Inkontinenční dermatitida –  současné poznatky o etiologii, dia­gnóze a prevenci


Autoři: D. Beeckman
Působiště autorů: Department of Public Health, University Centre for Nursing and Midwifery, Ghent University, Ghent, Belgium
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(Supplementum1): 28-30
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2016S28

Souhrn

Dermatitida související s inkontinencí (IAD) je typem iritační kontaktní dermatitidy, která vzniká v důsledku chemického a fyzického dráždění kůže, což vyvolává zánět a následné poškození kůže. Fakt, že v současné Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN verze 10) nelze provést kódování tohoto poškození kůže, je příčinou odlišných informací o prevalenci a incidenci IAD. Zdravotníci v klinické praxi obtížně identifikují příznaky IAD a mají problém s jejich odlišením od dekubitů. Ve zdravotnických systémech, v nichž je výskyt dekubitů užíván jako ukazatel/ indikátor posouzení kvality péče a jejichž výskyt pak souvisí s úhradou péče, může mít nesprávně stanovená diagnóza potenciálně vážné důsledky. Management péče o IAD by se měl zaměřit na čištění kůže, odstranění nečistot, odpovídající debridement a snížení mikrobiální zátěže. Důležitá je dostatečná hydratace pokožky, její zvláčnění, které napomáhá k úpravě bariérových schopností kůže. Vhodné postupy péče musí být zaměřeny na udržení a zvýšení obsahu vody v pokožce, snížení ztráty transepidermální vody a obnovení mezibuněčné lipidové struktury. Vhodná je také aplikace produktů ovlivňujících odolnost kůže a podporujících bariérovou funkci kůže tím, že vytváří ochrannou nepropustnou nebo částečně propustnou vrstvu jako bariéru na kůži.

Klíčová slova:
inkontinenční dermatitida – znalosti – management – diagnostika

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Meyer I, Richter HE. Impact of fecal incontinence and its treatment on quality of life in women. Womens Health (Lond Engl) 2015;11(2):225– 38. doi: 10.2217/ whe.14.66.

2. Beeckman D, Van Lancker A, Van Hecke A, et al. A systematic review and meta-analysis of incontinence-as­sociated dermatitis, incontinence, and moisture as risk factors for pres­sure ulcer development. Res Nurs Health 2014;37(3):204– 18. doi: 10.1002/ nur.21593.

3. Gray M, Beeckman D, Bliss DZ, et al. Incontinence-as­sociated dermatitis: a comprehensive review and update. J Wound Ostomy Continence Nurs 2012;39(1):61– 74. doi: 10.1097/ WON.0b013e31823fe246.

4. Beeckman D. Proceedings of the Global IAD expert panel. Incontinence-as­sociated dermatitis: mov­ing prevention forward. [online]. Available from URL: www.woundsinternational.com.

5. Black JM, Gray M, Bliss DZ, et al. (2011) MASD part 2: incontinence-as­sociated dermatitis and intertriginous dermatitis: a consensus. J Wound Ostomy Continence Nurs 2011;38(4):359– 70. doi: 10.1097/ WON.0b013e31822272d9.

6. Gray M, Black JM, Baharestani MM, et al. Moisture-as­sociated skin damage: overview and pathophysiology. J Wound Ostomy Continence Nurs 2011;38(3):233– 41. doi: 10.1097/ WON.0b013e318215f798.

7. Doughty D, Junkin J, Kurz P, et al. Incontinence-as­sociated dermatitis: consensus statements, evidence-based guidelines for prevention and treatment, and cur­rent chal­lenges. J Wound Ostomy & Continence Nurs 2012;39(3):303– 15. doi: 10.1097/ WON.0b013e3182549118.

8. Kottner J, Ludriksone L, Garcia Bartels N, et al. Do repeated skin bar­rier measurements influence each other‘sresults? An explorative study. Skin Pharmacol Physiol 2014;27(2):90– 6. doi: 10.1159/ 000351882.

9. Bouwstra JA, De Graaff A, Gooris GS, et al. Water distribution and related morphology in human stratum corneum at dif­ferent hydration levels. J Invest Dermatol 2003;120(5):750– 8.

10. Choi EH, Man MQ, Xu P, et al. Stratum corneum acidification is impaired in moderately aged human and murine skin. J Invest Dermatol 2007;127(12):2847– 56.

11. Hachem JP, Crumrine D, Fluhr J, et al. pH directly regulates epidermal permeability bar­rier homeostasis, and stratum corneum integrity/ cohesion. J Invest Dermatol 2003;121(2):345– 53.

12. Gray M, Ratliff C, Donovan A. Perineal skin care for the incontinent patient. Adv Skin Wound Care 2002;15(4):170– 5.

13. Mor­ris L. Flexi-Seal® faecal management system for prevent­ing and manag­ing moisture lesions. Wounds UK 2011;7(2):88– 93.

14. Palese A, Carniel G. The ef­fects of a multi-intervention incontinence care program on clinical, economic, and environmental outcomes. J Wound Ostomy Continence Nurs 2011;38(2):177– 83. doi: 10.1097/ WON.0b013e 31820af380.

15. Lichterfield A, Hauss A, Surber C, et al. Evidence-based skin care: a systematic literature review and the development of a basic skin care algorithm. J Wound Ostomy Continence Nurs 2015;42(5):501– 24. doi: 10.1097/ WON.0000000000000162.

16. Beeckman D, Woodward S, Gray M. Incontinence-as­sociated dermatitis: step-by-step prevention and treatment. Br J Com­munity Nurs 2011;16(8):382– 9.

17. Beeckman D, Verhaeghe S, Defloor T, et al. A 3-in-1 perineal care washcloth impregnated with dimethicone 3% versus water and pH neutral soap to prevent and treat incontinence-as­sociated dermatitis: a randomized, control­led clinical trial. J Wound Ostomy Continence Nurs 2011;38(6):627– 34. doi: 10.1097/ WON.0b013e31822efe52.

18. Houw­ing RH, Arends JW, Dijk MR, et al. Is the distinction between superficial pres­sure ulcers and moisture lesions justifiable? A clinical-pathologic study. Skinmed 2007;6(3):113– 7.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se