Univ. prof. MUDr. Jaroslav Hympán vo veku 97 rokov zomrel


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 94
Kategorie: Personalia

Dňa 25. 4. 2009 zomrel nestor slovenskej a asi aj česko-slovenskej neurológie prof. MUDr. Jaroslav Hympán v úctyhodnom veku 97 rokov

jp_33802_f_1
jp_33802_f_1

Narodil sa 13. 4. 1912 v Martine, medicínske štúdiá absolvoval v roku 1937 v Prahe. Po promócii pracoval na Bulovke, na neuropsychiatrickom oddelení prof. Janotu. V období 1939 až 1948 pôsobil na neuropsychiatrickej klinike v Bratislave. V roku 1948 založil v Košiciach prvú samostatnú neurologickú kliniku na Slovensku na novoutvorenej lekárskej fakulte. Prednostom kliniky bol 23 rokov, od roku 1948 do roku 1971. Bol tiež vedúci katedry neurológie, krajským odborníkom pre neurológiu, súdnym znalcom, zastával i ďalšie významné posty. Absolvoval študijné pobyty vo Švajčiarsku a vo Francúzsku a zúčastnil sa na Svetovom neurologickom kongrese v New Yorku.

Bol funkcionárom spočiatku neuropsychiatrickej, neskôr neurologickej spoločnosti na Slovensku, ale i vtedajšom Československu, vykonával funkcie v Slovenskej lige proti epilepsii, bol členom redakčnej rady Československej neurológie. Po roku 1968, v období tzv. normalizácie bol zbavený všetkých postov, až v roku 1990 mu bolo udelené čestné členstvo Československej neurologickej spoločnosti.

V roku 1949 dostal Národnú cenu za dielo „Zdravoveda“, v roku 1955 získal ako člen kolektívu lekárov a bio­lógov štátnu cenu za výskum rožňavskej encefalitídy, pri príležitosti 300. výročia úmrtia J. A. Komenského bol vyznamenaný Zlatou medailou za pedagogickú činnosť.

Prof. Hympán bol vedeckým redaktorom učebnice Neurologická propedeutika akademika J. Černáčka a je autorom niekoľkých kapitol v učebnici Speciální neurologie akademika K. Hennera et al.

V roku 1992, pri príležitosti 80. narodenín, bola prof. Hympánovi odhalená pamätná tabuľa vo FN L. Pasteura na Rastislavovej ulici, kde vtedy sídlila Neurologická klinika v Košiciach. Tejto udalosti sa ešte v dobrom zdraví osobne zúčastnil. V roku 2008, pri príležitosti 60. výročia založenia LF v Košiciach, i 60. výročia založenia Neurologickej kliniky v Košiciach, obdŕžal Zlatú medailu LF UPJŠ v Košiciach a prihovoril sa prostredníctvom videozáznamu svojim nasledovníkom, terajším pracovníkom kliniky.

Jeho publikačná aktivita sa týkala okrem iného neuroinfekcií, otázok neurooftalmológie, epilepsie, prevencie v klinickej neurológii i ďalších oblastí. Podieľal sa na geomedikálnom výskume sclerosis multiplex a multicentrickej štúdii o ALS.

Bol známy ako športový fanúšik, ale aj sám rád plával, hral tenis, lyžoval, korčuľoval, mal rád šachy a klasickú hudbu. Bol uznávaným pedagógom, všestranne vzdelaným lekárom a exaktným vedcom. Bol povestný svojim intelektuálnym humorom.

Svojim dielom sa nezmazateľne zapísal do dejín slovenskej i česko‑slovenskej neurológie.

Česť jeho pamiatke!

Košice, 10. 9. 2009

Eugen Eiben

Zuzana Gdovinová


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se