0003- 3-11.

30. O’Connor KW, Loughlin PJ, Redfern MS et al. Postural adaptations to repeated optic flow stimulation in older adults. Gait Posture 2008; 28 (3): 385–391. doi: 10.1016/ j.gaitpost.2008.01.010.

31. Dunlap PM, Holmberg JM, Whitney SL. Vestibular rehabilitation: advances in peripheral and central vestibular disorders. Curr Opin Neurol 2019; 32 (1): 137–144. doi: 10.1097/WCO.0000000000000632.

32. Pavlou M, Kanegaonkar RG, Swapp D et al. The effect of virtual reality on visual vertigo symptoms in patients with peripheral vestibular dysfunction: a pilot study. J Vestib Res 2012; 22 (5–6): 273–281. doi: 10.3233/VES-120462.

33. Hillier SL, Hollohan V. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database Syst Rev 2007; 4: CD005397. doi: 10.1002/14651858.CD005397.pub2.

34. Rose FD, Attree EA, Brooks BM et al. Training in virtual environments: transfer to real world tasks and equivalence to real task training. Ergonomics 2000; 43 (4): 494–511. doi: 10.1080/001401300184378.

35. Feng H, Li C, Liu J et al. Virtual reality rehabilitation versus conventional physical therapy for improving balance and gait in Parkinson’s disease patients: a randomized controlled trial. Med Sci Monit 2019; 25: 4186–4192. doi: 10.12659/MSM.916455.

36. Maples-Keller JL, Bunnell BE, Kim SJ et al. The use of virtual reality technology in the treatment of anxiety and other psychiatric disorders. Harv Rev Psychiatry 2017; 25 (3): 103–113. doi: 10.1097/HRP.0000000000000 138.

37. Ip HHS, Wong SWL, Chan DFY et al. Enhance emotional and social adaptation skills for children with autism spectrum disorder: a virtual reality enabled approach. Comput Educ 2018; 117: 1–15. doi: 10.1016/ j.compedu.2017.09.010.

38. Stroud KJ, Harm DL, Klaus DM. Preflight virtual reality training as a countermeasure for space motion sickness and disorientation. Aviat Space Environ Med 2005; 76 (4): 352–356.

39. Maggio MG, Latella D, Maresca G et al. Virtual reality and cognitive rehabilitation in people with stroke: an overview. J Neurosci Nurs 2019; 51 (2): 101–105. doi: 10.1097/JNN.0000000000000423.

40. Bergeron M, Lortie CL, Guitton MJ. Use of virtual reality tools for vestibular disorders rehabilitation: a comprehensive analysis. Adv Med 2015; 2015: 1–9. doi: 10.1155/2015/916735.

41. Heffernan A, Abdelmalek M, Nunez DA. Virtual and augmented reality in the vestibular rehabilitation of peripheral vestibular disorders: systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2021; 11 (1): 17843. doi: 10.1038/s41598-021-97370-9.

42. Viziano A, Micarelli A, Augimeri I et al. Long-term effects of vestibular rehabilitation and head-mounted gaming task procedure in unilateral vestibular hypofunction: a 12-month follow-up of a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2019; 33 (1): 24–33. doi: 10.1177/0269215518788598.

43. Stankiewicz T, Gujski M, Niedzielski A et al. Virtual reality vestibular rehabilitation in 20 patients with vertigo due to peripheral vestibular dysfunction. Med Sci Monit 2020; 26: e930182-1. doi: 10.12659/MSM.930 182.

44. Sun DQ, Zuniga MG, Davalos-Bichara M et al. Evaluation of a bedside test of utricular function – the bucket test – in older individuals. Acta Otolaryngol 2014; 134 (4): 382–389. doi: 10.3109/00016489.2013.867 456.

45. Chiarovano E, McGarvie LA, Szmulewicz D et al. Subjective visual vertical in virtual reality (Curator SVV): validation and normative data. Virtual Real 2018; 22 (4): 315–320. doi: 10.1007/S10055-018-0336-5.

46. Pothier DD, Hughes C, Dillon W et al. The use of real-time image stabilization and augmented reality eyewear in the treatment of oscillopsia. Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 146 (6): 966–971. doi: 10.1177/0194599811434708.

47. Lee BC, Kim J, Chen S et al. Cell phone based balance trainer. J Neuroeng Rehabil 2012; 9 (1): 10. doi: 10.1186/1743-0003-9-10.

48. Guinand N, van de Berg R, Cavuscens S et al. Vestibular implants: 8 years of experience with electrical stimulation of the vestibular nerve in 11 patients with bilateral vestibular loss. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2015; 77 (4): 227–240. doi: 10.1159/000433554.

49. Huang HW, Nicholson N, Thomas S. Impact of tai chi exercise on balance disorders: a systematic review. Am J Audiol 2019; 28 (2): 391–400. doi: 10.1044/2018_AJA-18-0115.

50. Gabilan YPL, Perracini MR, Munhoz MSL et al. Aquatic physiotherapy for vestibular rehabilitation in patients with unilateral vestibular hypofunction: exploratory prospective study. J Vestib Res 2008; 18 (2–3): 139–146. doi: 10.3233/ves-2008-182-307.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 2

2023 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account