Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 4/2017

Minimonografie

Ataxie

Editorial

378
Editorial

Kontroverze

392
Pacient s hemiplegií má být vezen přímo do KCC
394
Pacient s hemiplegií nemá být vezen přímo do KCC

Komentář ke kontroverzím

395
Má být pacient s hemiplegií vezen přímo do KCC?

Přehledný referát

396
Kognitivní funkce u pacientů s nízkostupňovými gliomy – přehledová studie

K. Schönová, S. Weissenberger, M. Preiss, P. Harsa

400
Klinický přínos radiologických parametrů u lumbální spinální stenózy

E. Kalíková, B. Adamová, M. Keřkovský, J. Bednařík


Původní práce

409
Neurosonologické markery predikce kognitivní deteriorace

A. Tomek, B. Urbanová, H. Magerová, H. Marková, J. Paulasová Schwabová, P. Janský, T. Růžičková, I. Mokrišová, J. Laczó, M. Vyhnálek, J. Hort

418
Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu

M. Škorňa, J. Bednařík, J. Junkerová, J. Staněk, E. Ehler, R. Mazanec, J. Haberlová, P. Ridzoň, P. Otruba, J. Kuchyňka, L. Strmisková, T. Božovský, M. Forgáč, P. Vaško, E. Minks, D. Kvasničková, M. Pátá, M. Suchý

428
Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí

J. Hybášková, O. Jor, V. Novák, P. Matoušek, P. Komínek

434
Prevalence Martin-Gruberovy anastomózy – elektrofyziologie studie

E. Ehler, P. Ridzoň, P. Urban, R. Mazanec, H. Matulová, P. Otruba, P. Mandysová, M. Nakládalová

440
Poranění periferních nervů při suprakondylických zlomeninách humeru u dětí

R. Štichhauer, J. Preis, M. Kanta, J. Krobot

445
Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016

O. Volný, M. Bar, A. Krajina, P. Cimflová, L. Kašičková, R. Herzig, D. Šaňák, O. Škoda, A. Tomek, D. Školoudík, D. Václavík, J. Neumann, M. Köcher, M. Roček, R. Pádr, F. Cihlář, R. Mikulík


Krátké sdělení

451
Predikce úmrtnosti na neurochirurgické jednotce intenzivní péče

P. Akavipat, J. Thinkhamrop, B. Thinkhamrop, W. Sriraj

457
Klinický pohled otorinolaryngologa a radiologa na klasifikaci zlomenin spánkové kosti

Jana Šatanková, Jana Dědková, Viktor Chrobok

464
Vliv různých technik pracovních terapií na pacienty po mozkové mrtvici

D. Petruševičienė, D. Virviciūtė, R. Savickas, E. Lendraitienė, S. Mingaila, P. Vasilavicius


Komentář k článku

469
Comment of Article The Effect of Different Occupational Therapy Techniques on Post-stroke Patients

Kazuistika

470
Disekce všech čtyř přívodných mozkových tepen v terénu fibromuskulární dysplazie – kazuistika

J. Waishaupt, R. Herzig, D. Krajíčková, A. Krajina, V. Chovanec, L. Klzo, J. Žižka, M. Abuhajar, M. Vališ


Dopis redakci

474
Intravenózní trombolýza po zrušení účinku dabigatranu specifickým antidotem idarucizumabem

D. Šaňák, P. Dušek, B. Matušková, F. Čtvrtlík

477
Zkušenosti s použitím thuliového laseru RevoLix Jr při resekci glioblastomu – kazuistiky

M. Filip, T. Krejčí, P. Linzer, S. Potičný, A. Švehlák, P. Jurek


Doporučené postupy

480
Doporučený postup České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti dětské pneumologie pro dlouhodobou domácí léčbu poruch expektorace pomocí přístroje CoughAssist

K. Neumannová, T. Doušová, V. Sedlák, J. Zatloukal, S. Kos, J. Zatloukal


Okénko statistika

486
Analýza dat v neurologii

L. Dušek, T. Pavlík, J. Jarkovský, J. Koptíková


Recenze

489
Recenze knih

Zpráva z akce

491
Výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS spolupořádal v Praze European Stroke Organisation Conference
493
Cena za přínos péči o cévní mozkové příhody doc. MUDr. Robertu Mikulíkovi, Ph.D., FESO

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se