Vliv různých technik pracovních terapií na pacienty po mozkové mrtvici


Autoři: D. Petruševičienė 1;  D. Virviciūtė 1;  R. Savickas 1,2;  E. Lendraitienė 1;  S. Mingaila 1,2;  P. Vasilavicius 3
Působiště autorů: Department of Rehabilitation, Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania 1;  Department of Neurorehabilitation Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos Kaunas, Lithuania 2;  Department of Environmental and Occupational Medicine, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas Lithuania 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(4): 464-468
Kategorie: Krátké sdělení
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2017464

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit účinnost terapie vynuceného používání (constraint-induced movement therapy) a zrcadlové terapie (mirror therapy) prováděné v průběhu ergoterapie z hlediska funkce horních končetin, soběstačnosti a kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě.

Materiál a metody:
Do studie bylo zařazeno 36 pacientů po cévní mozkové příhodě, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin: ve skupině 1 bylo 18 pacientů, kteří podstoupili terapii vynuceného používání, a ve skupině 2 bylo 18 pacientů, kteří absolvovali zrcadlovou terapii. Funkčnost postižené paže byla u pacientů hodnocena pomocí Frenchayského testu paže (Frenchay Arm Test) a pro hodnocení soběstačnosti pacientů byl použit test funkční soběstačnosti – Functional Independence Measure (FIM). Pro vyhodnocení změn kognitivních funkcí sledovaných subjektů byl použit krátký test kognitivních funkcí (Mini-Mental State Examination).

Výsledky:
V obou skupinách pacientů bylo pozorováno signifikantní zlepšení funkčnosti postižené končetiny, soběstačnosti a kognitivních funkcí. Porovnání výsledků v obou skupinách ukázalo, že pacienti ve skupině 2 dosahovali statisticky signifikantně lepších výsledků při plnění úkolů v rámci Frenchayského testu paže.

Závěr:
Použití zrcadlové terapie při rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě se z hlediska obnovení funkčnosti postižené paže (při hodnocení rychlosti plnění úkolů) ukázalo jako účinnější než terapie vynuceného používání.

Klíčová slova:
cévní mozková příhoda – terapie vynuceného používání – zrcadlová terapie

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Sąlyga J, Žiliukas G, Kazlauskas H, Kasiliauskaitė M. Patients after stroke functional status changes in the process of rehabilitation. Sveikatos Mokslai 2014;4:95– 9.

2. Mozaf­farian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart dis­ease and stroke statistics –  2015 update: a report from the American Heart As­sociation. Circulation 2015;131(4):29– 322. doi: 10.1161/ CIR.0000000000000152.

3. Baltaduonienė D, Karsokaitė N. Changes in hand motoric function when apply­ing mir­ror therapy for patients after stroke. Sveikatos Mokslai 2014;6:144– 7.

4. OECD/ European Union. Health at a Glance: Europe 2014. Paris: OECD Publish­ing 2014.

5. Hankey GJ. Stroke. Vilnius: Vaistų žinios 2007.

6. Kim H, Shim J. Investigation of the ef­fects of mir­ror therapy on the upper extremity functions of stroke patients us­ing the manual function test. J Phys Ther Sci 2015;27(1):227– 9. doi: 10.1589/ jpts.27.227.

7. Claflin ES, Krishnan C, Khot SP. Emerg­ing treatments for motor rehabilitation after stroke. Neurohospitalist 2015;5(2):77– 88. doi: 10.1177/ 1941874414561023.

8. Cum­m­ing TB, Marshall RS, Lazar RM. Stroke, cog­nitive deficits, and rehabilitation: still an incomplete picture. Stroke 2013;8(1):38– 45. doi: 10.1111/ j.1747-4949.2012.00972.x.

9. Kolar P, Calta J, Lewit K, et al. Clinical rehabilitation. 1st ed. Praha: Rehabilitation Prague school 2013.

10. Kwakkel G, Veerbeek MJ, van Wegen EE, et al. Constraint-induced movement therapy after stroke. Lancet Neurol 2015;14(2):224– 34. doi: 10.1016/ S1474-4422(14)70160-7.

11. Kim H, Lee G, Song C. Ef­fect of functional electrical stimulation with mir­ror therapy on upper extremity motor function in poststroke patients. J Stroke Cerebrovasc Dis 2014;4:655– 61.

12. Yavuzer G, Sel­les R, Sezer N, et al. Mir­ror therapy improves hand function in subacute stroke: a randomized control­led trial. Arch Phys Med Rehabil 2008;89(3):393– 8. doi: 10.1016/ j.apmr.2007.08.162.

13. Bae SH, Jeong WS, Kim KY. Ef­fects of mir­ror therapy on subacute stroke patients’ brain waves and upper extremity functions. J Phys Ther Sci 2012;11:1119– 22.

14. Park JY, Chang M, Kim KM, et al. The ef­fects of mir­ror therapy with tasks on upper extremity function and self-care in stroke patients. J Phys Ther Sci 2015;6:1499– 501.

15. Park JY, Chang M, Kim KM, et al. The ef­fect of mir­ror therapy on upper-extremity function and activities of daily liv­ing in stroke patients. J Phys Ther Sci 2015;6:1681– 3.

16. Kim K, Lee S, Kim D, et al. Ef­fects of mir­ror ther­apy combined with motor tasks on upper extremity function and activities daily liv­ing of stroke patients. J Phys Ther Sci 2016;2:483– 7.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Ataxie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se