Informace vedoucího redaktora


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(2): 217
Kategorie: Redakční sdělení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás informoval o změnách ve složení Redakční rady našeho časopisu, s kterými se můžete současně seznámit i v tiráži. V Redakční radě nově vítáme doc. MU Dr. Eva Feketeovou, PhD. z Neurologické kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice a doc. MU Dr. Štefana Siváka, PhD. z Neurologické kliniky, Jesseniovy LF UK a UN v Martine. Stručné životopisy obou naleznete níže. Oba byli do Redakční rady nominováni Slovenskou neurologickou společností a vystřídali dlouhodobé členy RR, a to prof. MU Dr. Jána Benetina, PhD. a prof. MU Dr. Ľubomíra Lisého, DrSc., jimž oběma děkuji za práci, kterou v Redakční radě našeho časopisu odvedli a přeji jim pevné zdraví, štěstí a úspěchy v osobním i profesním životě. Mnoho úspěchů přeji i doc. Feketeové a doc. Sivákovi a těším se na spolupráci s nimi.

Váš Roman Herzig

 

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.


Po ukončení vysokoškolského štúdia na UPJŠ LF v Košiciach nastúpila na doktorandské štúdium venované poruchám spánku a bdenia v prvom spánkovom laboratóriu na Slovensku (UPJŠ LF Košice). Po prvom roku začala pracovať na Neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde pokračovala v štúdiu v externej forme. Postupne absolvovala atestáciu 1. a 2.stupňa z neurológie (1999, 2007), zložila akreditačnú skúšku „certifikovaný somnológ“ (ČR, 2012). Od roku 2006 pracuje ako odborná asistentka, obhájila dizertačnú prácu na tému „Architektúra spánku u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoickým syndrómom“ (2007), v roku 2020 habilitovala. Okrem pregraduálnej výučby organizuje kurzy polysomnografie a základov epileptológie, ako lektorka sa zúčastnila Central European Sleep Training Course (Budapešť, 2017, Bukurešť, 2016, Záhreb, 2015). V klinickej praxi sa venuje epileptológii a poruchám spánku a bdenia so zameraním na narkolepsiu a ďalšie hypersomnie. Okrem uvedených tém sa vo vedeckej činnosti zaoberá  poruchou správania v REM spánku v kontexte bio­markerov premotorického štádia Parkinsonovej choroby. Bola a je spoluriešiteľkou 8 grantových projektov, z toho troch EU projektov. Je autorkou a spoluautorkou domácich  a zahraničných publikácií (https:/ / orcid.org/ 0000-0002-7746-3797),  učebných textov. Je členkou domácich a zahraničných odborných spoločností (SNS, SLAE, SSSM, EU-NN, ESRS) a spoluorganizátorkou vedeckých konferencií.

 

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.


Po dokončení štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002 pôsobí na Neurologickej klinike JLF UK a UNM v Martine. Postgraduálne doktorandské štúdium ukončil titulom PhD. v roku 2006 na tému „Magnetická rezonancia, kognitívne evokované potenciály a psychologické vyšetrenie v skupine pacientov s otrasom mozgu“. Špecializačné štúdium v odbore Neurológia úspešne zakončil špecializačnou skúškou v roku 2009. Habilitoval v roku 2016 s prácou „Ľahké mozgové poranenia“. Jeho srdcovou záležitosťou je problematika mozgových poranení, funkčných zobrazení mozgu a závratových stavov. V roku 2021 je autorom a spoluautorom viac ako 55 vedeckých prác (polovica je s IF) s celkovo 288 ohlasmi registrovanými v citačných indexoch, Hirschov index je 9. Za svoju vedeckú činnosť získal viaceré ocenenia ako sú EFNS/ EAN Investigator award 2009 a 2011, Cena za najlepšiu vedeckú publikáciu SNS za rok 2010, Cena za najlepšiu kazuistiku SNS za rok 2016.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se