Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(6): 639
Kategorie: Úvodník

Milí čtenáři našeho časopisu,

držíte v ruce poslední číslo letošního ročníku, což je pro mne vhodná záminka seznámit vás s ně­kte­rými podrobnostmi ze zákulisí časopisu. Dá se říci, že tento ročník byl prvním za mého působení jako vedo ucího redaktora, který bych označil jako stabilní. Časopis dostal určito u tvář, a dosáhl určité obsahové a formální úrovně a těší se slušné přízni jak a utorů, tak snad i čtenářů (aspoň pokud tak mohu so udit z ohlasů). Tedy co je či bude nového?

Hodláme zůstat u ně­kte­rých nových formátů, které se již osvědčily (minimonografi e, webové okénko a okénko statistika, komentáře). Stejně jako loni byla vyhodnocena nejlepší práce, výsledek naleznete na webu a v příštím čísle, rovněž bude vyhlášen na celostátním českém a slovenském ne urologickém sjezdu v Olomo uci.

Jednáme se slovensko u ne urologicko u a ne urochirurgicko u společností o podobném modelu ekonomicky zvýhodněného předplatného jako so učásti členského příspěvku obo u odborných společností a dospěli jsme k dohodě, která přispěje k většímu rozšíření i prestiži časopisu na Slovensku.

Zatím se nepodařilo dosáhno ut znovuzařazení do databáze Medline ani zvýšit impakt faktor. O znovuzařazení do Medline jsme letos po uplynutí dvo uleté lhůty od zamítnutí předchozí žádosti požádali znovu. S úspěchem se bohužel nesetkává snaha přimět naše a utory publikující v zahraničních impaktovaných časopisech, aby citovali články v ČSNN. Pro ilustraci: do so utěže o nejkvalitnější publikace České ne urologické společnosti za rok 2007 bylo přihlášeno 16 prací v zahraničních časopisech s IF. Přesto jsem však mezi citacemi nalezl po uze jednu práci v našem časopise, bohužel ne v předcházejících dvo u letech a navíc s nesprávně uvedeno u zkratko u časopisu (správně: Cesk Slov Ne urol N!).

Zvýšení IF je možné dosáhno ut i pomocí a utocitací (které se překvapivě také počítají). Většina a utorů posílá své příspěvky, aniž projdo u poslední čísla našeho časopisu s cílem zjistit relevantní publikace (do IF se počítají citace předchozích dvo u ročníků). Na webu našeho časopisu je vyhledávací systém ročníků 2007 a 2008 a je tam uveden v pdf formátu celý ročník 2006. V poslední době se tedy zaměřujeme na to, že a utory upozorňujeme na relevantní práce, které by bylo vhodné citovat.

Na našem webu jso u k dispozici i vědomostní testy publikované v návaznosti na minimonografi e. Překvapila mě informace, že po uze jeden uchazeč dosud prošel bez chyby vědomostními testy na webu, i když jso u bonifikovány pěti kredity ČLK (mimochodem, jde o jeden z po uze čtyř v so učasnosti akreditovaných projektů ČLK). Je pravda, že jso u vesměs velmi náročné, ale věřím, že i neúspěšný pokus je užitečný. Faktem, který může potenci ální zájemce o test odrazovat, je to, že každý měl jeden pokus a při neúspěchu se nedozvěděl, kde udělal chybu. Toto jsme změnili.

Když jsem si rekapituloval stesky a výzvy, kterými jsem vás zásoboval v minulých úvodnících, tak musím bohužel přiznat, že většina z nich je stále aktu álních a asi nemá cenu je opakovat. Komunita přispěvatelů je dosti konzervativní. Přesněji řečeno, ti starší jso u konzervativní a ti začínající trpí neduhy začátečníků. Do ufám, že během recenzních řízení a procesu posuzování příspěvků získají cenné zkušenosti, které se jim budo u hodit v jejich další publikační činnosti.

Snažil jsem se načerpat inspiraci pro obsah dalších úvodníků u blízké i vzdálenější konkurence, ale moc mi to nepomohlo. Myslím, že nemá cenu podrobně rozebírat obsah každého čísla a vychvalovat kvalitu jednotlivých příspěvků. Cennější je podle mne třeba i sžíravá kritika odborníka v dané oblasti formo u komentáře. Zamítl jsem rovněž možnost po uštět se do filozoficky laděných esejů. Jednak na to nemám literární talent a mohu jen závidět ně­kte­rým svým kolegům, jednak si nejsem jistý, zda zrovna to čtenář sahající po odborném peri odiku očekává. A už vůbec se mi nechce komentovat so učasno u politicko u situ aci, i když tady se nabízí poměrně široké pole a řada námětů. Takže raději zůstaneme u poněkud suchopárných témat z oblasti vědy, vzdělávání, standardů a odborných setkání, které však ve svém celku vytvářejí docela zajímavo u „vířivku“(přece jenom jsem ne odolal po užití jedné paralely s nedávným děním), která mne a snad i vás pomáhá očistit od lepkavého nánosu ego izmu, arogance a pohrdání poctivo u a tvůrčí intelektu ální prací, se ktero u se stále setkávám.

Zůstaňte našemu časopisu věrní jako čtenáři i a utoři a pište, co vás trápí.

Josef Bednařík


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se