Pacient s homozygozitou mutácie E200K v rodine slovenského klastru genetickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby


Autoři: E. Mitrová 1;  D. Slivarichova-Zakova 1;  D. Kosorinova 1;  M. Stelzer 1;  S. Koscova 1;  B. Berndtova 2;  R. Junas 2
Působiště autorů: Department of Prion Diseases, Slovak Medical University in Bratislava, Slovakia 1;  Neurological Department, General Hospital in Ziar nad Hronom, Slovakia 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(3): 336-342
Kategorie: Kazuistika
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2016336

Souhrn

Práca informuje o prvom prípade homozygozity mutácie E200K na géne prionového proteínu v slovenskom súbore 227 pacientov postihnutých genetickou formou Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby. Klinický priebeh, epidemiologické údaje, rodinná anamnéza ako aj výsledky imunoblotovania, nálezy histologické a imunohistologické u homozygotnej pacientky sú porovnávané s nálezmi u pacientov heterozygotných s rovnakou mutáciou. Kým neurologická a psychiatrická symptomatológia, ani dĺžka klinicky manifestnej fázy nevykazovali žiadne výrazné rozdiely, pri porovnaní dožitého veku bol zistený nápadný rozdiel. Pacientka s homozygozitou mutácie E200K mala 29 rokov a je najmladšou v súbore Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby na Slovensku. Významný rozdiel dožitého veku vo vzťahu k postihnutému probandovi z predchádzajúcej generácie (25 rokov) je v súlade s nálezom anticipácie, ktorá charakterizuje familiárne prípady genetickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby na Slovensku. Táto upozorňuje na klesajúci vek pri manifestácii ochorenia u nosičov mutácie E200K v postupne pribúdajúcich, následných generáciách, čo je významné tak z hľadiska včasnej diagnostiky, ako aj prevencie iatrogénnej nákazy. Neobvyklý výskyt nosičov mutácie E200K vo veku nad 90 rokov bez príznakov Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby 1. poskytuje ďalší dôkaz nekompletnej penetrancie mutácie E200K stredoeuropského typu, 2. poukazuje na možný vplyv exogénnych ko-faktorov, prípadne spúšťacích podnetov pri manifestácii ochorenia. Ich podrobnejší výskum a objasnenie môže prispieť k prevencii klinickej manifestácie Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby u asymptomatických nosičov najčastejšej a najrozšírenejšej mutácie E200K.

Kľúčové slová:
Creutzfeldtova-Jakobova choroba – mutácia génu prionového proteínu E200K – homozygozita

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Prusiner SB. Some speculations about prions, amyloid and Alzheimer’s disease. N Engl J Med 1984;310:661–3.

2. Gambetti PL, Cali I, Notari S, et al. Molecular bio­logy and pathology of prion strains in sporadic human prion diseases. Acta Neuropathol 2011;121(1):79–90. doi: 10.1007/s00401-010-0761-3.

3. WHO manual for surveil­lance of human transmis­sible spongiform ecephalopathies includ­ing variant Creutzfeldz-Jakob disease. Geneva, WHO 2003:1–75.

4. Will R, Ironside J, Zeidler JW. A new variant of Creutzfeldt-Jakob disease in the UK. Lancet 1996;374:921–5.

5. Alperovitch A, Zerr I, Windl O, et al. Genetic epidemiology of Creutzfeldt-Jakob disease in Europe. Rev Neurol 2002;157(1–7):633–7.

6. Kovacs G, Puopulo M, Ladogana A, et al. Genetic prion disease: the EUROCJD experience. Hum Genet 2005;118(2):166–74.

7. Goldfarb L, Brown P, Mitrová E, et al. Creutzfeldt-Jakob disease as­sociated with the PRNP codon 200Lys mutation: an analysis of 45 families. Eur J Epidemiol 1991;7(5):477–86.

8. Spudich S, Mastrian­ni JA, Wrench M, et al. Complete penetrance of Creutzfeldt-Jakob disease in Libyan Jews car­ry­ing the E200K mutation of the prion protein gene. Molecular Medicine 1995;1(6):607–13.

9. D’Ales­sandro M, Petraroli R, Ladogana A, et al. High incidence of Creutzfeldt-Jakob disease in rural Calabria, Italy. Lancet 1998;352(9145):1989–90.

10. Mitrová E, Belay G. Creutzfeldt-Jakob disease with E200K mutation in Slovakia: characterization and development. Acta Virol 2002;46(1):31–9.

11. Gdovinová Z. Creutzfeldtova-jakobova choroba.Cesk Slov Neurol N 2013;76/ 109(2):138–54.

12. Rohan Z, Parobková E, Johanidesová S, et al. Lidské prionové nemoci v České republice –  10 let zkušenosti s dia­gnostikou. Cesk Slov Neurol N 2013;76/109(3):300–6.

13. Galvez S, Masters C, Gajdusek CD. Descriptive epididemiology of Creutzfeldt-Jakob disease in Chile. Arch Neurology 1980;37(1):11–4.

14. Laplanche J, Delasnerie-Laupretre N, Brandel J, et al. Molecular genetic s of prion diseases in France. Neurology 1994;44(12):2347-51.

15. Ladogana A, Puopulo M, Poleggi D, et al. High incidence of genetic human transmis­sible spongiform encephalopathies in Italy. Neurology 2005;64(11):1592–97.

16. Miyakawa T, Inoue K, Iseki E. Japanese Creutzfeldt-Jakob disease patients exhibit­ing high incidence of the E200K PRNP mutation and located in the basin of river. Neurol Res 1998;20(8):684–8.

17. Goldfarb L, Mitrová E, Brown P, et al. Mutation in codon 200 of scrapie amyloid protein in two clusters of Creutzfeldt-Jakob disease in Slovakia. Lancet 1990;336(8713):514.

18. Hsiao K, Meiner Z, Kahana E, et al. Mutation of the prion protein in Libyan Jews with Creutzfeldt-Jakob dis­ease. N Eng J Med 1991;324(16):1091–7.

19. Simon ES, Kahana E, Chapman J, et al. Creutzfeldt-Jakob disease profile in patients homozygous for the PRNP E200K mutation. Ann Neurol 2000;47(2):257–60.

20. Mitrová E. Some new aspects of Creutzfeldt-Jakob disease epidemiology in Slovakia. Eur J Epid 1991;7(5):439–49.

21. Mead S. Prion disease genetics. Europ J Human Genet 2006;14(3):273-81.

22. van der Kamp MV, Dagget V. The consequences of pathogenic mutations to the human prion protein. Protein Eng Des Sel 2009;22(8):461–8. doi: 10.1093/protein/gzp039.

23. Mitrová E. Increas­ing incidence, anticipation and prophylaxis of genetic Creutzfeldt-Jakob disease. J Neurol 2010;257(Suppl):2002–3.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se