Časná rotace intratékální baklofenové pumpy –  kazuistika


Autoři: I. Stetkarova 1;  L. Mencl 2
Působiště autorů: Department of Neurology 1;  Department of Neurosurgery 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(6): 705-708
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Úvod:
Léčba intratékálním baklofenem (ITB) kontinuálně pomocí pumpových systémů je důležitou léčebnou modalitou u nemocných s těžkou spasticitou, která již nezabírá na perorální léky nebo když se objeví výrazné nežádoucí účinky. Tato metoda je relativně velmi bezpečná, přesto se ale mohou vyskytnout komplikace spojené s touto léčbou. Nejčastěji se objevují komplikace spojené s implantací systému. Jde zejména o problémy s katétrem. Rotace pumpy je extrémně vzácnou komplikací a její výskyt je méně než 0,3 %.

Kazuistika:
U 74leté ženy s těžkou spasticitou po chronickém míšním poranění ve výši Th9 byla úspěšné provedena implantace baklofenové pumpy (Medtronic, Synchromed II). Pacienka měla bezprostřední úlevu se snížením spasticity již na dávce baklofenu 100 µg/ den. Na první ambulantní kontrole se opakovaně nezdařilo doplnit rezervoár pumpy. Bylo vysloveno podezření na její rotaci. Pacientka byla okamžitě odeslána na rentgenologické vyšetření, kde bylo potvrzeno přetočení pumpy o 180 stupňů. Tentýž den byla pacienta v lokální anestezii operována, pumpa byla otočena a důkladně zafixována stehy. Vzhledem k rychlé revizi se u pa­cientky nerozvinul syndrom z náhlého odnětí baklofenu při prázdném rezervoáru pumpy.

Závěr:
Rotace pumpy je vzácná komplikace léčby ITB. Je nutné okamžité vyřešení tohoto problému, neboť hrozí rozvoj abstinenčního syndromu z náhlého odnětí baklofenu. Léčbu ITB je třeba provádět v centrech se specializovanou péčí o tyto pa­cienty.

Klíčová slova:
spasticita – intratékální baklofen – pumpové systémy – komplikace – selhání pumpy – abstinenční syndrom – kazuistika

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Motta F, Antonel­lo CE. Analysis of complications in 430 consecutive pediatric patients treated with intrathecal baclofen therapy: 14‑year experience. J Neurosurg Pediatr 2014; 13(3): 301– 306. doi: 10.3171/ 2013.11.PEDS13253.

2. Stetkarova I, Yablon SA, Kofler M, Stokic DS. Procedure‑ and device‑related complications of intrathecal baclofen administration for management of adult muscle hypertonia: a review. Neurorehabil Neural Repair 2010; 24(7): 609– 619. doi: 10.1177/ 1545968310363585.

3. Cof­fey RJ, Edgar TS, Francisco GE, Graziani V, Meythaler JM, Ridgely PM et al. Abrupt withdrawal from intrathecal baclofen: recognition and management of a potential­ly life‑ threaten­ing syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(6): 735– 741.

4. Taira T, Ueta T, Katayama Y, Kimizuka M, Nemoto A, Mizusawa H et al. Rate of complications among the recipients of intrathecal baclofen pump in Japan: a multicenter study. Neuromodulation 2013; 16(3): 266– 272. doi: 10.1111/ ner.12010.

5. Ros­s JC, Cook AM, Stewart GL, Fahy BG. Acute intrathecal baclofen withdrawal: a brief review of treatment options. Neurocrit Care 2011; 14(1): 103– 108. doi: 10.1007/ s12028‑ 010‑ 9422‑ 6.

6. Siegfried RN, Jacobson L, Chabal C. Development of an acute withdrawal syndrome fol­low­ing the ces­sation of intrathecal baclofen in a patient with spasticity. Anesthesiology 1992; 77(5): 1048– 1050.

7. Moham­med I, Hus­sain A. Intrathecal baclofen withdrawal syndrome –  a lifethreaten­ing complication of baclofen pump: a case report. BMC Clin Pharmacol 2004; 4: 6.

8. Cof­fey RJ, Edgar TS, Francisco GE, Graziani V, Meythaler JM, Ridgely PM et al. Abrupt withdrawal from intrathecal baclofen: recognition and management of a potential­ly life‑ threaten­ing syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(6): 735– 741.

9. Stetkarova I, Brabec K, Vasko P, Mencl L. Intrathecal baclofen in spinal spasticity: frequency and severity of withdrawal syndrome. Pain Physician 2015; 18(4): E633– E641.

10. Riordan J, Murphy P. Intrathecal pump: an abrupt intermittent pump failure. Neuromodulation 2014; 18(5): 433– 435. doi: 10.1111/ ner.12258.

11. Watve SV, Sivan M, Raza WA, Jamil F. Management of acute overdose or withdrawal state in intrathecal baclofen therapy. Spinal Cord 2012; 50(2): 107– 111. doi: 10.1038/ sc.2011.112.

12. Fol­let KA, Burchiel K, Deer T, DuPen S, Prager J, Turner MS et al. Prevention of intrathecal drug delivery catheter‑related complications. Neuromodulation 2003; 6(1): 32– 41. doi: 10.1046/ j.1525‑ 1403.2003.03005.x.

13. Dominguez E, Latif O, Rozen D, Sahinler B, Orbegozo M, Edmunds A et al. Subdural blood patch for the treatment of persistent CSF leak after permanent intrathecal catheter implantation: a report of two cases. Pain Pract 2001; 1: 344– 353.

14. Fol­let KA, Boortz‑ Marx RL, Drake JM, DuPen S, Schneider SJ, Turner MS et al. Prevention and management of intrathecal drug delivery and spinal cord stimulation system infections. Anesthesiology 2004; 100(6): 1582– 1594.

15. Wunderlich C, Krach LE. Gram‑ negative meningitis and infections in individuals treated with intrathecal baclofen for spasticity: a retrospective study. Dev Medicine Child Neurol 2006; 48(6): 450– 455.

16. Schulten HK, du Mesnil de Rochemont W, Jochem W, Baldus O, Gros­ser KD, Behrenbeck DW. Interference of pacemaker stimulation due to battery rotation (pacemaker‑ twiddler syndrome). Med Welt 1975; 26(31– 32): 1406– 1407.

17. Bernuz B, As­sier H, Bis­seriex H, Thiebaut JB, Rech C, Schnitzler A. Intrathecal baclofen pump: a foreign‑ body reaction case report and its solution. J Rehabil Med 2012; 44(2): 184– 185. doi: 10.2340/ 16501977‑ 0918.

18. Kosturakis A, Gebhardt R. SynchroMed II intrathecal pump memory er­rors due to repeated magnetic resonance imaging. Pain Physician 2012; 15(6): 475– 477.

19. Saulino M. Simultaneous treatment of intractable pain and spasticity: observations of combined intrathecal baclofen‑ morphine therapy over a 10‑year clinical experience. Eur J Phys Rehabil Med 2012; 48(1): 39– 45.

20. Rocque BG, Albright AL. Infraclavicular fos­sa as an alternate site for placement of intrathecal infusion pumps: technical note. Neurosurgery 2010; 66(2): 402– 403. doi: 10.1227/ 01.NEU.0000363597.56986.C4.

21. Vender JR, Hester S, Wal­ler JL, Rekito A, Lee MR. Identification and management of intrathecal baclofen pump complications: a comparison of pediatric and adult patients. J Neurosurg 2006; 104 (Suppl 1): 9– 15.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se