Diferenciální dia­gnostika bithalamické a palidální hypointenzity –  kazuistika s mutací HEXB


Autoři: N. H. Akçakaya 1;  Ö. Özdemir 1;  F. G. Gökçay 2;  S. A. U. İşeri 1;  Z. Yapıcı 3
Působiště autorů: Institute of Aziz Sancar Experimental Medicine, Department of Genetics, Istanbul University, Istanbul, Turkey 1;  Department of Pediatrics, Division of Metabolic Diseases, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey 2;  Department of Neurology, Division of Child Neurology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(3): 343-345
Kategorie: Kazuistika
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2017343

Souhrn

Sandhoffova nemoc (SN) je fatální, autozomálně recesivní porucha lysozomálního katabolizmu. Mutace HEXB genu způsobují akumulaci GM2 gangliosidu, která vede k postižení neuronů a SD. Tak jak dochází k akumulaci gangliosidů v bazálních gangliích a rozvoji abnormit bílé hmoty, jsou na magnetické rezonanci v bazálních gangliích, obzvláště thalamických, patrné T2 hypointenzity. Toho je využíváno při diferenciální diagnostice. T2 hypointenzity bazálních ganglií mohou vzniknout na základě různých etiologií. V článku prezentujeme 18měsíčního pacienta, u kterého došlo k progresivnímu zhoršování motorických funkcí, záchvatům a na T2 váženém MRI byly zjištěny bilaterální thalamické hypointenzity. Celoexomové sekvenování pacienta odhalilo homozygotní c.1538T>C; p.Leu513Pro (RefSeq. NM_000521, GRCh38) mutaci HEXB. Naše klinická zjištění jsou ve shodě se zjištěními popsanými u pacientů s mutací HEXB. Sekvenování exomu umožnilo vyloučení genetických onemocnění postihujících bazální ganglia.

Klíčová slova:
thalamická hypointenzita – Sandhofova nemoc – gen HEXB – T2 vážené obrazy – magnetická rezonance

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Grevel RA, Clarke JT, Kaback MM. The GM2 gangliosidosis, in Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Wal­le D, eds. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 7th ed. New York, McGraw-Hil­l, 1995:2839– 79.

2. Fernandes Filho JA, Shapiro BE. Tay-Sachs disease. Arch Neurol 2004;61(9):1466– 8.

3. Kroll RA, Pagel MA, Roman-Goldstein S, et al. White matter changes as­sociated with feline GM2 gangliosidosis (Sandhoff disease): cor­relation of MR findings with pathologic and ultrastructural abnormalities. AJNR Am J Neuroradiol 1995;16(6):1219– 26.

4. Hogarth P. Neurodegeneration with brain iron accumulation: dia­gnosis and management. J Mov Disord 2015;8(1):1– 13. doi: 10.14802/ jmd.14034.

5. Autti T, Joensuu R, Aberg L. Decreased T2 signal in the thalami may be a sign of lysosomal storage disease. Neuroradiology 2007;49(7):571– 8. doi: 10.1007/ s00234-007-0220-6.

6. Takenouchi T, Kosaki R, Nakabayshi K, et al. Paramagnetic signals in the globus pal­lidus as late rasiographic sign of juvenile-onset GM1 gangliosidosis. Pediatr Neurol 2014;52(2):226– 9. doi: 10.1016/ j.pediatrneurol.2014.09.022.

7. Dusek P, Bahn E, Litwin T, et al. Brain iron accumulation in Wilson disease: a post-mortem 7 Tesla MRI –  histopathological study. Neuropathol Appl Neurobio­l. In press 2016. doi: 10.1111/ nan.12341.

8. Ghei SK, Zan E, Nathan JE, et al. MR imag­ing of hypoxic-ischemic injury in term neonates: pearlsand pitfal­ls. Radiographics 2014;34(4):1047– 61. doi: 10.1148/ rg.344130080.

9. Suárez-Vega VM, Sánchez Almaraz C, Bernardo AI, et al. CT and MR Unilateral Brain Features Secondary to Nonketotic Hyperglycemia Present­ing as Hemichorea--Hemibal­lism. Case Rep Radiol 2016;2016: 5727138. doi: 10.1155/ 2016/ 5727138.

10. Mark BJ, Mahuran DJ, Cherney MM, et al. Crystal structure of human β-hexosaminidase B: understand­ing the molecular basis of Sandhoff and Tay-Sachs disease. J Mol Biol 2003;327(5):1093– 109.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se