Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 2/2021

Minimonografie

116
Nemoc moyamoya

V. Přibáň, J. Dostál, J. Mraček, J. Baxa, P. Duras


Přehledný referát

127
Střevní mikrobiota a poruchy autistického spektra

P. Danhofer, O. Horák, L. Knedlíková, S. Kolář, A. M. Bittnerová, P. Jabandžiev, H. Ošlejšková

135
Etiopatogeneze a diagnostika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených natalizumabem

P. Štourač, J. Bednářová, Z. Pavelek


Původní práce

139
Na dosah dolnímu fronto-okcipitalnímu fasciculu s pomocí disekce dle Klinglera a DTI traktografie

E. Neuman, O. Šandor, M. Hána, M. Keřkovský, M. Joukal, M. Smrčka

151
Správná a chybná pojmenování obrázků pro náročnější test písemného Pojmenování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV)

A. Bartoš, H. Polanská

164
Mechanická trombektomie u cévní mozkové příhody a dostupnost endovaskulárního týmu v době ústavní pohotovostní služby – teorie vs. realita

D. Černík, L. Kmečová, F. Cihář, K. Bělinová, P. Janoušová

169
Korelace mezi sebeúctou a soucitem vůči sobě u pacientů s roztroušenou sklerózou – průřezová studie

H. Dahmardeh, A. Sadooghiasl, E. Mohammadi, A. Kazemnejad

174
Mortonova neuralgie, metatarzalgie

J. Hradecký, E. Zvěřina, L. Mencl, P. Haninec

179
Léky navozená spánková endoskopie – odpovídá lokální nález v horních cestách dýchacích závažnosti syndromu spánkové apnoe?

J. Kalhous-, J. Kordík

183
Význam spánkové endoskopie při titraci přetlakové ventilace – první výsledky

M. Masárová, J. Seko, M. Plášek, M. Formánek, O. Jor, V. Novák, P. Komínek, P. Matoušek

188
Chirurgická léčba nádorů v oblasti foramen magnum – zkušenosti ze 20 případů

M. Chwiałkowski, A. Koziarski, G. Zieliński

195
Účinky takrolimu na kognitivní funkce v modelu cerebrálního vazospazmu u potkanů

F. Sahinturk, E. Sonmez, N. Altinors

199
Výsledky endoskopicky asistované dekomprese nervus ulnaris v oblasti lokte

H. Zítek, I. Humhej, D. Kachlík, M. Sameš


Dopis redakci

205
Neurovývojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D – první případ v České republice

K. Slabá, H. Pálová, P. Veselá, Š. Aulická, P. Konečná, M. Štěrba, P. Jabandžiev, O. Slabý, D. Procházková

208
Anémie z nedostatku železa u pacientky s mozkovou žilní trombózou – příčina nebo souvislost?
211
Monozygotní dvojčata s Legius syndromem a diferenciální diagnostika Legius syndromu a neurofibromatózy typ 1

B. Petrák, D. Zemková, P. Seeman, P. Tesner, R. Kremlíková Pourová

214
Primární difuzní velkobuněčný B-lymfom temenní kosti

J. Hrudka, V. Eis, Z. Prouzová, M. Holešta, I. Zubatá, F. Šámal


Redakční sdělení

217
Informace vedoucího redaktora

Recenze

218
Recenze monografie

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se