Deformace je „zabiják“ buněk –  implikace pro ochranu osob s poraněním míchy před vznikem dekubitů


Autoři: A. Gefen
Působiště autorů: Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Tel Aviv University, Israel
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2017; 80(Supplementum 1): 21-24
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2017S21

Souhrn

Trvalá vnitřní mechanická deformace, namáhání a napětí v měkkých tkáních v dlouhotrvající poloze a postavení u imobilních osob (např. v lůžku nebo na židli) byly identifikovány jako základní příčiny vzniku a progrese tlakových, dekubitálních vředů (poranění), zejména hlubokého poškození tkání. Dlouhotrvající tlak a deformace ve tkáních vedou k narušení a ohrožení vitality tkáně prostřednictvím změny tvaru buněk a jejich vnitřních struktur a poškozením jejich biologické funkce. Nakonec způsobují ztrátu buněčné homeostázy, např. způsobují abnormální transportní změny. Kromě toho, dlouhotrvající deformace zhoršují krevní perfuzi a průtok lymfy, čímž je ovlivněn fyziologický metabolizmus tkáně a snižuje se pH tkáně. Tento článek se zabývá některými publikovanými výzkumy týkajícími se účinků trvalé deformace na vitalitu (životaschopnost) a funkci měkkých tkání, se zvláštní pozorností na to, jak minimalizovat tkáňové deformace, což by mělo být cílem k udržení buněčné homeostázy a integrity tkání u křehkých a ohrožených jedinců, zejména pacientů po zranění míchy. Konkrétní příklady, které jsou předmětem tohoto dokumentu, se týkají: (a) ochrany hýždí podpůrnými plošnými materiály (matrace na nemocničních lůžkách, polštáře invalidních vozíků), které určují expozici mechanickým deformacím a koncentracím napětí v měkkých tkáních v blízkosti kostních prominencí pánve; (b) biomechaniky a fyziologie hýžďových tkání, v situacích, kdy postižený sedí po delší dobu na toaletě, a zejména to, jak může takové sezení ohrozit vitalitu tkání; (c) úpravy opěrných a styčných ploch rizikových pro vznik dekubitů v souvislosti se zdravotnickými prostředky a přístroji.

Klíčová slova:
deformace – buňka – tkáň – dekubitus – tlakové zranění – poranění míchy

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Shoham N, Gefen A. Deformations, mechanical strains and stres­ses across the dif­ferent hierarchical scales in weight-bear­ing soft tis­sues. J Tis­sue Viability 2012;21(2): 39– 46. doi: 10.1016/ j.jtv.2012.03.001.

2. Gefen A, Weihs D. Cytoskeleton and plasma membrane damage result­ing from exposure to sustained deformations: a review of the mechanobio­logy of chronic wounds. Med Eng Phys 2016;38(9):828– 33. doi: 10.1016/ j.medengphy.2016.05.014.

3. Gefen A, Kottner J, Santamaria N. Clinical and bio­mechanical perspectives on pres­sure injury prevention research: the case of prophylactic dres­sings. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2016;38: 29– 34. doi: 10.1016/ j.clinbio­mech.2016.08.005.

4. Levy A, Kopplin K, Gefen A. Adjustability and Adaptability Are Critical Characteristics of Pediatric Sup­port Surfaces. Adv Wound Care 2015;4(10):615– 22. doi: 10.1089/ wound.2015.0639.

5. Akins JS, Val­lely JJ, Karg PE, et al. Feasibility of freehand ultrasound to measure anatomical features as­sociated with deep tis­sue injury risk. Med Eng Phys 2016;38(9):839– 44. doi: 10.1016/ j.medengphy.2016.04.026.

6. Gefen A. Tis­sue changes in patients fol­low­ing spinal cord injury and implications for wheelchair cushions and tis­sue loading: a literature review. Ostomy Wound Manage 2014;60(2): 34– 45.

7. Levy A, Kopplin K, Gefen A. An air-cel­l-based cushion for pres­sure ulcer protection remarkably reduces tis­sue stres­ses in the seated buttocks with respect to foams: finite element studies. J Tis­sue Viability 2014;23(1):13– 23. doi: 10.1016/ j.jtv.2013.12.005.

8. Shabshin N, Zoizner G, Herman A, et al. Use of weight-bear­ing MRI for evaluat­ing wheelchair cushions based on internal soft tis­sue deformations under the ischial tuberosities. J Rehabil Res Dev 2010;47(1):31– 42.

9. Lustig M, Levy A, Kopplin K, et al. Beware of the toilet: the risk for a deep tis­sue injury dur­ing toilet sitting. J Tis­sue Viability 2017. pii: S0965-206X(17)30067-0. doi: 10.1016/ j.jtv.2017.04.005.

10. Levy A, Kopplin K, Gefen A. Device-related pres­sure ulcers from a bio­mechanical perspective. J Tis­sue Viability 2017;26(1):57– 68. doi: 10.1016/ j.jtv.2016.02.002.

11. Vašičková L, Siegelová J, Mašek M. The relevance of pres­sure mapp­ing system in wheelchair mobility. Cesk Slov Neurol N 2016;78/ 111(Suppl 1):S15– 9. doi: 10.14735/ amcsn­n2016S15.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo Supplementum 1

2017 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se