Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 2/2021

Minimonografie

116
Nemoc moyamoya

V. Přibáň, J. Dostál, J. Mraček, J. Baxa, P. Duras


Přehledný referát

127
Střevní mikrobiota a poruchy autistického spektra

P. Danhofer, O. Horák, L. Knedlíková, S. Kolář, A. M. Bittnerová, P. Jabandžiev, H. Ošlejšková

135
Etiopatogeneze a diagnostika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených natalizumabem

P. Štourač, J. Bednářová, Z. Pavelek


Původní práce

139
Na dosah dolnímu fronto-okcipitalnímu fasciculu s pomocí disekce dle Klinglera a DTI traktografie

E. Neuman, O. Šandor, M. Hána, M. Keřkovský, M. Joukal, M. Smrčka

151
Správná a chybná pojmenování obrázků pro náročnější test písemného Pojmenování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV)

A. Bartoš, H. Polanská

164
Mechanická trombektomie u cévní mozkové příhody a dostupnost endovaskulárního týmu v době ústavní pohotovostní služby – teorie vs. realita

D. Černík, L. Kmečová, F. Cihář, K. Bělinová, P. Janoušová

169
Korelace mezi sebeúctou a soucitem vůči sobě u pacientů s roztroušenou sklerózou – průřezová studie

H. Dahmardeh, A. Sadooghiasl, E. Mohammadi, A. Kazemnejad

174
Mortonova neuralgie, metatarzalgie

J. Hradecký, E. Zvěřina, L. Mencl, P. Haninec

179
Léky navozená spánková endoskopie – odpovídá lokální nález v horních cestách dýchacích závažnosti syndromu spánkové apnoe?

J. Kalhous-, J. Kordík

183
Význam spánkové endoskopie při titraci přetlakové ventilace – první výsledky

M. Masárová, J. Seko, M. Plášek, M. Formánek, O. Jor, V. Novák, P. Komínek, P. Matoušek

188
Chirurgická léčba nádorů v oblasti foramen magnum – zkušenosti ze 20 případů

M. Chwiałkowski, A. Koziarski, G. Zieliński

195
Účinky takrolimu na kognitivní funkce v modelu cerebrálního vazospazmu u potkanů

F. Sahinturk, E. Sonmez, N. Altinors

199
Výsledky endoskopicky asistované dekomprese nervus ulnaris v oblasti lokte

H. Zítek, I. Humhej, D. Kachlík, M. Sameš


Dopis redakci

205
Neurovývojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D – první případ v České republice

K. Slabá, H. Pálová, P. Veselá, Š. Aulická, P. Konečná, M. Štěrba, P. Jabandžiev, O. Slabý, D. Procházková

208
Anémie z nedostatku železa u pacientky s mozkovou žilní trombózou – příčina nebo souvislost?
211
Monozygotní dvojčata s Legius syndromem a diferenciální diagnostika Legius syndromu a neurofibromatózy typ 1

B. Petrák, D. Zemková, P. Seeman, P. Tesner, R. Kremlíková Pourová

214
Primární difuzní velkobuněčný B-lymfom temenní kosti

J. Hrudka, V. Eis, Z. Prouzová, M. Holešta, I. Zubatá, F. Šámal


Redakční sdělení

217
Informace vedoucího redaktora

Recenze

218
Recenze monografie

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se