Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence a léčby dekubitů jako výzva s ohledem na nedostatek národních registrů


Autoři: A. Pokorná 1;  R. F. Öien 2;  H. Forssell 2;  C. Lindholm 3
Působiště autorů: Department of Nursing, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Blekinge Center of Competence, Karlskrona, Sweden 2;  Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(Supplementum1): 20-24
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2016S20

Souhrn

Cíl:
Cílem studie bylo analyzovat výsledky mezinárodního průzkumu zaměřeného na proces hodnocení prevalence, prevence a sledování pacientů s dekubity. Snahou bylo zjistit, zda data sledovaná na národní úrovni lze využít pro mezinárodní srovnávání.

Metodika a soubor:
Multicentrická deskriptivní mezinárodní studie orientovaná na zjištění prevalence, prevence a sledování pacientů s dekubity mezi zástupci mezinárodních společností zaměřených na péči o rány a dekubity (Evropské společnosti pro léčbu ran (EWMA) a Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP)).

Výsledky:
V průzkumu odpovědělo 16 % z oslovených zemí spolupracujících s EWMA a 10 % kontaktních osob. Ze spolupracujících zemí s EPUAP odpovědělo 71 % zemí a 47 % kontaktních osob.

Závěr:
Většina respondentů odpověděla, že nemají národní registr pro sledování dekubitů, ale na lokální úrovni sledují obdobná data. Nedostatek strukturovaně sledovaných údajů na národní úrovni ovlivňuje možnosti využití dat také na mezinárodní úrovni. Protože stávající data z dosavadních zdrojů v oblasti managementu dekubitů jsou omezená a nekonzistentní, je vhodné zavedení společných minimálních údajů, které by měly být sledovány na mezinárodní úrovni.

Klíčová slova:
pressure ulcers – structured wound management – national quality registries – international cooperation – international survey

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Whitfield MD, Kaltenthaler EC, Akehurst RL, et al. How ef­fective are prevention strategies in reduc­ing the prevalence of pres­sure ulcers? J Wound Care 2000;9(6):261– 6.

2. Kaltenthaler E, Whitfield MD, Walters SJ, et al. UK, USA and Canada: how do their pres­sure ulcer prevalence and incidence data compare? J Wound Care 2001;10(1):530– 5.

3. International guidelines. Pres­sure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd 2009.

4. Padula W, Mishra MK, Makic MB, et al. Improv­ing the quality of pres­sure ulcer care with prevention, a cost ef­fectiveness analysis. Medical Care 2011;49(4):385– 9. doi: 10.1097/ MLR.0b013e31820292b3.

5. Öien RF, Fors­sell H. Ulcer heal­ing time and antibio­tic treatment before and after the introduction of the Registry of Ulcer Treatment –  an improvement project in a national quality registry in Sweden. BMJ Open 2013;3(8):e003091. doi: 10.1136/ bmjopen- 2013-003091.

6. Öien RF, Åkes­son N, Fors­sell H. As­ses­s­ing quality of life in patients with hard-to-heal ulcers us­ing the EQ-5D question­naire. J Wound Care 2013;22(8):442– 7.

7. Hopkins A, Dealey C, Bale S, et al. Patient stories of liv­ing with a pres­sure ulcer. J Adv Nurs 2006;56(4):345– 53.

8. SBU. Chronic ulcers in the elderly –  prevention and treatment. Stockholm: Swedish Council on Health Technology As­ses­sment (SBU) 2014. SBU report no. 226 (in Swedish).

9. Moore Z, Cowman S. Pres­sure ulcer prevalence and prevention practices in care of the older person in the Republic of Ireland. J Clin Nurs 2012;21(3– 4):362– 7. doi: 10.1111/ j.1365-2702.2011.03749.x.

10. Öien RF, Fors­sell H, Ragnarson Ten­nvall G. Cost consequences due to reduced ulcer heal­ing times –  analyses based on the Swedish Registry of Ulcer Treatment. Int Wound J 2015 in pres­s. doi: 10.1111/ iwj.12465.

11. Orsted HL, Rosenthal S, Woodbury MG. Pres­sure ulcer awareness and prevention program: a quality improvement program through the Canadian As­sociation of Wound Care. J Wound Ostomy Continence Nurs 2009;36(2):178– 83. doi: 10.1097/ 01.WON.0000347659. 79722.b0.

12. Sanada H, Miyachi Y, Ohura T, et al. The Japanese Pres­sure Ulcer Surveil­lance Study: a retrospective cohort study to determine prevalence of pres­sure ulcers in Japanese hospitals. Wounds 2008;20(6):176– 82.

13. Lindholm C, Sterner E, Romanel­li M, et al. Hip fractureand pres­sure ulcers –  The Pan-European Pres­sureUlcer Study –  intrinsic and extrinsic factors. Int Wound J2008;5(2):315– 28. doi: 10.1111/ j.1742-481X.2008.00452.x.

14. National Pres­sure Ulcer Advisory Panel, European Pres­sure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pres­sure Injury Al­liance. Prevention and Treatment of Pres­sure Ulcers: Quick Reference Guide. Haesler E, ed. Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia 2014.

15. VanGilder C, Amlung S, Har­rison P, et al. Results of the 2008– 2009 International Pres­sure Ulcer Prevalence Survey and a 3-year, acute care, unit-specific analysis. Ostomy Wound Manage 2009;55(11):39– 45.

16. Thomas DR, Compton GA. Pres­sure Ulcers in the Ag­ing Population: a Guide for Clinicians, Ag­ing Medicine 1. New York: Springer Science + Business Media 2014.

17. Zethelius B, Gudbjörnsdottir S, Elias­son B, et al. Level of physical activity as­sociated with risk of cardiovascular diseases and mortality in patients with type-2 diabetes: report from the Swedish National Diabetes Register. Eur J Prev Cardiol 2014;21(2):244– 51. doi: 10.1177/ 2047487313510893.

18. Andell P, Erlinge D, Smith JG, et al. ß-blocker use and mortality in COPD patients after myocardial infarction: a Swedish nationwide observational study. J Am Heart As­soc 2015;4(4):e001611. doi: 10.1161/ JAHA.114.001611.

19. Moore Z, Cowman S, Conroy RM. A randomized control­led clinical trial of repositioning, us­ing the 30° tilt, for the prevention of pres­sure ulcers. J Clin Nurs 2011;20(17– 18):2633– 44. doi: 10.1111/ j.1365-2702.2011. 03736.x.

20. Mül­lerová N. Sledování dekubitů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. Tempus Medicorum 2011;20(7– 8):18– 24.

21. Kožený P. Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče. [online]. National Refrence Center, Prague, 2009. Available from URL: http:/ / www.nrc.cz/ aktualne/ nrc-v-mediich/ sledovani-dekubitu-jako-indikatoru-kvalityosetrovatelske- pece/ in Czech/ .

22. Gibb M, Chua XY, Gorse D, et al. The Australian wound registry. Aust Nurs Midwifery J 2015;23(3):35.

23. Health Belgium. [online]. Available from URL: http:/ / health.belgium.be/ internet2Prd/ groups/ public/ @public/ @dg2/ @healthprofes­sions/ documents/ ie2divers/ 19097134_nl.pdf.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se