Úvodník


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 3
Kategorie: Úvodník

Milí čtenáři,

uplynulý rok 2009 byl standardní v tom smyslu, že se nám podařilo udržet tradiční odbornou a formální úroveň časopisu. Přinesl však i několik novinek, z nichž většina byla pozitivních.

Největším přínosem je zvýšení hodnoty impakt faktoru z „homeopatické“ úrovně na sice nízkou, ale nezanedbatelnou hodnotu 0,319. Bude však velmi těžké tuto úroveň trvale udržet, event. zvýšit bez vydatné podpory vás, autorů publikujících jak v našem, tak v jiných impaktovaných časopisech. Na webu www.csnn.eu je k dispozici vyhledávací systém, který vám na základě klíčových slov pomůže relevantní práce publikované v našem časopise najít. Pro všechny zájemce zejména z akademické oblasti je významný i fakt, že citace jejich práce v našem časopise je zaznamenána v Science Citation Index (SCI), dostupném na Web of Science.

Bohužel se ani na druhý pokus nepodařil návrat do databáze Medline, ale budeme se o něj pokoušet dále, snad nám pomůže navýšení IF.
V souvislosti se snahou o co nejvyšší citovanost našich článků se redakční rada rozhodla podporovat publikování původních prací a kazuistik v anglickém jazyce – tuto změnu jste určitě zaznamenali již v čísle 6/ 2009. Podařilo se nám rovněž získat velmi kvalitního jazykového anglického lektora, u všech příspěvků však nyní vyžadujeme standardně minimálně anglický abstrakt (viz nová verze Pokynů pro autory).

Proběhla pravidelná soutěž o nejlepší práci publikovanou v našem časopise v roce 2009, cena byla předána spolu s vyhlášením cen České neurologické společnosti ČLS JEP na uplynulém slovenském a českém neurologickém sjezdu v Bratislavě. Vítězem se stala práce dr. Roberta Bartoše a spolupracovníků z ústeckého neurochirurgického pracoviště s názvem „Resekce gliomů inzuly – volumetrické hodnocení radikality“, která vyšla v posledním, šestém čísle. Osobně jsem rád, že to byla právě neurochirurgická práce, neboť v loňském ročníku jsme publikovali několik vynikajících prací z pera našich neurochirurgů.
Jsme rádi, že od loňského roku se časopis dostal ve větší míře i ke slovenským neurologům a neurochirurgům a počet našich předplatitelů tak přesáhl dva tisíce. Děkuji všem autorům, recenzentům a spolupracovníkům, že pomáhají udržet a dále rozvíjet odborné periodikum převážně s vědeckým zaměřením a publikované v národních jazycích. I přes internacionalizaci vědy a dominanci angličtiny jako jazyka vědy věřím, že tento projekt má i do budoucna smysl.
Závěrem oznámení o organizační změně na straně našeho nakladatele: vydavatelství MHW se stává součástí „sesterské“ společnosti Ambit Media. Časopis však bude nadále vytvářen stejným autorským kolektivem. Doufám spolu s vámi, že tato změna bude ve prospěch našeho časopisu.

Josef Bednařík


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se