Výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS spolupořádal v Praze European Stroke Organisation Conference


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(4): 491-492
Kategorie: Zpráva z akce

Do Prahy se v polovině května sjelo 4 200 odborníků z celého světa, aby společně probrali nové poznatky z diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody (CMP). Letos se na organizaci ESOC významnou měrou podíleli i členové výboru Cerebrovaskulární sekce ČSN ČLS JEP, kterým se podařilo „přinést“ konferenci do Prahy. Robert Mikulík z výboru Cerebrovaskulární sekce společně s prezidentkou European Stroke Organisation (ESOC), prof. Valerií Caso, této akci předsedal.

Konference, která se konala ve dnech 16.– 18. května 2017 v Kongresovém centru v Praze, zaznamenala velký úspěch jak po stránce organizační, tak po stránce odborné. Poprvé zde byly prezentovány tři zásadní studie (DAWN, CLOSE a ASTER), které změní dosavadní způsoby léčby CMP. Například studie DAWN posunuje časové hranice pro endovaskulární léčbu pa­cientů s CMP až na 24 hod.

Během konference také ESOC a Stroke Alliance for Europe (SAFE), která sdružuje několik desítek pacientských organizací v Evropě, společně deklarovaly zájem spolupracovat, který stvrdily podpisem Memoranda o porozumění. Společnou snahou profesionálů a pa­cientské veřejnosti je zviditelnit hrozbu CMP zejména v očích politiků s cílem posílení veřejných kampaní o CMP, definice národních strategií pro prevenci a léčbu CMP a optimalizace financování iktové péče.

Českou neurologickou komunitu reprezentovalo na konferenci nespočet vědeckých posterů a několik přednášek. Aleš Tomek, předseda výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS přednesl jménem celého výboru přednášku „The Impact of Nationwide Centrally Organized Stroke Care System on Recanalization Rates: Czech Republic Experience”. Další ze zástupců výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS Daniel Václavík představil metodu optimalizace logistiky pacienta s CMP v přednemocniční fázi, kterou vyvinul společně s kolegou Michalem Barem, v přednášce “Prehospital Stroke Scale (Fast Plus Test) Predicts Patients with Large Arterial Ves­sel Intracranial Occlusion”. Daniel Šaňák, též z výboru Cerebrovaskulární sekce, shrnul výsledky svého výzkumu v příspěvku s názvem “Mechanical Thrombectomy in Patients with Acute Ischemic Stroke on Anticoagulation Therapy”.

Zástupci výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS byli také organizátory přizváni, aby vedli některé z workshopů a praktických kurzů, které konference účastníkům nabídla. Aleš Tomek zaštítil workshop zaměřený na nefarmakologickou prevenci CMP u fibrilace síní. David Školoudík vedl praktický workshop spoluorganizovaný European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics zaměřený na neurosonologickou diagnostiku. Robert Mikulík a jeho simulační tým se podíleli na organizaci simulačního tréninku, kde pomocí scénářů dle skutečných případů trénoval v prostředí simulující klinickou praxi účastníky konference, kteří se chtěli zdokonalit v diagnostice, léčbě i managementu CMP.

Cerebrovaskulární sekce ČNS se na konferenci prezentovala nejen přednáškami a postery svých členů, ale měla zde také, jakožto lokální organizátor, svůj stánek, na kterém byly demonstrovány výsledky iktové péče v České republice. Zahraniční experti se shodovali, že Česká republika vybudovala skvělý systém iktové péče a dosahuje celosvětově mimořádných výsledků. Nejvíce oceňovali zahraniční odborníci dostatečné pokrytí země specializovanými centry, vysokou míru poskytování trombolýzy (19,5 % pa­cientů s ischemickou CMP) a rychlost podání léčby pacientům (medián door-to-needle time v České republice za rok 2016 byl 30 min). Cerebrovaskulární sekce dostala na konferenci řadu požadavků od zahraničních profesních organizací na poskytnutí metodiky dosažení takovýchto výsledků v péči o pacienty s CMP.

Obr. 1. Auditorium European Stroke Organisation Conference.
Auditorium European Stroke Organisation Conference.

Cena za nejlepší poster putovala do České republiky

Steve Simsic z FN u sv. Anny v Brně získal ocenění za nejlepší poster z celkového počtu 1 600 posterů prezentovaných na konferenci. Steve představil databázi zobrazovacích dat pacientů s CMP, kterou vyvíjí s kolegyní Andreeou Grecu. Oba působili na University of Calgary a do Brna přinesli expertizu v oblasti vývoje medicínských databází.

Obr. 2. S. Simsic a A. Grecu obdrželi cenu za nejlepší poster.
S. Simsic a A. Grecu obdrželi cenu za nejlepší poster.

Obr. 3. Auditorium European Stroke Organisation Conference.
Auditorium European Stroke Organisation Conference.

Databáze, v níž se nově propojí pacientská data se snímky z diagnostických zobrazovacích zařízení, umožní nezávislou validaci dat, jejich sdílení a mohou sloužit i k edukaci lékařů. To vše přispěje k dalšímu posunu ve výzkumu CMP. Jedním z výstupů databáze by mohlo být automatické čtení snímků a predikce stavu pacienta, což by výrazně pomohlo při stanovení správné léčby pro pacienta.

Na konferenci bylo prezentováno nespočet dalších prací a účast českých lékařů byla vysoká. V souhrnu byla ESOC 2017 jedním z dosud historicky nejdůležitějších počinů, které zviditelnily českou i slovenskou iktovou péči na mezinárodním poli. Tento úspěch je zásluhou všech, kteří se za posledních 40 let, co se česko-slovenská iktová péče formuje, na ní podíleli.

jménem výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. člen výboru

vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra, FN u sv. Anny v Brně


Výsledky soutěže o ceny ČNS za rok 2016

V kategorii Cena ČNS za vynikající originální práci cenu získaly publikace:

T. Uher, E. Havrdova, L. Sobisek, J. Krasensky, M. Vaneckova, Z. Seidl, M. Tyblova, D. Ramasamy, R. Zivadinov, D. Horakova. Is no evidence of disease activity an achievable goal in MS patients on intramuscular interferon beta -1a treatment over long-term follow-up? Mult Scler 2017;23(2):242–52. doi: 10.1177/1352458516650525.

D. Školoudík, P. Bártová, J. Mašková, P. Dušek, J. Blahuta, K. Langová, U. Walter, R. Herzig.

Transcranial Sonography of the Insula: Digitized Image Analysis of Fusion Images with Magnetic Resonance. Ultraschall Med 2016;37(6):604–8.

V kategorii Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kazuistiku cenu získala publikace:

J. Laczó, R Andel, Z. Nedelska, M. Vyhnalek, K. Vlcek, S. Crutch, J. Harrison, J. Hort.

Exploring the contribution of spatial navigation to cognitive functioning in older adults. Neurobiol Aging 2017;51:67–70. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.12.003.

V kategorii Cena ČNS za nejlepší monografii či učební text cenu získala monografie:

I. Příhodová, S. Dostálová a kol.

Spánková medicína v kazuistikách. Mladá Fronta 2016:1–175.

V kategorii Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku cenu získala publikace

P. Filip, J. Lošák, T. Kašpárek, J. Vanílek, M. Bareš. Neural network of predictive motor timing in the context of gender differences. NeuralPlast 2016;2016:2073454. doi: 10.1155/2016/2073454.

Všem soutěžícím děkujeme za aktivitu a vítězům gratulujeme!


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Ataxie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se