Zemřel doc. MU Dr. Otakar Keller, CSc. (1945– 2014)


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(4): 516
Kategorie: Personalia

Dne 27. května 2014 zemřel doc. MU Dr. Otakar Keller, CSc. Narodil se 27. ledna 1945 v Kutné Hoře, kde jeho dědeček pracoval jako praktický lékař. Po absolvování gymnázia v Praze 2, Londýnské ulici, vystudoval v letech 1962– 1968 Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Po promoci se věnoval neurofyziologii a fyziologii bolesti. Ve Fyziologickém ústavu ČSAV pracoval pod vedením MU Dr. L. Vyklického, DrSc., a v roce 1976 obhájil dizertační práci s názvem „Centrální projekce A delta zubních aferentních vláken. Příspěvek k objasnění mechanizmu vnímání bolesti“.

Postupně však převážil zájem o klinickou medicínu a v roce 1980 přešel na Neurologickou kliniku ILF (později IPVZ) Thomayerovy nemocnice. Hlavním odborným zaměřením se vedle neurofyziologie stala postižení periferního nervového systému, nemoci svalů, onemocnění motorického neuronu a bolesti hlavy. Záhy začal pracovat v EMG laboratoři kliniky pod vedením docenta Véleho, postupně převzal vedení laboratoře a stal se uznávaným školitelem EMG kurzů.

Docent Keller během své profesní činnosti absolvoval řadu stáží v zahraničí. Dva pobyty ho velmi inspirovaly a často na ně vzpomínal –  ve Švédsku na University of Gothenburg a v Japonsku v Toranomon Hospital v Tokiu.

Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. s primářkou MUDr. Jolanou Markovou.
Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. s primářkou MUDr. Jolanou Markovou.

V roce 1996 byl jmenován přednostou Neurologické kliniky Institutu postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví (IPVZ) ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Pod jeho vedením získala klinika postupně široký záběr s rozvojem mnoha odborných specializovaných ambulancí (bolesti hlavy, svalová onemocnění, záchvatovitá onemocnění, demyelinizace, cévní onemocnění mozku, nervové poruchy při diabetu, kognitivní poruchy). Roku 2000 úspěšně habilitoval na téma „Obecná elektromyografie“, jeho habilitační práce byla následně vydána i tiskem a měla velký ohlas.

Celkem 17 let doc. Keller vedl Katedru neurologie IPVZ, kde byla soustředěna atestační příprava v neurologii pro celou Českou republiku. Z tohoto titulu byl dlouhodobým předsedou atestačních komisí. Vzpomínáme na něho jako na náročného, ale zároveň i spravedlivého examinátora.

Postgraduální vzdělávání v neurologii bylo jeho velké téma, jemuž se věnoval celý svůj profesní život. Velmi těžce nesl postupný zánik dlouhodobě rozvíjeného systému postgraduálního vzdělávání soustředěného v IPVZ.

Aktivně působil ve výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a v letech 2001– 2012 byl jejím předsedou. Rovněž byl členem výboru Sekce ČNS pro dia­gnostiku a terapii bolestí hlavy a členem World Muscle Society. Pracoval i v re-dak­č­ních radách českých neurologických časopisů (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Neurologie pro praxi, Bolest).

Docent Keller byl moudrý a laskavý člověk, zkušený a trpělivý klinik i inspirující a náročný nadřízený.

Pracoval až do poslední chvíle, i když byl už vážně nemocen. Nedával na sobě znát ani bolesti ani pochyby o budoucnosti, žil naplno do poslední chvíle. Nad svým pracovním stolem měl v posledním období zavěšen citát Olivera Cromwella, který vyjadřuje i jeho celoživotní postoj: „Trust in God, but keep your powder dry.“

Ota nám všem bude velmi chybět.

Za spolupracovníky

Jolana Marková a Robert Rusina


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se