Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 6/2007

Minimonografie

613
Obrna lícního nervu

M. Bojar


Přehledný referát

625
Elektrofyziologické vyšetření lícního nervu

R. Mazanec

631
Protilátky proti glykokonjugátům v diagnostice autoimunitních neuropatií

K. Malíčková, I. Janatková, P. Šandová, T. Zima

637
5 let činnosti Národní referenční laboratoře lidských prionových onemocnění při Oddělení patologie a molekulární medicíny FTNsP: naše zkušenosti a přehled literatury

R. Matěj, R. Rusina, F. Koukolík

643
Klinický pohled na výpočetní tomografii u akutní ischemie mozku

V. Rohan, P. Ševčík, J. Polívka, Z. Ambler, B. Kreuzberg, J. Ferda


Původní práce

653
Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy

P. Bártová, D. Školoudík, T. Fadrná, P. Ressner, M. Bar, R. Herzig, P. Kaňovský

658
Porovnání výsledků vyšetření zrakových evokovaných potenciálů u pacientů s roztroušenou sklerózou a neuroboreliózou

J. Szanyi, Z. Kubová, M. Kuba, J. Kremláček, J. Langrová, R. Taláb, K. Honegr, J. Szanyi

665
Kognitívne evokované potenciály – vlna P300 u pacientov so sclerosis multiplex: vzťah k forme ochorenia, somatickému postihnutiu a kvalite života

J. Szilasiová, Z. Novosadová, Z. Gdovinová


Krátké sdělení

674
Relabující-remitující roztroušená skleróza a oligoklonální pruhy v průběhu léčby modifikující průběh choroby

J. Mareš, R. Herzig, K. Urbánek, J. Podivínský, V. Bekárek, J. Sklenářová, J. Zapletalová, P. Hluštík, V. Sládková, D. Doležil, P. Kaňovský

678
Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce

M. Procházka, V. Procházka, M. Lubušký, J. Procházková, T. Hrbáč

685
Úspěšné použití jediné otázky pro screening syndromu neklidných nohou v České republice

K. Šonka, M. Pretl, P. Havránková, J. Volná, P. Dušek, A. Salvet, W. A. Hening

687
Závisí vývoj dysfunkce mikce u roztroušené sklerózy na typu neurologické léčby?

L. Zámečník, K. Novák, V. Soukup, E. Havrdová, I. Nováková, D. Horáková

692
Poruchy polykání ve vztahu k vertebrogenním dysfunkcím

E. Vaňásková, A. Hep, J. Vižďa, V. Tošnerová


Kazuistika

697
Centrální neurocytom: kazuistika a přehled literatury

V. Beneš III., P. Buchvald, M. Kaiser, J. Mikuláštík, P. Suchomel

702
Gelastické záchvaty u hypotalamického hamartomu: kazuistika

P. Ševčík, H. Vacovská, V. Rohan, P. Lavička, Z. Ambler, J. Polívka, Z. Hess

707
Dercumova choroba (lipomatosis dolorosa) – zriedkavo diagnostikované ochorenie: kazuistika

J. Hržičová, S. Jančo, B. Kollár, F. Ondriaš, P. Turčáni P

710
Poúrazová porucha čichu: kazuistiky

J. Vodička, K. Pokorný, E. Ehler, A. Pellant


Personalia

715
K šedesátinám doc. MUDr. Martina Bojara, CSc.

Dopis redakci

716
Směruje použití mediánu ke statistickým neparametrickým postupům zpracování dat?
Okénko statistika – Analýza dat v neurologii – III.
Nebojme se mediánu a robustních statistik

Webové okénko

718
Webové okénko

Okénko statistika

719
Analýza dat v neurologii VI.
Přesnost, spolehlivost a reprodukovatelnost měření u diskrétních dat

L. Dušek, T. Pavlík, J. Koptíková


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se