Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo Supplementum 1/2017

Editorial

7
Editorial

Původní práce

8
Datové zdroje pro sledování nehojících se ran v Národním zdravotnickém informačním systému – epidemiologie nehojících se ran v České republice – analýza Národního registru hospitalizovaných v letech 2007– 2015

A. Pokorná, K. Benešová, J. Mužík, J. Jarkovský, L. Dušek

18
Léčba ran – farmakoekonomická data z pohledu poskytovatele a plátce péče

J. Stryja, J. Turoň

21
Deformace je „zabiják“ buněk –  implikace pro ochranu osob s poraněním míchy před vznikem dekubitů

A. Gefen

25
Vztah mezi rizikovými faktory, hodnocením rizika a patologií vzniku dekubitální léze

A. M. Vitoriano, Z. Moore

29
Diferenciální diagnostika dekubitů a dekubity vznikající v souvislosti s přístrojovou technikou

P. Alves, T. Eberhardt, R. Soares, M. Pinto, C. Pinto, L. Vales, J. Morais, I. Oliveira

36
Možnosti hodnocení psychometrických vlastností škál pro hodnocení rizika vzniku tlakových lézí na vybraných pracovištích v intenzivní péči – pilotní studie

S. Saibertová, A. Pokorná

41
Využití lalokových plastik v operační léčbě dekubitů

A. Hokynková, P. Šín, F. Černoch, M. Nováková, P. Babula

45
Výskyt dekubitů u pacientů s lézí míšní na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013– 2016

L. Vašíčková, M. Mašek, J. Siegelová

50
Kožní léze komplikující Parkinsonovu nemoc

J. Búřil, P. Búřilová

54
Validizace ošetřovatelské diagnózy akutní a chronická bolest dle NANDA International u pacientů s ránou

M. Koutná, A. Pokorná, L. Nováková, L. Cetlová

61
Dekubity jsou pro mne stále noční můrou

L. Veverková, K. Krejsová, M. Reška, P. Vlček, J. Žák, J. Konečný, M. Páral


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se