Implementace klinických doporučení –  kde začít?


Autoři: J. Black
Působiště autorů: College of Nursing, University of Nebraska Medical Center, Omaha, USA
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(Supplementum1): 45-46
Kategorie: Přehledný článek
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2016S45

Souhrn

Implementační strategie preventivních a terapeutických intervencí v oblasti dekubitálních lézí musí být komplexní, vhodně připravené a načasované. Nezbytným základem je identifikace aktuální situace na pracovišti, kde je plánována implementace nových klinických doporučení, které by měly vést ke zkvalitnění péče a zvýšení profesní satisfakce pečujících. Jednou z nejvýznamnějších součástí posouzení je analýza lokální situace, a to zejména rozvaha nad typem pracoviště, personálními a finančními zdroji a náklady.

Klíčová slova:
doporučení – implementace – dekubitus – prevence

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Waters TM, Daniels MJ, Bazzoli GJ, et al. Effect of Medicare‘s nonpayment for Hospital-Acquired Conditions: lessons for future policy. JAMA Intern Med 2015;175(3):347– 54. doi: 10.1001/ jamainternmed.2014.5486.

2. Black JM, Brindle CT, Honaker J. Differential dia­gnosis of suspected deep tissue injury. Int Wound J 2016;13(4):531– 9. doi: 10.1111/ iwj.12471.

3. Black J, Fawcett D, Scott S. Ten Top Tips: preventing pressure ulcers in the surgical patient. Wounds Int 2014;5(4):14– 8.

4. Black, J. Kalowes, P. Medical Device Related Pressure Ulcers. Chronic Wound Care Management and Research. In press 2016.

5. Brindle CT, Creehan S, Black J, et al. The VCU Pres­sure Ulcer Summit: Collaboration to Operationalize Hospital-Acquired Pressure Ulcer Prevention Best Practice Recommendations. J Wound Ostomy and Continence Nurs 2015;42(4):331– 7. doi: 10.1097/ WON.0000000000000151.

6. Emily Haesler. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Osborne Park: Cambridge Media, Western Australia 2014.

7. Padula WV, Makic MB, Wald HL, et al. Hospital-Acquired Pressure Ulcers at Academic Medical Centers in the United States, 2008– 2012: Tracking Changes Since the CMS Nonpayment Policy. Jt Comm J Qual Patient Saf 2015;41(6):257– 63.

8. Santamaria N, Liu W, Gerdtz M, et al. The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: a within-trial analysis of the Border Trial. Int Wound J 2013;12(3):344– 50. doi: 10.1111/ iwj.12160.

9. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, et al. Improving the quality of pressure ulcer care with prevention: a cost-effectiveness analysis. Med Care. 2011;49(4):385– 92. doi: 10.1097/ MLR.0b013e31820292b3.

10. Brem H, Maggi J, Nierman D, et al. High cost of stage IV pressure ulcers. Am J Surg 2010;200(4):473– 7. doi: 10.1016/ j.amjsurg.2009.12.021.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se