Mechanical thrombectomy in the treatment of acute ischemic stroke in childhood


Authors: L. Kmečová 1;  D. Černík 2;  S. Okapec 3;  B. Garajová 4;  R. Burian 5;  P. Kmeč 6;  J. Oravec 1;  K. Tabačáková 1;  E. Bubanská 7;  F. Cihlář 8;  K. Králinský 1;  K. Okáľová 1
Authors‘ workplace: 2. Detská klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, Slovensko 1;  Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a. s., ČR 2;  Oddelenie Radiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Slovensko 3;  2. Neurologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Slovensko 4;  2. Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, Slovensko 5;  Oddelenie funkčnej diagnostiky, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica, Slovensko 6;  Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, Slovensko 7;  Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ČR 8
Published in: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 693-694
Category: Letters to Editor
doi: https://doi.org/10.14735/amcsnn2019693

Overview

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manu script met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Sources

1. Rivkin MJ, deVeber G, Ichord RN et al. Thrombolysis in pediatric stroke study. Stroke 2015; 46(3): 880–885. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.008210.

2. Šaňák D, Neumann J, Tomek A et al. Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu –  verze 2016. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(2): 231–234. doi: 10.14735/amcsnn2016231.

3. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T et al. 2018 Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2018; 49(3): e46–e110. doi: 10.1161/STR.0000000000000158.

4. Ferriero DM, Fullerton HJ, Bernard TJ et al. American Heart Association Stroke Council and Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Management of stroke in neonates and children: a scientific statement from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2019; 50(3): e51–e96. doi: 10.1161/STR.0000000000000183.

5. Satti S, Chen J, Sivapatham T et al. Mechanical thrombectomy for pediatric acute ischemic stroke: review of the literature. J Neurointerv Surg 2017; 9(8): 732–737. doi: 10.1136/neurintsurg-2016-012320.

6. Sporns PB, Kemmling A, Hanning U et al. Thrombectomy in childhood stroke. J Am Heart Assoc 2019; 8(5): e011335. doi: 10.1161/JAHA.118.011335.

7. Savastano L, Gemmete JJ, Pandey AS et al. Acute ischemic stroke in a child due to basilar artery occlusion treated successfully with a stent retriever. BMJ Case Rep 2015. pii: bcr2015011821. doi: 10.1136/bcr-2015-011821.

8. Madaelil TP, Kansagra AP, Cross DT et al. Mechanical thrombectomy in pediatric acute ischemic stroke: clinical outcomes and literature review. Interv Neuroradiol 2016; 22(4): 426–431. doi: 10.1177/1591019916637342.

9. Sun LR, Felling RJ, Pearl MS. Endovascular mechanical thrombectomy for acute stroke in young children. J Neurointerv Surg 2019; 11(6): 554–558. doi: 10.1136/neurintsurg-2018-014540.

10. Dowling M, Hynan LS, Lo W et al. International pediatric stroke study: stroke associated wirth cardiac disorders. Int J Stroke 2013; 8 (Suppl A100): 39–44. doi: 10.1111/j.1747-4949.2012.00925.x.

Labels
Paediatric neurology Neurosurgery Neurology

Article was published in

Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery

Issue 6

2019 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account