Sérový protein S100B jako molekulární marker závažnosti poranění mozku u dětí


Autoři: J. Žurek 1;  L. Bartlová 2;  L. Marek 1;  M. Fedora 1
Působiště autorů: LF MU a FN Brno Klinika dětské anesteziologie a resuscitace 1;  LF MU a FN Brno Klinika dětské neurologie 2
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 37-44
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíle:
S100B je proteinový bio­marker, který odráží poranění CNS. Cílem této studie bylo zjistit korelaci mezi počáteční hladinou sérového proteinu S100B a mortalitou a pomocí nálezů počítačové tomografie (CT) a dále prozkoumat, zda existuje spojení mezi S100B a Glasgowskou škálou výsledků (GOS) po šesti měsících.

Metody:
Do této prospektivní studie bylo zařazeno 43 pacientů s poraněním mozku (TBI). TBI bylo ověřeno počítačovou tomografií podle Marshallovy klasifikace. Při přijetí a následně každých 24 hod po dobu maximálně šesti po sobě jdoucích dní byly odebírány vzorky žilní krve. Výsledky byly u všech pacientů posouzeny šest měsíců po TBI pomocí Glasgowské škály výsledků (GOS).

Výsledky:
GOS byla považována za základní koncový bod pro všechny prediktivní analýzy. Prokázali jsme statisticky významný vztah mezi skupinou pacientů s GOS = 1 a GCS ≤ 8 (p = 0,046), Marshallovým klasifikačním hodnocením > II (p < 0,001) a zvýšeným výskytem určitého typu zranění – intrakraniálním krvácením (p = 0,045), subdurálním hematomem (p = 0,008), frakturou lebky (p = 0,024), edémem (p = 0,001). Poměr S100B druhý den/počáteční hodnota S100B významně statisticky diferencoval porovnávanou skupinu pacientů (s GOS = 1 a s GOS > 1; p = 0,03). Hladiny S100B byly zvýšeny u pacientů s určitým typem poranění, zejména intrakraniálním krvácením, subdurálním hematomem a edémem.

Závěr:
Hladina S100B byla potvrzena jako klinicky cenný indikátor závažnosti zranění a byla navržena jako efektivní prediktor rizika výsledku (GOS = 1).

Klíčová slova:
S100 protein – severe head injury – outcome – children


Zdroje

1. Haslam RHA. Textbook of Pediatrics. 15th ed. Philadelphia: WB Saunders 1996.

2. Lescohier I, DiScala C. Blunt trauma in children: causes and outcomes of head versus extracranial injury. Pediatrics 1993; 91(4): 721–725.

3. Shore PM, Thomas NJ, Clark RS, Adelson PD, Wisniewski SR, Janesko KL et al. Continuous versus intermittent cerebrospinal fluid drainage after severe traumatic brain injury in children: effect on bio­chemical markers. J Neurotrauma 2004; 21(9): 1113–1122.

4. Hachitanda Y, Nakagawara A, Nagoshi M, Tsuneyoshi M. Prognostic value of N‑myc oncogene amplification and S‑100 protein positivity in children with neuroblastic tumors. Acta Pathol Jpn 1992; 42(9): 639–644.

5. Donato R. S100: a multigenic family of calcium‑modulated proteins of the EF‑hand type with intracellular and extracellular functional roles. Int J Biochem Cell Biol 2001; 33(7): 637–668.

6. Schäfer BW, Heizmann CW. The S100 family of ER‑hand calcium binding proteins: functions and pathology. Trends Biochem Sci 1996; 21(4): 134–140.

7. Teasdale G, Jennett B . Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974; 2(7872): 81–84.

8. Marshall LF, Marshall SB, Klauber MR, van Berkum‑Clark M, Eisenberg HM, Jane JA et al. A new classification of head injury based on computerized tomography. J Neurosurg 1991; 75 (Suppl): S14–S20.

9. Jennett B, Bond M. Assessment of outcome after severe brain damage. Lancet 1975; 1(7905): 480–484.

10. Casmiro M, Maitan S, De Pasquale F, Cova V, Scarpa E, Vignatelli L. Cerebrospinal fluid and serum neuron‑specific enolase concentrations in a normal population. Eur J Neurol 2005; 12(5): 369–374.

11. Spinella PC, Dominguez T, Drott HR, Huh J, McCormick L, Rajendra A et al. S‑100beta protein‑serum levels in healthy children and its association with outcome in pediatric traumatic brain injury. Crit Care Med 2003; 31(3): 939–945.

12. Beers SR, Berger RP, Adelson PD. Neurocognitive outcome and serum bio­markers in inflicted versus non‑inflicted traumatic brain injury in young children. J Neurotrauma 2007; 24(1): 97–105.

13. Lavička P, Pikner R, Kormunda S, Topolčan O, Bosman R, Chytra I et al. Význam stanovení S100B proteinu u pacientů s izolovaným poraněním hlavy. Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(5): 521–526.

14. Vajtr D, Průša R, Kukačka J, Houšťava L, Šámal F,Pachl J et al. Dynamika vývoje GCS, hladiny NSE a S100B v séru a morfologie expanzní kontuze u pacientů s poraněním hlavy. Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(5): 515–520.

15. Ingebrigtsen T, Romner B, Kongstad P, Langbakk B. Increased serum concentrations of protein S‑100 after minor head injury: a bio­chemical serum marker with prognostic value? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995; 59(1): 103–104.

16. Zweig MH, Campbell G. Receiver‑operating characteristic (ROC) plots: a fundamental evaluation tool in clinical medicine. Clin Chem 1993; 39(4): 561–577.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se