Difficulty in respecting autonomy in patients with Parkinson’s disease


Authors: R. Kozáková;  R. Bužgová
Authors‘ workplace: Ústav ošetřovatelství a porodní, asistence, LF OU Ostrava
Published in: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 627-631
Category: Review Article
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019627

Overview

Parkinson’s disease (PD) is a chronic, progressive and incurable disease gradually leading to a loss of independence, dignity and eventually life itself. The patient is heading inevitably to the terminal phase of the disease, when he becomes mentally and physically incompetent. This article deals with various ethical and moral dilemmas that physicians and family members face when they care for patients with PD approaching the end of life. The topics discussed include steps how to assess mental capacity and decision-making ability, future care planning with non-extension of the treatment and/ or its reduction, rejection of food, and with the demand not to resuscitate.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu­script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Keywords:

patient – Parkinson´s disease – autonomy


Sources

1. Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease. The Lancet 2015; 386(9996): 896–912. doi: 10.1016/ S0140-6736(14)61393-3.

2. Nevrlý M. Je třeba léčit demenci u Parkinsonovy nemoci? Neurol praxi 2016; 17(5): 333–334.

3. Boersma I, Jones J, Carter J et al. Parkinson disease patient’s perspectives on palliative care needs: what are they telling us? Neurol Clin Pract 2016; 6(3): 209–219. doi: 10.1212/ CPJ.0000000000000233.

4. Fox S, Cashell A, Kernohan WG et al. Palliative care for Parkinson’s disease: patient and carer’s perspectives explored through qualitative interview. Palliat Med 2017; 31(7): 634–641. doi: 10.1177/ 0269216316669922.

5. Coelho M, Martin MJ, Sampaio C et al. Dementia and severity of parkinsonism determines the handicap of patients in late-stage Parkinson’s disease: the Barcelona--Lisbon cohort. Eur J Neurol 2015; 22(2): 305–312. doi: 10.1111/ ene.12567.

6. Miyasaki JM, Kluger B. Palliative care for Parkinson’s disease: Has the time come? Curr Neurol Neurosci Rep 2015; 15(5): 26. doi: 10.1007/  s11910-015-0542-4.

7. Hope T, Askham J, Baker M et al. Ethical issues dementia: ethical issues. London: Nuffield Council on Bio­ethics 2009.

8. Low JA, Ho E. Managing ethical dilemmas in end-stage neurodegenerative diseases. Geriatrics (Basel) 2017; 2(1). pii: E8. doi: 10.3390/ geriatrics2010008.

9. Bužgová R, Bar M, Bártová P et al. Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění. Cesk Slov Neurol N 2018; 81/ 114(1): 17–23. doi: 10.14735/ amcsnn201717.

10. Maffoni M, Giardini A, Pierobon A et al. Stigma experienced by Parkinson‘s disease patients: a descriptive review of qualitative studies. Parkinsons Dis 2017; 2017: 7203259. doi: 10.1155/ 2017/ 7203259.

11. Singh MM, Agarwall RK. Breaking bad news in clinical setting: a systematic review. Ind J Appl Res 2017; 7(12): 29–32.

12. Zákon č. 372/ 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v původním znění, účinném ke dni 1. dubna 2012. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.zakonyprolidi.cz/ cs/ 2011-372.

13. Svátová J. Vliv Parkinsonovy nemoci na schopnost řídit motorová vozidla. Interní Med 2010; 12(4): 205–208.

14. Vyhláška č. 277/ 2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.zakonyprolidi.cz/ cs/ 2004-277.

15. Vyhláška č. 493/ 2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.zakonyprolidi.cz/ cs/ 2002-493.

16. Čáslavská T. Posuzování zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu. Med praxi 2017; 14(3): 165–168.

17. Mullick A, Martin J, Sallnow L. An introduction to advance care planning in practice. BMJ 2013; 347: f6064. doi: 10.1136/ bmj.f6064.

18. Rektorová I. Současné možnosti dia­gnostiky a terapie Parkinsonovy nemoci. Neurol praxi 2009; 10 (Supl 2): 5–36.

19. Krejčíková H. Dříve vyslovená přání: manuál nejen pro pacienty. Praha: Cesta domů 2016.

20. Matějek J, Závadová I. Dříve vyslovená přání: manuál pro lékaře. Praha: Cesta domů 2016.

21. Zákon č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník. [online]. Dostupné z URL: https:/ / www.zakonyprolidi.cz/ cs/ 2012-89.

22. Hurst SA, Perrier A, Pegoraro R et al. Ethical difficulties in clinical practice: experiences of European doctors. J Med Ethics 2007; 33(1): 51–57. doi: 10.1136/ jme.2005. 014266.

23. Ševčík P. Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzívní medicíny Postgradual Med 2012; 14(5): 532–536.

24. Fox S, Timmons S. Palliative care in people with Parkinson’s disease: guidelines for professional healthcare workers on the assessment and management of palliative care needs in Parkinson’s disease and related Parkinsonian syndromes. Cork: University College Cork 2016.

25. Cotter VT. Restraint free care in older adults with dementia. Keio J Med 2005; 54(2): 80–84.

26. Coelho M, Marti MJ, Tolosa E et al. Late-stage Parkinson’s disease: the Barcelona and Lisbon cohort. J Neurol 2010; 257(9): 1524–1532. doi: 10.1007/ s00415-010-5566-8.

27. Burn DJ, O’Brien JT. Use of functional imaging in parkinsonism and dementia. Mov Disord 2003; 18 (Suppl. 6): S88–S95. doi: 10.1002/ mds.10568.

28. Raijmakers NJ, van Zuylen L, Costantini M et al. Artificial nutrition and hydration in the last week of life in cancer patients. A systematic literature review of practices and effects. Ann Oncol 2011; 22(7): 1478–1486. doi: 10.1093/ annonc/ mdq620.

29. Matějek J. Dříve projevená přání pacienta: výhody a rizika. 1. vyd. Praha: Galén 2011.

30. Doporučení představenstva ČLK č. 1/ 2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli. [online]. Dostupné z URL: www.lkcr.cz/ doporuceni-predstavenstev- -clk-227.html.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2019 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account