Informace vedoucího redaktora


Autoři: Roman Herzig
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2020; 83/116(3): 336
Kategorie: Redakční sdělení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás informoval, že došlo ke změnám ve složení Redakce a Redakční rady, s kterými se můžete seznámit v tiráži. Tyto změny zahrnují jednak změnu ve členění Redakční rady, jednak změny personální. Novým členem Redakční rady se stal MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., jehož stručný životopis naleznete níže. Panu prof. MUDr. Petru Suchomelovi, Ph.D., jehož MUDr. Buchvald vystřídal, děkuji za práci, kterou v Redakční radě našeho časopisu vykonal, a také za jeho ochotu podílet se nadále jako recenzent na zvyšování kvality článků publikovaných v našem časopise. Přeji mu také mnoho štěstí a úspěchů v životě jak osobním, tak i profesním. Novou členkou Redakce se pak stala zodpovědná redaktorka Mgr. Lucie Simonidesová. Také jí i MUDr. Suchomelovi přeji mnoho úspěchů.

Váš Roman Herzig


MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.

Promoval na LF UK v Hradci Králové v roce 1989. Základní chirurgickou erudici získal na chirurgickém a traumatologickém oddělení Krajské nemocnice v Liberci se završením chirurgickou atestací I. stupně v roce 1993. V roce 1994 přešel na nově vzniklé neurochirurgické oddělení téže nemocnice, kde působí dodnes, v současné době na pozici zástupce přednosty. V oboru neurochirurgie atestoval v roce 1998 a v letech 2011–2014 absolvoval externí postgraduální doktorandské studium. Je absolventem 4letého mezinárodního neurochirurgického kurzu EANS a dále pobýval na odborných stážích v USA, Německu, Švédsku, Finsku, Holandsku a Francii. Je členem České neurochirurgické společnosti a České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP. Od roku 2011 působil jako externí vyučující na katedře neurochirurgie LF MU v Brně, od roku 2019 je odborným asistentem katedry chirurgie LF UK v Hradci Králové pro obor neurochirurgie. Je autorem a spoluautorem více než 35 článků publikovaných v odborných tuzemských i zahraničních monografi ích nebo v časopisech s impakt faktorem. Věnuje se celému spektru neurochirurgické a spondylochirurgické operativy, hlavní oblastí zájmu je cévní neurochirurgie a chirurgie lební baze.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Erratum
Článek Recenze

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2020 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se